dvereKaždý človek potrebuje povzbudenie. Pán Ježiš preto prichádza do života každého z nás. Možnosť byť povzbudený, potešený, vypočutý doma ponúka aj náš cirkevný zbor. Pastorálne návštevy sa konajú každý týždeň a dohodnúť sa dajú na čísle 0918828319. Taktiež je možnosť prislúženia Večere Pánovej pre imobilných a požehnanie domácností (novej i staršej) Božím slovom a modlitbou.

Pokoj Pána Ježiša nech je s vami, Jeho láska nech napĺňa každý váš deň,

viera nech vás zjednocuje, nádej posilňuje, Jeho radosť utešuje a

On, Pán všetkých dobrých darov nech je v tomto dome i s vami pri vašom vychádzaní i vchádzaní odteraz až naveky.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie