Vlachovo:

IMG_3830

Spevokol vo Vlachove funguje už s malými prestávkami viac ako 20 rokov (členovia sa počas tých rokov vymenili). Od roku 2003 boli jeho členmi aj muži a spevokol si v tom roku dal aj názov Agapé, čo znamená Božia láska. Na nácvikoch sa stretáva pravidelne každý týždeň okrem letných prázdnin. V repertoáry majú rôzne piesne, najmä duchovného charakteru, ktorými slúži na bohoslužbách, pohreboch, obecných akciách (Gubajka) a podujatiach organizovaných na úrovni seniorátu či Gemerským osvetovým strediskom. Momentálne má spevník vlachovského spevokolu približne 80 piesní. Naposledy sme vystúpili  počas vianočných sviatkov.

Nácviky prebiehajú v utorok 18:00  hod. Teraz cvičíme piesne na veľkonočné sviatky a prehliadku spevokolov Gemerského seniorátu.

Hľadáme nových členov spevokolu. Ak máš chuť spievať, si srdečne vítaný!!!

Gočovo:

spevokol GočovoSpevokol v Gočove funguje od septembra 2008 a zatiaľ nemá nijaký špeciálny názov. Nácviky sa konajú pravidelne každý týždeň okrem letných prázdnin. Svojim spevom obohacuje bohoslužby, obecné a seniorátne akcie a akcie organizované GOS. Keďže v Gočove pôsobí aj obecný spevokol Gočovan, na pohreboch spievajú členovia tohto obecného spevokolu. Počas cirkevných sviatkov vystupujú obidva spevokoly v chráme. Repertoár tvorí približne 30 piesní, niektoré sú interpretované s gitarovým sprievodom. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj so skupinou Admirál, s ktorou sme absolvovali aj koncert „Vojdite, plesajme“ 5.9.2010 v gočovskom chráme. Naposledy sme vystúpili počas vianočných sviatkov.

Nácviky prebiehajú vo štvrtok o 19:00. Teraz  opakujeme piesne a pripravujeme tiež piesne na pôst a veľkonočné sviatky a tiež na prehliadku spevokolov GES.  Aj tu potrebujeme posilu. Príď nielen spievať, ale aj do dobrého kolektívu. Budeme sa tešiť!!!

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie