Vlachovo:

IMG_3830

Spevokol vo Vlachove funguje už s malými prestávkami viac ako 20 rokov (členovia sa počas tých rokov vymenili). Od roku 2003 boli jeho členmi aj muži a spevokol si v tom roku dal aj názov Agapé, čo znamená Božia láska. Na nácvikoch sa stretáva pravidelne každý týždeň okrem letných prázdnin. V repertoáry majú rôzne piesne, najmä duchovného charakteru, ktorými slúži na bohoslužbách, pohreboch, obecných akciách (Gubajka) a podujatiach organizovaných na úrovni seniorátu či Gemerským osvetovým strediskom. Momentálne má spevník vlachovského spevokolu približne 80 piesní. Naposledy sme vystúpili  počas vianočných sviatkov.

Nácviky prebiehajú v utorok 18:00  hod. Teraz cvičíme piesne na veľkonočné sviatky a prehliadku spevokolov Gemerského seniorátu.

Hľadáme nových členov spevokolu. Ak máš chuť spievať, si srdečne vítaný!!!

Gočovo:

spevokol GočovoSpevokol v Gočove funguje od septembra 2008 a zatiaľ nemá nijaký špeciálny názov. Nácviky sa konajú pravidelne každý týždeň okrem letných prázdnin. Svojim spevom obohacuje bohoslužby, obecné a seniorátne akcie a akcie organizované GOS. Keďže v Gočove pôsobí aj obecný spevokol Gočovan, na pohreboch spievajú členovia tohto obecného spevokolu. Počas cirkevných sviatkov vystupujú obidva spevokoly v chráme. Repertoár tvorí približne 30 piesní, niektoré sú interpretované s gitarovým sprievodom. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj so skupinou Admirál, s ktorou sme absolvovali aj koncert „Vojdite, plesajme“ 5.9.2010 v gočovskom chráme. Naposledy sme vystúpili počas vianočných sviatkov.

Nácviky prebiehajú vo štvrtok o 19:00. Teraz  opakujeme piesne a pripravujeme tiež piesne na pôst a veľkonočné sviatky a tiež na prehliadku spevokolov GES.  Aj tu potrebujeme posilu. Príď nielen spievať, ale aj do dobrého kolektívu. Budeme sa tešiť!!!

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť