ES 486
Hlavné myšlienky:
my dvíhame zrak k Bohu, On sa skláňa k nám
do neba sa nedostane naša moc, ale modlitba áno, modlitba je našou silou
nie sme otroci, ale Božie deti, Boh nie je otrokár, ale náš Otec
Kyrie elejson – zmiluj sa Bože nad nami
prameňom zla sú ľudia príliš sebaistí, pyšní, ľahostajní voči Bohu
satan chce zničiť podstatu veriaceho človeka
Boh skracuje skúšky, aby sme ich zvládli
Modlitby:
– vďaka za to, že máme Boha pomoci
– vďaka za milosť, v ktorej sa k nám Pán skláňa
– vďaka za pokrm, dobro, ale aj za skúšky
– prosba o zmilovanie a skrátenie skúšok
– prosba o Ducha svätého a pevnú vieru
– prosba o ochranu proti zlým ľuďom
Modlitba:
za osamelých ľudí
za rodičov detí, ktoré si ich nectia
za mladých ľudí

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie