Filmový klub je nepravidelné stretnutie pri dobrom filme, spravidla v nedeľu popoludní. Aj takýmto spôsobom môže Pán Ježiš prehovoriť do nášho srdca a života. Pozerali sme filmy „Hračka“, „Spadol z oblakov“, „Synovec“, „Postavy pri jasliach“, „Postavy pri kríži“, „Nový svet“.

kríž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie