Vlachovo_konfimaciaKonfirmačná príprava trvá 2 školské roky a prihlásiť sa na ňu môžu mladí ľudia, ktorí dosiahli 12 rok života. Je podmienkou byť krstným rodičom, pri sobášoch, pri hlasovaní. V prvom rade je to však odpoveď na to, čo Pán Boh konal v krste – tam hovorí: Ty si môj syn, dcéra a v konfirmácii sa očakáva od mladého človeka odpoveď: áno, Bože, Ty si môj Otec a Pán.

Povinnosťou konfirmanda je prichádzať na vyučovanie konfirmácie, pripravovať sa na ňu a prichádzať na bohoslužby. Z dochádzky a prípravy je vedený záznam, na základe ktorého potom budú rozdeľované aj otázky  na samotnej skúške konfirmandov. Konfirmandi sú povinní na konfirmáciu nosiť: knihu Verím a sľubujem, Bibliu, zošit a pero. V druhom ročníku sú prihlásení: Tibor Forgáč, Ján Forgáč, Peter Gecelovský, Tomáš Gecelovský, Marek Rybár, Dávid Rybár, Adrián Adamik, Marko Hricko a Patrik Hajdúk, ktorí budú konfirmovaní v roku 2015. Ako prváci sa prihlásili Janka Černajová, Filip Kováč, Marek Meliško.

Konfirmačná výučba prebieha pre druhákov v pondelok o 16:00 a 18:00, v  utorok o 16:00 a prváci v piatok o 15:00.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť