Si pozvaný – ak máš viac ako 12 a menej ako 99 rokov a cítiš sa dostatočne mladý – na stretnutie dorastu.

Stretávame sa každý týždeň v sobotu o 18:00 v kostole.

Učíme sa o Bohu, hráme sa hry a jeme – čo si pripravíme alebo kto čo prinesie. Spolupracujeme pri príprave táborov a akcií v cirkevnom zbore. Práve ty nám chýbaš!

WP_000165

856223_492960064094236_374032540_o

mladí ľudia

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť