V druhej časti našich zamyslení o stretnutí Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori sme hovorili o hľadaní pozitívnych hodnôt v našom živote. Túžime prežiť dokonalý alebo aspoň dobrý život. Čo je podstatné pri prežití požehnaného života? Dozviete sa spolu s učeníkmi. Znovu sme mali prezentáciu a púšťali sme si videá, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť danú tému.

 

ES 576
Hlavné myšlienky:
ak niekde túžime ísť, prekonáme všetky prekážky
Jeruzalem – mesto, ktoré nás všetkých spája
je to symbol jednoty Božieho nerozdeliteľného ľudu
do chrámu sa vystupuje a zostupuje sa z neho, ako z miesta stretnutia s vyvýšeným Bohom
stretnutím pútnikov sa deje Božia vôľa, oni počúvajú Božie slovo a zároveň  vydávajú svedectvo, komu uverili
pokoj pre Jeruzalem je prosba o pokoj pre všetkých
kto hľadá pokoj, hľadá Božie kráľovstvo
Modlitby
– vďaka za Boží ľud Izrael
– vďaka za cirkev
– prosba o pokoj vo všetkých vzťahoch
– prosba o pokoj vo svete
– prosba  o jednotu medzi nami
– pomoc pri hľadaní Božieho kráľovstva
Modlitby:
prosba za chorých
prosba za presbyterov
vyberte si jedného človeka, za ktorého sa budete modliť do najbližšieho stretnutia pravidelne

Prváci rozhodovali, ktorý strom je lepší – čo prináša dobré alebo zlé ovocie. Druháci počúvali s otvorenými ušami aj srdcom príbeh o Samuelovi. Tretiaci si pripomenuli príbeh o zázraku v Káne. A štvrtáci porovnávali príbeh o medenom hadovi s Pánom Ježišom na kríži.

Prvý ročník si pripomenul, aký dôležitý je základ stavieb aj života. Druháci počúvali príbeh o Samsonovi a o tom, aké je dôležité zostať verným. So štvrtákmi sme ukončili Desatoro.

Lásky nikdy nie je dosť. A najmä vo vzťahu s tými, ktorí sú spoločnosťou odmietaní, nechcení, separovaní. Príbeh o milosrdnom Samaritánovi nám pripomína, že láska nepozná hranice ani prekážky, lebo dokáže všetko prekonať. Našim „milosrdným Samaritánom“ je Pán Ježiš, ktorý nás zachránil ešte vtedy, keď sme Mu nič nemohli dať. Deti vyrábali odznak „Božieho pomocníka“ s leukoplastom, lebo sme povolaní pomáhať.

Prváčence si pripomenuli príbeh o stratenej ovečke. Druháci sa na chvíľu stali Jerichovými trúbami. Tretiaci hovorili o tom, že Pán Ježiš miloval aj malomocných a štvrtáci pokračovali v ďalších prikázaniach Desatora. Tretiaci dostali domácu úlohu nakresliť uzdravenia a takto sa im to podarilo. Padlo veľa jednotiek 😀 

Po novom roku je tradične ponúknutá možnosť požehnania domácnosti. Je to spoločenstvo okolo Božieho slova, s požehnaním, spevom piesne a kreatívnou tvorbou. Nech Pán Boh požehnáva všetky domácnosti svojou láskou, ktorá je jedinečná a výnimočná. Tohto roku sme vyrábali kríže.

Bohoslužobné úkony

Pohreb 24.5.2017 o 15:00 hod.
Vlachovo
Mária Hajdúková

Bohoslužby
Vstúpenie 25.5.2017 o 17:00 V 18:00 G
Lukáš 24:50
Po tom…

Krst 27.5.2017 o 11:00 hod.
Gočovo
Karolínka Kozáková

Bohoslužby
Nedeľa po Vstúpení
Príprava na posledné veci
Ján 7:37-39
Daj mi piť!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť