V Jelšave sa 30.4.2017 o 15:00 uskutočnilo seniorátne stretnutie mladých. Hlavnou postavou bol Jonáš a jeho príbeh s veľrybou. Piesňami nás doprevádzala skupina zo Slavošoviec. Hlavné slovo mal brat farár Daniel Gdovin zo Štítnika. Pán Boh nás povoláva k životu, nie ku smrti. Nemusíme sa báť stretnúť sa s Ním. Lebo On k nám pristupuje s láskou.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť