9025-0-deticky-v-kvetinaciV našom cirkevnom zbore sa vyučuje náboženstvo na základnej škole, ročníky 1-4 a v dvoch materských školách. Hovoríme o Bohu, Biblii, etike, človeku, hriechu…. Učíme sa biblické verše, spievame piesne, vyrábame rôzne veci súvisiace s témou… Pri krste rodičia sľubujú, že sa budú starať o duchovnú stránku svojich detí. Náboženstvo je jednou formou ako splniť tento sľub. Je to možnosť ako sa prihovoriť deťom a mladým ľuďom mimo prostredia cirkevného zboru, pretože Pán Boh a Jeho láska nie je situovaný iba do cirkvi. Ak Boha vyženieme zo škôl a rodín, nemôžeme čakať krajšiu budúcnosť. Preto je potrebné využiť možnosť navštevovať náboženstvo aj na území Vlachova a Gočova.

Na náboženstvo v MŠ vo Vlachove sa prihlásilo 14 detí, v MŠ v Gočove 7 detí a na ZŠ prichádza 11 detí.

Vyučovanie náboženstva:  Základná škola vo Vlachove – štvrtok o 13:15 / Materská škola v Gočove – štvrtok o 10:00 / Materská škola vo Vlachove – streda o 15:00.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť