dvereKaždý človek potrebuje povzbudenie. Pán Ježiš preto prichádza do života každého z nás. Možnosť byť povzbudený, potešený, vypočutý doma ponúka aj náš cirkevný zbor. Pastorálne návštevy sa konajú každý týždeň a dohodnúť sa dajú na čísle 0918828319. Taktiež je možnosť prislúženia Večere Pánovej pre imobilných a požehnanie domácností (novej i staršej) Božím slovom a modlitbou.

Pokoj Pána Ježiša nech je s vami, Jeho láska nech napĺňa každý váš deň,

viera nech vás zjednocuje, nádej posilňuje, Jeho radosť utešuje a

On, Pán všetkých dobrých darov nech je v tomto dome i s vami pri vašom vychádzaní i vchádzaní odteraz až naveky.

Bohoslužobné úkony

Pohreb 24.5.2017 o 15:00 hod.
Vlachovo
Mária Hajdúková

Bohoslužby
Vstúpenie 25.5.2017 o 17:00 V 18:00 G
Lukáš 24:50
Po tom…

Krst 27.5.2017 o 11:00 hod.
Gočovo
Karolínka Kozáková

Bohoslužby
Nedeľa po Vstúpení
Príprava na posledné veci
Ján 7:37-39
Daj mi piť!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť