Filmový klub je nepravidelné stretnutie pri dobrom filme, spravidla v nedeľu popoludní. Aj takýmto spôsobom môže Pán Ježiš prehovoriť do nášho srdca a života. Pozerali sme filmy „Hračka“, „Spadol z oblakov“, „Synovec“, „Postavy pri jasliach“, „Postavy pri kríži“, „Nový svet“.

kríž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť