dvereKaždý človek potrebuje povzbudenie. Pán Ježiš preto prichádza do života každého z nás. Možnosť byť povzbudený, potešený, vypočutý doma ponúka aj náš cirkevný zbor. Pastorálne návštevy sa konajú každý týždeň a dohodnúť sa dajú na čísle 0918828319. Taktiež je možnosť prislúženia Večere Pánovej pre imobilných a požehnanie domácností (novej i staršej) Božím slovom a modlitbou.

Pokoj Pána Ježiša nech je s vami, Jeho láska nech napĺňa každý váš deň,

viera nech vás zjednocuje, nádej posilňuje, Jeho radosť utešuje a

On, Pán všetkých dobrých darov nech je v tomto dome i s vami pri vašom vychádzaní i vchádzaní odteraz až naveky.

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť