Nový rok 2017

Zjavenie Krista Pána mudrcom

1. nedeľa po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení

3. nedeľa po Zjavení

4. nedeľa po Zjavení

5. nedeľa po Zjavení

Nedeľa Deviatnik

Nedeľa po Deviatniku

Predpôstna

1. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa

Zelený štvrtok

Veľký piatok

1. slávnosť veľkonočná

2. slávnosť veľkonočná

1. nedeľa po Veľkej noci

2. nedeľa po Veľkej noci

3. nedeľa po Veľkej noci

4. nedeľa po Veľkej noci

5. nedeľa po Veľkej noci

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Nedeľa po Vstúpení

1. slávnosť svätodušná

2. slávnosť svätodušná

Svätá Trojica

1. nedeľa po Svätej Trojici

2. nedeľa po Svätej Trojici

3. nedeľa po Svätej Trojici

4. nedeľa po Svätej Trojici

5. nedeľa po Svätej Trojici

6. nedeľa po Svätej Trojici

7. nedeľa po Svätej Trojici

8. nedeľa po Svätej Trojici

9. nedeľa po Svätej Trojici

10. nedeľa po Svätej Trojici

11. nedeľa po Svätej Trojici

13. nedeľa po Svätej Trojici

14. nedeľa po Svätej Trojici

15. nedeľa po Svätej Trojici

16. nedeľa po Svätej Trojici

17. nedeľa po Svätej Trojici

18. nedeľa po Svätej Trojici

19. nedeľa po Svätej Trojici

20. nedeľa po Svätej Trojici

21. nedeľa po Svätej Trojici

22. nedeľa po Svätej Trojici

23. nedeľa po Svätej Trojici

24. nedeľa po Svätej Trojici

25. nedeľa po Svätej Trojici

26. nedeľa po Svätej Trojici

1. adventná

2. adventná

3. adventná

Štedrý večer

1. slávnosť vianočná

2. slávnosť vianočná

Závierka občianskeho roka

Nový rok 2016

Nedeľa po Novom roku

Zjavenie Krista Pána mudrcom

1. nedeľa po Zjavení

2. nedeľa po Zjavení

Nedeľa Deviatnik

Nedeľa po Deviatniku

1. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa

Zelený štvrtok

Veľký piatok

1. slávnosť veľkonočná

2. slávnosť veľkonočná

1. nedeľa po Veľkej noci

2. nedeľa po Veľkej noci

3. nedeľa po Veľkej noci

4. nedeľa po Veľkej noci

5. nedeľa po Veľkej noci

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Nedeľa po Vstúpení

1. slávnosť svätodušná

2. slávnosť svätodušná

Svätá Trojica

1. nedeľa po Svätej Trojici

2. nedeľa po Svätej Trojici

3. nedeľa po Svätej Trojici

135. výročie narodenia Jura Hronca

4. nedeľa po Svätej Trojici

5. nedeľa po Svätej Trojici

6. nedeľa po Svätej Trojici

Konfirmácia

Cyril a Metod

7. nedeľa po Svätej Trojici

8. nedeľa po Svätej Trojici

9. nedeľa po Svätej Trojici

10. nedeľa po Svätej Trojici

11. nedeľa po Svätej Trojici

13. nedeľa po Svätej Trojici

14. nedeľa po Svätej Trojici

15. nedeľa po Svätej Trojici

16. nedeľa po Svätej Trojici

17. nedeľa po Svätej Trojici

18. nedeľa po Svätej Trojici

19. nedeľa po Svätej Trojici

20. nedeľa po Svätej Trojici

21. nedeľa po Svätej Trojici

22. nedeľa po Svätej Trojici

23. nedeľa po Svätej Trojici

24. nedeľa po Svätej Trojici

25. nedeľa po Svätej Trojici

26. nedeľa po Svätej Trojici

1. adventná

2. adventná

3. adventná

Štedrý večer

1. slávnosť vianočná

2. slávnosť vianočná

Závierka občianskeho roka

ROK 2012

Zelený štvrtok – Zach 5,5-11 MX

Vstúpenie – Sk 1,3-11 M

Vlachovo – spomienka

Veľký Piatok – Zach 6,1-15 MX

Svätá Trojica – Ef 1,3-14 M

Spomienkové – Jer 15,15-21 M

Rozhlasové bohoslužby – 1 J 1,5-2,6 M

Predpôstna – Mk 8,31-38 M

Predposledná nedeľa – Rím 15,16 MX

Pôstny modlitebný týždeň 2012

Pôstna večiereň 2 Pôstna večiereň 1

Posledná nedeľa po Zjavení – Zj 1,9-18 M

Poďakovanie za úrody – 3 Moj 23,9-14 M

Peter a Pavol – Rím 1,1-7 MX

Pamiatka zosnulých – Rím 12,15 MX

Pamiatka reformácie – Rím 11,1-36 MX

Pamiatka posvätenia chrámu – 2 Kráľ 22,1-11 M

Nový rok 2012 – 2 Kor 12,9 M

Nedeľa po Vstúpení – Ef 3,14-21 M

Konfirmácia 2012 – Mk 7,32-35

Ján Hus – Rím 1,16n MX

Deviatnik – Jer 9,22n M Cyril a Metod – Rím 1,8-15 MX

Adventná večiereň 1

23. po Trojici – Rím 14,1-23 MX

22. po Trojici – Rím 13,1-14 MX

21. po Trojici – Rím 10,1-21 MX

20. po Trojici – Rím 9,1-33 MX

18. po Trojici – Rímskym 8,1-39 MX

17, 25. po Trojici – Mat 15,21-28 M

16. po Trojici – Rím 7,1-25 M

14. po Trojici, začiatok šk.roka – 1 Moj 1,1 M

13. po Trojici – Rím 6,1-23 MX

12. po Trojici – Rím 5,1-21 MX

11. po Trojici – Rím 4,1-25 MX

10. po Trojici – Rím 3,9-31 MX

9. po Trojici – Rím 1,12-2,8 MX

8. po Trojici – Rím 2,1-11 MX

6. pôstna – Zach 5,1-4 MX

6. po Trojici (čítané) – Rím 1,24-32 MX

5. pôstna – Zach 4,1-14 MX

5. po VN – Kol 4,2-6 M

5. po Trojici – Rím 1,18-23 MX

4. pôstna – Zach 3,1-10 MX

4. po VN – Sk 16,25-34 M

4. adventná – Jon 4 M

3. pôstna – Zach 2,5-17 MX

3. po Zjavení – 2 Kráľ 5,1-19 M

3. adventná – Jon 3 Mdoc

2. veľkonočná – J 20,19-23 M

2. svätodušná – 2 Moj 17,1-7 M

2. pôstna – Zach 2,1-4 MX

2. po Zjavení – Žalm 121 M

2. adventná – Jon 2 M

1. veľkonočná – Lk 23,44n a Mk 16,1n M

1. svätodušná – 1 Kor 2,12-16 M

1. pôstna – Zach 1,7-17 MX

1. po Zjavení- Rím 12,1n M

1. po Trojici – Sk 28,30n MX

1. adventná – Jon 1 M

Zjavenie 2012 – Efezským 2,11-18 M

4_post_modlit_tyz-

ROK 2011

1 PV Krv, žaby

1. adventná – Malachiáš 3,1-5 M

1. po Trojici – 1 Kráľov 1 MX

1. po Veľkej noci – Ján 21,1-14 M

1. po Zjavení – Mt 4,12-17 M

1. pôstna – 1 Moj 3,1-24

1. svätodušná – 4 Moj 11,16-17,24-25 M

1. veľkonočná – Mt 28,1-10 M

1. vianočná – 1 Jána 3,1-6 M

2 PV Komáre, bodavý hmyz

2. adventná – Malachiáš 3,6-12 MX

2. po Trojici – 1 Kráľov 2 MX

2. po Veľkej noci – Ezech 34,1-16 a 31 M

2. po Zjavení – 2 Moj 33,17b-23 M

2. svätodušná – Sk 11,19-26 M

2.veľkonočná – Lk 24,36-45 M

3 PV Mor dobytka, vredy

3. adventná – Malachiáš 3,13-18 MX

3. po Trojici – 1 Kráľov 3 MX

3. po Veľkej noci – Ján 16,16-24 M

3. po Zjavení – J 4,46-54 M

3. pôstna – Mk 12,41-44 M

4 PV Krupobitie, kobylky

4. adventná – Malachiáš 3,19-24 MX

4. po Trojici – 1 Kráľov 4, 5 MX

4. po Veľkej noci – J 6,60-69 M

4. po Zjavení – Mt 14,22-33 M

4. pôstna – J 6,55-65 M

5 PV Tma, smrť prvorodených

5. po Trojici – 1 Kráľov 6 MX

5. po Veľkej noci – Lk 6,19 M

5. po Zjavení – Mt 13,24-30 M

5. pôstna – Žid 9,11-15 M

6. pôstna – Mk 14,3-9 Mdoc

7. po Trojici – 1 Kráľov 7 MX

8. po Trojici – 1 Kráľov 8 MX

9. po Trojici – 1 Kráľov 9 MX

10. po Trojici – 1 Kráľov 11 MX

11. po Trojici – Sk 2,42-47 M

12. po Trojici – 1 Kráľov 10 MX

13. po Trojici – 1 Kráľov 12 MX

14. po Trojici – 1 Kráľov 13 MX

16. po Trojici – 1 Kráľov 14 MX

17. po Trojici – 1 Sam 8 MX

19. po Trojici – 1 Kráľov 15,1-24 MX

20. po Trojici – 1 Kráľov 17-18 N

24.12.2011 – kázeň

26.12.2011 – kázeň

Cyril a Metod – 2 Kor 6,4-10 MX

Deviatnik – Lk 17,7-10 M

Modlitby na Silvestra

Nedeľa po Deviatniku – Mk 4,26-26 M

Nedeľa po Novom roku – J 1,43-51 M

Nedeľa po Vstúpení – J 7,37-39 M

Nový rok – Rím 12,21 M

Pamiatka posvätenia chrámu – 1 Kor 3,16n M

Pamiatka reformácie – Nah 1,7 M

Pamiatka zosnulých – Mk 5,35-43 M

Poďakovanie za úrody – Mk 10,17-31 M

Predposledná nedeľa v CR – 1 Kráľov 19,1-18 M

Predpôstna nedeľa – Lk 10,38-42 M

Príhovor Admirál

Silvester – 2 Moj 13,20-22 M

Spomienkové bohoslužby – Pr 3,13-18 M

Svätá Trojica – Iz 6,1-13 M

Sviatok Majstra Jána Husa – Dan 6,11n M

Sviatok Petra a Pavla – Mt 5,3-12 M

šafárik – Ž 119,24-29 M

Veľký Piatok – Lk 23,33-49 M

Vstúpenie Krista Pána na nebo – 1 Kr 8,22-24,26-28 M

Zelený štvrtok – Mk 14,17-26 M1

Zjavenie Krista Pána – J 1,15-18 M

Krst svätý je sviatosť, v ktorej sme Bohom prijatí za Jeho deti. Lebo Ježiš Kristus zomrel za nás a tak nám otvoril prístup k nášmu nebeskému Otcovi. Jedna z otázok pri krste svätom je: „aké je meno dieťaťa?“. Meno je dôležité a má význam – tieto krstné príhovory sú robené práve na základe významu mien. Možno tam nájdete svoje alebo meno niekoho, koho poznáte. Príjemné čítanie.

Alžbeta

Barbora

Bianka

Denis

Jakub

Ján

Karolína

Karolína

Katarína

Lucia

Laura a Stella

Matej

Matúš

Matúš

Michaela

Monika

Natália

Silvie

Samuel

Tamara

Timea

Terézia

Tobias

Viktória

Zdenko

Zoja

V živote človeka sú radostné, ale aj smutné chvíle. K tým smutným, možno aj najsmutnejším, patrí určite čas, keď sa musíme rozlúčiť s tým, kto pre nás veľa znamenal, koho sme milovali. Pán Boh nás ani v takejto ťažkej situácii nenecháva samých. Je s nami cez rodinu, spoločenstvo zboru, cez svoje slovo. Práve ono má moc zahojiť ranu, ktorá je v našom srdci, keď nám niekto chýba. Je to slovo o nádeji – vzkriesení a večnom živote pre všetkých v Krista veriacich. Ak potrebujete nádej, ak túžite po posilnení Božím slovom v smútku alebo chcete povzbudiť iných strápených, prečítajte si tieto pohrebné kázne. Sú tu zoradené podľa zosnulých – pohlavie, vek a mesiac pohrebu. Nech Pán Boh zahojí akúkoľvek ranu, lebo On niesol naše bolesti a dáva nám svoje kráľovstvo.

ROK 2010

Silvester – Iz 30,8-17 M

2. vianočná – J 8,12-16 a Mt 23,34-37 M

1. vianočná – Mich 5,1-4a MX

Štedrý večer – 2 Sam 7,4-6,12-14a M

4. adventná – Luk 1,57-80 M

3.adventná – Luk 1,39-56 M

2.adventná – Luk 1,26-38 M

1.adventná – Luk 1,5-25 M

Predposledná nedeľa v CR – Sk 27,1-28,31 MX

23. po Sv. Trojici – Sk 24,1-26,32 MX

Pamiatka posvätenia chrámu – 2 Moj 33,7-11 M

21. po Sv. Trojici – Sk 21,15-22,30 MX

Poďakovanie za úrody – Abakuk 3,17-19 M

19. po Sv. Trojici – Sk 20,1-21,9 MX

18. po Sv. Trojici – Mk 7,17-23 M

17. po Sv. Trojici – Sk 18,23-19,40 MX

16. po Sv. Trojici – Sk 17,1-18,22 MX

15. po Sv. Trojici – Sk 15,30-16,40 MX

14. po Sv. Trojici – Skutky 15,1-29 MX

13. po Sv. Trojici – Sk 13,4-14,28 MX

12. po Sv. Trojici – Sk 13,1-3 MX

11. po Sv. Trojici – 1 Moj 28,16 M

10. po Sv. Trojici – Jer 36,1-8,24 M

9. po Sv. Trojici – Sk 12,1-25 MX

8. po Sv. Trojici – Sk 9,31-10,48 MX

7. po Sv. Trojici – Sk 9,10-30 MX

6. po Sv. Trojici – Sk 9,1-9 MX

Ku sviatku Jana Husa

Sviatok Cyrila a Metoda – Zach 8,8-13 M

5. po Sv. Trojici – Sk 8,4-40 MX

Sviatok Petra a Pavla – Sk 5,17-42 M

Slávnosť konfirmácie – Zj 3,5 M

3. po Sv. Trojici – Sk 4,32-5,11 MX

2. po Sv. Trojici – Sk 3,19-4,22 MX

1. po Sv. Trojici – Skutky 3,1-18 Mx

Svätá Trojica – Rím 11,33-36 M

2. slávnosť svätodušná – 1 Kor 12,4-11 MX

1. slávnosť svätodušná – Sk 2,1-18 M

Nedeľa po Vstúpení – Efezským 3,14-21 M

Vstúpenie Krista na nebo – Sk 1,3-11 M

Deň matiek – 2 Tim 1,3-5 M

4. po VN – Kol 3,12-17 M

3. po VN – 1 Jána 5,1-4 MX

2. po Veľkej noci – 1 Petra 2,21b-25 M

1. po VN – 1 Petra 1,3-9 M

2. slávnosť veľkonočná – 1 Kor 15,12-20 M

1. slávnosť veľkonočná – 1 Kor 15,1-11 M

Veľký Piatok – Luk 23,44-49 X

Zelený štvrtok – Mat 27,3-5 X

6. pôstna – Filipským 2,5-11 X

5. pôstna – Žid 5,7-9 M

4. pôstna – 2 Kor 1,3-7 M

3. pôstna – Efezským 5,1-8a M

2. pôstna – Rím 5,1-5 M

1. pôstna – Židom 4,14-16 M

Predpôstna nedeľa – 1 Kor 13,1-13 M

Nedeľa po Deviatniku – Židom 4,12n M

Nedeľa Deviatnik – Ozeáš 5,1-7 a 13-15 X

2. nedeľa po Zjavení – Rím 12,9-16 M

1nedeľa po Zjavení – Rím 12,1-8 M

Zjavenie Krista Pána mudrcom – Ef 3,2-3a,5n M

Nedeľa po Novom roku – 1 J 5,11-13 M

Nový rok 2010 – Ján 14,1 M

ROK2009

Vstúpenie – Lk 24,44-53 M

1. adventná – Izaiáš 52,1-6 M

1. po VN – Ján 20,19-29 M

1. sviatok vianočný – Tít 3,4-7 M

2. nedeľa po VN – Ján 10,11-16,27-30 M

2. po sv. Trojici – Izaiáš 1,18-20 M

2. slávnosť svätodušná – Mk 16,13-19 M

2. slávnosť vianočná – Žid 1,1-6 M

3. adventná – 1 Kor 4,1-5 M

3. po sv. Trojici – Izaiáš 2,1-5 M

3. po VN – Ján 15,1-8 M

4. adventná – Fil 4,4-7 M

4. po Sv. Trojici, Cyril a Metod – Izaiáš 5,1-4 M

5. po Sv. Trojici – Iz 8,13-15 M

5. po VN, nedeľa diakonie – Gal 6,2 M

6. po SV. Trojici – Izaiáš 10,21 M

7. po Sv. Trojici – Izaiáš 26,20 M

8. po Sv. Trojici – Iz 29,16 M

9. po Sv. Trojici – Iz 35,3-10 čítané bohoslužby M

10. po SV. Trojici – Iz 30,18 a 31,6 M

11. po Sv. Trojici – Iz 32,1-8 M

12. po Sv. Trojici – Iz 38,20 M

13. po Sv. Trojici – Iz 40,18 a 28 M

14. po Sv. Trojici – Iz 45,4-7 M

15. po Sv. Trojici – Iz 41,9b-10 M

16. po Sv. Trojici – Iz 45,20b a 22 M

17. po Sv. Trojici – Iz 42,1a M

19. po Sv. Trojici – Iz 56,1-2 M

20. po Sv. Trojici – Ez 47,8 M

22. po Sv. Trojici – Iz 58,1 M

Konfirmácia – Zjavenie 22,10n M

Nedeľa po Vianociach -1 J 1,1-4 M

Nedeľa po Vstúpení – Ján 15,26-16,4 M

Pamiatka posvätenia chrámu – 1 Kráľov 8,22-27 M

Pamiatka reformácie – Gal 3,6-9 M

Pamiatka zosnulých – J 17,24 M

Petra a Pavla – Izaiáš 2,12 M

Poďakovanie za úrody – 1 Kráľ 17,1-7 M

Predposledná nedeľa v CR- Iz 66,22n M

Silvester – Rím 5,31b-39 M

Svätá Trojica – Ján 3,1-16 M

Sviatok Majstra Jána Husa – Žid 13,7-9 M

Štedrý večer 2009 – Rím 1,1-7 M

 

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie