Každý rok sa nám opakuje čas pôstu a my už pomaly zabúdame na jeho význam. Sústredíme sa na jedálniček, zlozvyky či prípravu na veľkonočné sviatky. Málo však rozmýšľame nad tým, že pôst to je cesta na Golgotu, cesta do hĺbky svojho vnútra a do nádhery Božej lásky. K tomu, aby sme to dokázali nám môže pomôcť kniha, ktorá vyzýva ľudí vyznať svoj hriech a viac sa priblížiť Bohu. Ďakujem, Pane Ježiši, čo si urobil aj pre mňa na Golgote. Knihu vydalo vydavateľstvo Návrat domú.

Počas pôstnych večierní nás bude sprevádzať Samuel a jeho životný príbeh. Môžeme sa od neho mnohému dobrému naučiť a mnohému zlému vyvarovať. Aby čas pôstu bol pre nás požehnaním a priniesol nám do života nové podnety. Napríklad aj v tom, ako zvládnuť neriešiteľné situácie. Lebo to, čo nevieme vyriešiť my, dokáže vyriešiť Boh.

Stratený v zákutiach tohto sveta.
Ukrytý sám v sebe.
Neviditeľný pre oči mnohých.
V Bohu som však nájdený, viditeľný, napísaný na dlani.
Veď Golgota sa stala miestom záchrany práve pre mňa.
Aby som sám seba tam mohol nájsť.
Ukryť sa v krvavých dlaniach Krista.
Uvidieť Boha a byť Ním navždy videný.

Každý deň ho máme, ale každý máme k nemu iný postoj. Niekto miluje jedlo a vie si ho vychutnať. Iný je iba preto, aby žil a nevidí v tom nijakú vedu. Ďalší si potrpí na postave a svoj jedálniček si pedantne zostavuje, vynechajúc veci, čo škodia. Sú však aj takí – najmä mladé dievčatá a ženy  – ktoré pomocou jedenia/nejedenia hazardujú so svojim zdravým. Iste by sme veľa peňazí ušetrili, keby sme žili zo vzduchu… Dá sa povedať, že na tomto princípe funguje breathariánstvo, ktoré tvrdí, že sa dá žiť z nehmotnej energie. Ktovie? Skúsite to? 😀

Mnoho mladých ľudí si myslí, že sa ich smrť netýka. Že budú žiť ešte veľmi dlho. Predčasný náhly odchod syna, brata, otca a priateľa Juraja Hajdúka, je však výstražným prstom. Netreba si myslieť, že zomierať budú iba starí. Smrť sa týka každého z nás a ani sebaistota nám nepomôže sa jej vyhnúť. Užiť si život dá aj v dobrom, preto nás Kazateľ upozorňuje na to podstatné. Nech Pán Ježiš zjaví svoju milosť pri zosnulom a požehná smútiacich.

Stáva sa, že naše očakávania sú prekonané skutočnosťou. Práve vtedy, keď čakáme málo, dostávame veľa a keď očakávame veľa, nedostaneme nič. Paradoxy života či viery nás sprevádzajú celým pozemským putovaním. V rozhovore Petra a Ježiša sa tiež vyskytujú tieto často odlišné názory, ktoré by sme možno ani nečakali. Čo také paradoxné ste v poslednom čase zažili vy?

Ku ktorej skupine ľudí patríte? K tým, čo veria alebo dokonca vedia, že mimozemská civilizácia existuje alebo k tým, ktorí neveria alebo aspoň pochybujú o jej existencii? Tak ako všetko, aj táto téma býva často zneužitá na zisky a popularitu niekoľkých ľudí. Ale ak by aj mimozemšťania existovali, na našej viere v Pána Boha, to nič nemení.

ES 145 
Hlavné myšlienky:
– začínajú sa ním pútnické piesne ľudí, ktorí putovali do Jeruzalema
– žalmista hľadal pokoj vo svete, aby nakoniec zistil, že ho nájde v blízkosti chrámu
– v čase zneistenia viery je najlepšie hľadať útočisko práve pri Bohu
– Pán Boh odplatí každému podľa jeho skutkov
– v obklopení pohanmi žalmista nie je doma, preto svoj pobyt tam pokladá za dočasný
– v opozícii tu stoja miesta náreku a nedobrovoľného pobytu voči Jeruzalemu, ako mestu pokoja a všetkého dobrého
– je potrebné usilovať o pokoj všade, kam veriaci príde, už len svojou existenciou, hoci si tým vytvára nepriateľov
Modlitby:
– vďaka za spoločenstvo Božieho ľudu
– prosba, aby sme ho neopúšťali
– volanie o pomoc k Bohu, nie k ľuďom
– dôvera, že Pán Boh sa svojich zastane
– viera, že tu sme dočasne a večnosť nás čaká
– prosba o pokoj od Boha
– prosba o silu pokoj vytvárať
Modlitba:
za rozvrátené vzťahy v rodinách
za všetkých chorých
1

ES 281
Hlavné myšlienky:
– najdlhší žalm o Hospodinovom slove, zákone
– poslušnosti sa treba vždy učiť, neprichádza prirodzene
– Božie slovo treba počúvať do hĺbky, nielen povrchne
– slovo nás učí v ťažkostiach utiekať sa k Pánovi
– utrpenie má výchovný charakter: človek dúfajúci v Boha nestráca radosť a vďačnosť za žiadnych okolností
– nestačí poznať Božie slovo, treba byť Bohom nájdený
Modlitby:
– vďaka za Božie slovo, ktoré je smernicou života
– prosba o vyučovanie v poslušnosti zákonu
– prosba o pochopenie Božej vôle
– vďaka za oživenie Božím slovom a odpoveďami na modlitby
– prosba o vytrvalosť vo viere napriek nepriateľom
– prosba o silu v utrpení byť viac poslušnými
– vďaka za to, že nás Pán Boh našiel
Modlitby:
za všetkých ľudí v utrpení
za mladých ľudí v zbore

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť