dvereKaždý človek potrebuje povzbudenie. Pán Ježiš preto prichádza do života každého z nás. Možnosť byť povzbudený, potešený, vypočutý doma ponúka aj náš cirkevný zbor. Pastorálne návštevy sa konajú každý týždeň a dohodnúť sa dajú na čísle 0918828319. Taktiež je možnosť prislúženia Večere Pánovej pre imobilných a požehnanie domácností (novej i staršej) Božím slovom a modlitbou.

Pokoj Pána Ježiša nech je s vami, Jeho láska nech napĺňa každý váš deň,

viera nech vás zjednocuje, nádej posilňuje, Jeho radosť utešuje a

On, Pán všetkých dobrých darov nech je v tomto dome i s vami pri vašom vychádzaní i vchádzaní odteraz až naveky.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť