9025-0-deticky-v-kvetinaciV našom cirkevnom zbore sa vyučuje náboženstvo na základnej škole, ročníky 1-4 a v dvoch materských školách. Hovoríme o Bohu, Biblii, etike, človeku, hriechu…. Učíme sa biblické verše, spievame piesne, vyrábame rôzne veci súvisiace s témou… Pri krste rodičia sľubujú, že sa budú starať o duchovnú stránku svojich detí. Náboženstvo je jednou formou ako splniť tento sľub. Je to možnosť ako sa prihovoriť deťom a mladým ľuďom mimo prostredia cirkevného zboru, pretože Pán Boh a Jeho láska nie je situovaný iba do cirkvi. Ak Boha vyženieme zo škôl a rodín, nemôžeme čakať krajšiu budúcnosť. Preto je potrebné využiť možnosť navštevovať náboženstvo aj na území Vlachova a Gočova.

Na náboženstvo v MŠ vo Vlachove sa prihlásilo 14 detí, v MŠ v Gočove 7 detí a na ZŠ prichádza 11 detí.

Vyučovanie náboženstva:  Základná škola vo Vlachove – štvrtok o 13:15 / Materská škola v Gočove – štvrtok o 10:00 / Materská škola vo Vlachove – streda o 15:00.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie