Od nenávisti je len krôčik k láske. Možno ste to aj vy vo svojom živote skúsili. Iste to platí aj opačne, ale o tom teraz nebudeme premýšľať. Dvojica, ktorá sa v detstve nemala príliš v láske sa znovu v dospelosti stretla. Životy sa im spojili a oni zistili, že sú si bližší, ako by kedy boli povedali. Zaľúbili sa. Základom vzťahu bol ich vzťah s Pánom Bohom, láska, ktorú k sebe navzájom cítili a spoločné prekonávanie problémov. Záchrana iných zachránila aj ich vzájomný vzťah. Krásny už piaty príbeh zo série Aljašská odvaha z vydavateľstva i572.net. Možno je to len rozprávka  a možno také vzťahy skutočne existujú….

Bohoslužobné úkony

Adventné večierne
Sola gratia

pondelok 18:00 Gočovo
utorok 17:00 Vlachovo

Bohoslužby s prislúžením Večere Pánovej
3. adventná – Pripravovateľ cesty Pánovi
Izaiáš 40:1-11 „Dobrá zvesť“

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie