KV201011071045

História

Chrám Boží vo Vlachove: pôvodne tu stál katolícky kostol zasvätený pravdepodobne Panne Márii (malá pravdepodobnosť, že pod terajšími omietkami sú aj stredoveké fresky. Aj v súpise kostolov a fár ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1733-1737 sa uvádzajú stredoveké nástenné maľby).  Iné pramene zase uvádzajú, že tu pôvodne stál drevený kostol a to z roku 1594, vybudovaný pravdepodobne pod vplyvom husitov, neskôr obnovený v r. 1767. Terajší kostol je z roku 1871. Pôvodný kostol bol  totiž v zlom stave, hrozilo jeho zrútenie, a tak za pomoci seniorátu a dištriktu, s finančným príspevkom grófa Emmanuela Andrássyho si veriaci postavili kostol.  po požiari v r. 1904 opravený do terajšej podoby.  V 70. rokoch bol kostol znovu obnovený znútra i zvonku. V tých istých rokoch bola prestavaná aj fara, ktorá sa nachádza oproti kostolu. Kostol je obohnaný renesančným obranným múrom so strieľňami  a to zo 17. storočia. Pod vežou je valená klenba, okná sú lomené a pod vežou železné kované dvere zo 16. storočia. Oltár pravdepodobne pochádza z roku 1880. Na zvonoch v kostole sú tieto nápisy:  Velký zvon: POŽEHNANÝ KTERÝŽSE BERE VE JMÉNU PÁNE EV. MAT. XX V. 9. ZVON TENTO DALA ULIAT CIRKEV EVANJ. A. VYZN. VLACHOVSKÁ V R.P. 1922 ,,ONDREJ PŘELILA RODINA DYTRYCHOVA R.P.1985 malý zvon: ZVESTUJEM VÁM RADOSŤ VELKÚ EV LUKÁSE 11.V. 10 ZVON TENTO OFFEROVALI CIRKVE EVANJ. A VYZN. VLACHOVSKEJ AMERICKÝ BRATOVIA V ROKU PÁNE 1922 SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVE stredný zvon: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTETTEK AZ OLÁHPATAKIÁG. EV. EGYHÁZ HÍVEI 1904 DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK A FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓ AKARAT ;ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY FERENCZ BUDAPESTEN 1904 Vo zvonici sa nachádzajú okrem 3 zvonov ešte aj 2 malé patriace k vežovým hodinám.

V našom cirkevnom zbore pôsobili farári: Albert 1564, Stanislav 1594-1600, Peter Sextius 1602-1607 a 1610-1615, Matúš Roskovecius 1607-1610, Peter Sextius okolo roku 1615, Ondrej Fabricius 1615-1624, Peter Zarevucius 1624-1625, Juraj Marcius 1625-1649, Martin Lihani 1650-1656, Štefan Francisci 1656-1661, Ján Jonáš Blaho 1670-1673 a 1682-1688, Ondrej Sextius 1688-1705, Samuel Marcelli 1705-1711, Ondrej Leporíni 1712-1737, Ján Fábri 1738-1751, Matej Prúnyi 1751-1781, Juraj Šulek 1781-1783, Matej Lányi 1783-1812, Michal Škamla 1812-1830, Ján Zimáni 1830-1854, Ľudovít Teichengruber 1855-1886, Vojtech Terray 1887-1890, Gergard Stehlo 1890-1897, Pavel Zúz 1898-1904, Pavel Bartoš 1905-1908, Vojtech Vrablica 1908-1934, Ondrej Hatvanský 1935-1949, Samuel Velebný 1949-1962, Ondrej Hruška 1962-1963, Milan Demko 1963-1985, Július Gábor 1986-1989, Dušan Šoltés 1989-1992, Eva Ščerbáková 1992-2000, Monika Vdovjaková 2000-2001, Martina Gdovinová 2001-

Súčastnosť

V súčasnosti v matkocirkvi Vlachovo sú Služby Božie v nedeľu o 9:30, pričom Večera Pánova býva v rámci nich nepravidelne. V prevažne v utorok sa stretávame pri výklade Božieho slova na biblických hodinách a po nich sa schádza spevokol s názvom Agapé, ktorý slúži na bohoslužbách i pohreboch. Konfirmandi 1. ročníka sa stretávajú v utorok. Od septembra 2010 sa vyučuje náboženstvo aj v materskej škole v piatok a tiež sa učí jedna hodina na základnej škole. Nepravidelne sa stretávajú na vyučovaní presbyteri. V advente, v pôste a pred Pamiatkou reformácie sa uskutočňujú modlitebné týždne. Pred Veľkou nocou je možnosť zúčastniť sa sederovej (židovskej) večere. V cirkevnom zbore sa uskutočňujú aj iné, nepravidelné podujatia. Práce je ešte veľmi veľa, len keby dal Pán Boh pracovníkov na svoju žatvu.

Bohoslužobné úkony

Pohreb 24.5.2017 o 15:00 hod.
Vlachovo
Mária Hajdúková

Bohoslužby
Vstúpenie 25.5.2017 o 17:00 V 18:00 G
Lukáš 24:50
Po tom…

Krst 27.5.2017 o 11:00 hod.
Gočovo
Karolínka Kozáková

Bohoslužby
Nedeľa po Vstúpení
Príprava na posledné veci
Ján 7:37-39
Daj mi piť!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť