Čo bude ďalej? – to je častá otázka po udalostiach, ktoré prevrátia náš svet naruby. Otvorí sa pred nami budúcnosť, ktorú nevidíme jasne a tak sa zamýšľame nad tým, ako ďalej budeme žiť. Podobne to bolo s učeníkmi pri Ježišovom vstúpení do neba. Nenecháva ich však v tejto dileme samých, ale vyvádza ich za mesto, modlí sa za nich a žehná im. V ničom nie sme sami, ani v tej neistej budúcnosti. Náš Boh je predsa Pánom nad všetkým.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie