Vlachovo_konfimaciaKonfirmačná príprava trvá 2 školské roky a prihlásiť sa na ňu môžu mladí ľudia, ktorí dosiahli 12 rok života. Je podmienkou byť krstným rodičom, pri sobášoch, pri hlasovaní. V prvom rade je to však odpoveď na to, čo Pán Boh konal v krste – tam hovorí: Ty si môj syn, dcéra a v konfirmácii sa očakáva od mladého človeka odpoveď: áno, Bože, Ty si môj Otec a Pán.

Povinnosťou konfirmanda je prichádzať na vyučovanie konfirmácie, pripravovať sa na ňu a prichádzať na bohoslužby. Z dochádzky a prípravy je vedený záznam, na základe ktorého potom budú rozdeľované aj otázky  na samotnej skúške konfirmandov. Konfirmandi sú povinní na konfirmáciu nosiť: knihu Verím a sľubujem, Bibliu, zošit a pero. V druhom ročníku sú prihlásení: Tibor Forgáč, Ján Forgáč, Peter Gecelovský, Tomáš Gecelovský, Marek Rybár, Dávid Rybár, Adrián Adamik, Marko Hricko a Patrik Hajdúk, ktorí budú konfirmovaní v roku 2015. Ako prváci sa prihlásili Janka Černajová, Filip Kováč, Marek Meliško.

Konfirmačná výučba prebieha pre druhákov v pondelok o 16:00 a 18:00, v  utorok o 16:00 a prváci v piatok o 15:00.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie