Biblia predpokladá, že človek sa dožíva 70 pri dobrej sile 80 rokov. Ale niektorým je dopriate dožiť sa aj vyššieho veku. Kým je človek schopný sa o seba postarať, je to vždy radosť, ak je náš milovaný medzi nami. Horšie to je, ak sa dôstojnosť telesného života stráca a chorému ubúdajú nielen telesné, ale aj psychické sily. Potom už prosí Pána Boha, aby ho z tohto sveta vzal. Naša spolusestra dostala požehnanie vo vysokom veku, ale aj jej život sa raz musel skončiť. Odišla k svojmu Pánovi. On sám nech ju prevedie cez údolie smrti a pozostalých naplní láskou a pokojom.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie