KV201011071045

História

Chrám Boží vo Vlachove: pôvodne tu stál katolícky kostol zasvätený pravdepodobne Panne Márii (malá pravdepodobnosť, že pod terajšími omietkami sú aj stredoveké fresky. Aj v súpise kostolov a fár ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1733-1737 sa uvádzajú stredoveké nástenné maľby).  Iné pramene zase uvádzajú, že tu pôvodne stál drevený kostol a to z roku 1594, vybudovaný pravdepodobne pod vplyvom husitov, neskôr obnovený v r. 1767. Terajší kostol je z roku 1871. Pôvodný kostol bol  totiž v zlom stave, hrozilo jeho zrútenie, a tak za pomoci seniorátu a dištriktu, s finančným príspevkom grófa Emmanuela Andrássyho si veriaci postavili kostol.  po požiari v r. 1904 opravený do terajšej podoby.  V 70. rokoch bol kostol znovu obnovený znútra i zvonku. V tých istých rokoch bola prestavaná aj fara, ktorá sa nachádza oproti kostolu. Kostol je obohnaný renesančným obranným múrom so strieľňami  a to zo 17. storočia. Pod vežou je valená klenba, okná sú lomené a pod vežou železné kované dvere zo 16. storočia. Oltár pravdepodobne pochádza z roku 1880. Na zvonoch v kostole sú tieto nápisy:  Velký zvon: POŽEHNANÝ KTERÝŽSE BERE VE JMÉNU PÁNE EV. MAT. XX V. 9. ZVON TENTO DALA ULIAT CIRKEV EVANJ. A. VYZN. VLACHOVSKÁ V R.P. 1922 ,,ONDREJ PŘELILA RODINA DYTRYCHOVA R.P.1985 malý zvon: ZVESTUJEM VÁM RADOSŤ VELKÚ EV LUKÁSE 11.V. 10 ZVON TENTO OFFEROVALI CIRKVE EVANJ. A VYZN. VLACHOVSKEJ AMERICKÝ BRATOVIA V ROKU PÁNE 1922 SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVE stredný zvon: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTEK AZ OLÁHPATAKIÁG. EV. EGYHÁZ HÍVEI 1904 DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK A FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓ AKARAT ;ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY FERENCZ BUDAPESTEN 1904 Vo zvonici sa nachádzajú okrem 3 zvonov ešte aj 2 malé patriace k vežovým hodinám.

V našom cirkevnom zbore pôsobili farári: Albert 1564, Stanislav 1594-1600, Peter Sextius 1602-1607 a 1610-1615, Matúš Roskovecius 1607-1610, Peter Sextius okolo roku 1615, Ondrej Fabricius 1615-1624, Peter Zarevucius 1624-1625, Juraj Marcius 1625-1649, Martin Lihani 1650-1656, Štefan Francisci 1656-1661, Ján Jonáš Blaho 1670-1673 a 1682-1688, Ondrej Sextius 1688-1705, Samuel Marcelli 1705-1711, Ondrej Leporíni 1712-1737, Ján Fábri 1738-1751, Matej Prúnyi 1751-1781, Juraj Šulek 1781-1783, Matej Lányi 1783-1812, Michal Škamla 1812-1830, Ján Zimáni 1830-1854, Ľudovít Teichengruber 1855-1886, Vojtech Terray 1887-1890, Gergard Stehlo 1890-1897, Pavel Zúz 1898-1904, Pavel Bartoš 1905-1908, Vojtech Vrablica 1908-1934, Ondrej Hatvanský 1935-1949, Samuel Velebný 1949-1962, Ondrej Hruška 1962-1963, Milan Demko 1963-1985, Július Gábor 1986-1989, Dušan Šoltés 1989-1992, Eva Ščerbáková 1992-2000, Monika Vdovjaková 2000-2001, Martina Gdovinová 2001-

Súčastnosť

V súčasnosti v matkocirkvi Vlachovo sú Služby Božie v nedeľu o 9:30, pričom Večera Pánova býva v rámci nich nepravidelne. V prevažne v utorok sa stretávame pri výklade Božieho slova na biblických hodinách a po nich sa schádza spevokol s názvom Agapé, ktorý slúži na bohoslužbách i pohreboch. Konfirmandi 1. ročníka sa stretávajú v utorok. Od septembra 2010 sa vyučuje náboženstvo aj v materskej škole v piatok a tiež sa učí jedna hodina na základnej škole. Nepravidelne sa stretávajú na vyučovaní presbyteri. V advente, v pôste a pred Pamiatkou reformácie sa uskutočňujú modlitebné týždne. Pred Veľkou nocou je možnosť zúčastniť sa sederovej (židovskej) večere. V cirkevnom zbore sa uskutočňujú aj iné, nepravidelné podujatia. Práce je ešte veľmi veľa, len keby dal Pán Boh pracovníkov na svoju žatvu.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie