V Jelšave sa 30.4.2017 o 15:00 uskutočnilo seniorátne stretnutie mladých. Hlavnou postavou bol Jonáš a jeho príbeh s veľrybou. Piesňami nás doprevádzala skupina zo Slavošoviec. Hlavné slovo mal brat farár Daniel Gdovin zo Štítnika. Pán Boh nás povoláva k životu, nie ku smrti. Nemusíme sa báť stretnúť sa s Ním. Lebo On k nám pristupuje s láskou.

Spolu s deťmi, spevokolom z Gočova a skupinou sme vystúpili na stretnutí pri príležitosti Dňa matiek v Gočove. Prispeli sme piesňou a príhovorom.

  1. Z neba prišla ako požehnania dar,
   úsmev sa skryl do jej krásnych vrások čiar,
   slzou šťastia aj smútku ma premieňa
   moje srdce nie je už kus kameňa.
    REF: Ďakujem Ti Bože za mamu,
   za jej lásku prísnu, láskavú.
   Za jej vieru, ktorou viedla ma
   k Tebe Pane a aj cestou do raja.

   1. Dal si mi v nej všetko, čo potrebujem.
    Lebo len vďaka nej žijem, milujem.
    Mojej mame, tej sa chcem vždy podobať,
    a životom Tebe, Bože, chválu vzdať.
     

    1. Keby si tak brány neba otvoril,
     a  za mojou mamičkou bys ma pustil,
     povedala by som jej, jak chýba mi,
     že ju vidím hore medzi hviezdami.
      

      1. Neviem Bože ako Ti to povedať,
       že Ti vďačím za mamičku tisíckrát.
       že je pre mňa stále vzácna a milá.
       Bez nej je ťažká, smutná každá chvíľa.

Jedlo je veľký a vzácny dar. Ak máme, čo jesť, nevďačíme za to iba svojej šikovnosti, ale aj Božej milosti. Pán Boh nám dáva viac, ako potrebujeme a to preto, aby sa rozvinula naša láska, starostlivosť a obetavosť, keď sa máme podeliť. Nadovšetko nám chce Pán Ježiš dať aj dary, ktoré sa nedajú chytiť, ale ktoré sú ako jediné prenosné do večného života. Znovu sme mali prezentáciu a pozreli sme si videá k danej téme. Spievali sme aj túto pieseň.

S prvákmi sme hovorili o tom, že Ježiš zomrel na kríži kvôli nám. Druháci si pripomenuli, že hnev je zlý radca na základe príbehu o kráľovi Saulovi. Tretiaci sa učili o Dobrom Pastierovi. So štvrtákmi sme začali preberať Otče náš – oslovenie. 

Aj my si vážime svoje mamy, lebo ony sú pre nás nenahraditeľné. Bez nich by svet bol prázdny a nepoznali by sme lásku tak veľmi podobnú tej Božej. Lebo mama sa dokáže obetovať, ísť až na doraz, až za hranicu svojich možností, len aby sa postarala o svoje deti. Je schopná dať aj vlastný život, aby zachránila bytosti, ktoré priviedla na svet. Vytvárali sme srdiečka s pusinkami  a nápisom „Posielam ti toľko pusiniek, koľko má minerálna bubliniek“.

Asi nikto nepočúva rád o násilí, zlobe a ohavnostiach, ktoré sme schopní ako jednotlivci či ľudstvo urobiť. Ale hovoriť o tom treba, aby sme sa vyvarovali chýb, ktoré niekto pred nami urobil. Preto sme sa na biblickej zamerali aj na sekty, ktoré dokázateľne ubližovali ľuďom. Ktorých vodcovia nepoznali hranice pri budovaní svojej autority či finančného zabezpečenia  a využívali manipuláciu až výzvu k samovražde, aby si vybudovali kult. Škoda, že ľudia majú radšej otroctvo siekt, ako slobodu od Pána Ježiša Krista.

Aby sme nesedeli iba doma, vybrali sme sa do Košíc na film Chatrč. Niektorí z nás čítali knihu, iní išli bez vedomostí o tejto téme. Sme však vďační za čas strávený spolu aj pri filme, pretože nás to všetko mení a pretvára k lepšiemu a pomáha nám to viac spoznávať Pána Boha. Určite odporúčame všetkým vám pozrieť si tento film.

S prvákmi sme opakovali, druháci sa rozprávali o láske z knihy Rút, tretiaci sa utvrdzovali v nádeji pomocou príbehu o vzkriesení Jairovej dcéry a so štvrtákmi sme otvorili tému „modlitba“.

Aký je tvoj rebríček hodnôt? Čo je pre teba podstatné a čo nedôležité? V tých horných priečkach to máme všetci dá sa povedať podobné: rodiny, zdravie, finančné zabezpečenie, lásku… Čo alebo kto je však pre teba úplný TOP? Mal by to byť Pán Boh. O tom, aké je dôležité, aby Boh bol našou prioritou sme premýšľali spolu s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Samozrejme nechýbala prezentácia a videá.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie