Táto kniha je síce určená v prvom rade kazateľom Božieho slova, ale nemala by chýbať v knižnici žiadneho kresťana. Svojou vierou sme povolaní byť Božími svedkami až do posledných končín zeme a to znamená komunikovať evanjelium iným ľuďom. Kniha nám odpovedá na otázky, ako v dnešnom modernom svete hovoriť o viere, vysvetľovať evanjelium, ako nachádzať Krista vo všetkých textom Novej, ale aj Starej zmluvy. Lebo Kristus je odpoveď na všetky otázky. Knihu vydalo evs.sk.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie