Asi nikto nepočúva rád o násilí, zlobe a ohavnostiach, ktoré sme schopní ako jednotlivci či ľudstvo urobiť. Ale hovoriť o tom treba, aby sme sa vyvarovali chýb, ktoré niekto pred nami urobil. Preto sme sa na biblickej zamerali aj na sekty, ktoré dokázateľne ubližovali ľuďom. Ktorých vodcovia nepoznali hranice pri budovaní svojej autority či finančného zabezpečenia  a využívali manipuláciu až výzvu k samovražde, aby si vybudovali kult. Škoda, že ľudia majú radšej otroctvo siekt, ako slobodu od Pána Ježiša Krista.

Aby sme nesedeli iba doma, vybrali sme sa do Košíc na film Chatrč. Niektorí z nás čítali knihu, iní išli bez vedomostí o tejto téme. Sme však vďační za čas strávený spolu aj pri filme, pretože nás to všetko mení a pretvára k lepšiemu a pomáha nám to viac spoznávať Pána Boha. Určite odporúčame všetkým vám pozrieť si tento film.

S prvákmi sme opakovali, druháci sa rozprávali o láske z knihy Rút, tretiaci sa utvrdzovali v nádeji pomocou príbehu o vzkriesení Jairovej dcéry a so štvrtákmi sme otvorili tému „modlitba“.

Aký je tvoj rebríček hodnôt? Čo je pre teba podstatné a čo nedôležité? V tých horných priečkach to máme všetci dá sa povedať podobné: rodiny, zdravie, finančné zabezpečenie, lásku… Čo alebo kto je však pre teba úplný TOP? Mal by to byť Pán Boh. O tom, aké je dôležité, aby Boh bol našou prioritou sme premýšľali spolu s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Samozrejme nechýbala prezentácia a videá.

V druhej časti našich zamyslení o stretnutí Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori sme hovorili o hľadaní pozitívnych hodnôt v našom živote. Túžime prežiť dokonalý alebo aspoň dobrý život. Čo je podstatné pri prežití požehnaného života? Dozviete sa spolu s učeníkmi. Znovu sme mali prezentáciu a púšťali sme si videá, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť danú tému.

 

ES 576
Hlavné myšlienky:
ak niekde túžime ísť, prekonáme všetky prekážky
Jeruzalem – mesto, ktoré nás všetkých spája
je to symbol jednoty Božieho nerozdeliteľného ľudu
do chrámu sa vystupuje a zostupuje sa z neho, ako z miesta stretnutia s vyvýšeným Bohom
stretnutím pútnikov sa deje Božia vôľa, oni počúvajú Božie slovo a zároveň  vydávajú svedectvo, komu uverili
pokoj pre Jeruzalem je prosba o pokoj pre všetkých
kto hľadá pokoj, hľadá Božie kráľovstvo
Modlitby
– vďaka za Boží ľud Izrael
– vďaka za cirkev
– prosba o pokoj vo všetkých vzťahoch
– prosba o pokoj vo svete
– prosba  o jednotu medzi nami
– pomoc pri hľadaní Božieho kráľovstva
Modlitby:
prosba za chorých
prosba za presbyterov
vyberte si jedného človeka, za ktorého sa budete modliť do najbližšieho stretnutia pravidelne

Prváci rozhodovali, ktorý strom je lepší – čo prináša dobré alebo zlé ovocie. Druháci počúvali s otvorenými ušami aj srdcom príbeh o Samuelovi. Tretiaci si pripomenuli príbeh o zázraku v Káne. A štvrtáci porovnávali príbeh o medenom hadovi s Pánom Ježišom na kríži.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť