Večiereň

Každý z nás je tak trochu hercom. Hráme sa na niečo, čo nie sme, berieme rôzne úlohy, ktoré nás robia inými, snažíme sa pretvarovať, aby sme boli prijímaní. Najvtipnejšie je, keď to človek robí pred Bohom, ktorý je vševedúci. Pozná nás lepšie a dokonalejšie ako my samých seba. Ľudí teda môžeme obalamutiť, ale Pána Boha určite nie. Kiežby sme prestali hrať divadlo a začali žiť seba, svoj život, ku ktorému sme povolaní Zhora.

 

Nasnímané pomocou aplikácie Lumia Selfie

Celý život je jedna veľká služba – slúžime iným, spoločnosti, zamestnávateľovi, sebe, Bohu. Nie je to však ľahké, pretože služba si vyžaduje obetavosť, pokoru, robenie skutkov nad normu, či bez odmeny. Pánu Bohu sa dá tiež slúžiť rôznymi spôsobmi – aj dobre aj zle. Preto sme si na príklade synov kňaza Éliho a na príklade života proroka Samuela poukázali na rozdiely medzi skutočnou a zlou službou. Kiežby bol celý náš život jednou veľkou službou Pánovi.

Obdobie pôstu v nás evokuje ticho a pokoj. Lenže mnohokrát sme rozptýlení zvukmi mimo nás či krikom vlastného vnútra. Preto často dobre nepočujeme. So Samuelom sa naučme skutočne počúvať, aby sme neboli ukrátení o dobré správy či Božie volanie do služby. Kiežby sme v každej oblasti života dokázali vyznať: hovor, Pane, Tvoj služobník počúva.

Počas pôstnych večierní nás bude sprevádzať Samuel a jeho životný príbeh. Môžeme sa od neho mnohému dobrému naučiť a mnohému zlému vyvarovať. Aby čas pôstu bol pre nás požehnaním a priniesol nám do života nové podnety. Napríklad aj v tom, ako zvládnuť neriešiteľné situácie. Lebo to, čo nevieme vyriešiť my, dokáže vyriešiť Boh.

Premýšľali sme nad textom:  „Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma hlásať biednym radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich,  aby som mohol dať smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil„. Izaiáš 61:1-3

WP_20160224_22_43_53_ProVernosť je veľmi vzácna vlastnosť. Nielen čo sa týka vzťahu muža a ženy, ale aj vernosti k národu, myšlienke, priateľom či Bohu. Možno ju vyznávame ústami, možno o nej radi hovoríme, ale skutky často nenasvedčujú, že sme verní a pravdiví. Izraelský národ prešiel z jednej pohanskej zeme (Úr) do druhej (Kanaán). Medzitým však zažili množstvo Božieho požehnania a pomoci, čo dávalo predpoklad pre vernosť aj medzi pohanskými vyznávačmi rôznych kultov. Lenže… Týka sa to aj nás. Čo znamená byť verný? A prečo máme byť Pánovi verní? Dočítate sa v poslednej tohtoročnej pôstnej večierni. Všetky boli pripravené na základe materiálov z GBÚ.

WP_20160313_09_30_00_Pro[1]Józuov život je obohacujúci. Pozreli sme sa na ďalšiu udalosť v jeho živote i v existencii izraelského národa. Otázka znela: Pán Boh vždy požehnáva verných? Táto dilema sa objavuje v celej Biblii cez otázku: prečo sa dobrým darí zle a zlým dobre? Myslím, že na tieto otázky neexistuje jasná odpoveď, no jedno je isté: Pán Boh nikoho neopúšťa a to, čo je určite zasľúbené verným je večný život. Ostatné musíme vnímať cez obraz tohto hriešneho sveta, v ktorom však pôsobí Božia milosť.

WP_001306Ďalší príbeh z Józueho života nám dáva tieto rady:

1. Skúmanie je dôležité, ale ešte dôležitejšie je: držať sa toho dobrého.
2. Pozeraj na všetko Božími očami a uvidíš viac.
3. Neprekrúcaj informácie ani pred druhými, ani pred sebou.
4. Nebuď nikdy závislý na názore iných natoľko, že zabudneš na ten Boží.
5. Uč sa, prežívaj, urob si vlastný názor na všetko a nebudeš potrebovať vedieť, čo si o tom myslia iní. Aj tak nikto nie je dokonalý.

Viac sa dozviete v ďalšom zamyslení počas pôstnej večierne.

cropped-Predstava-Boha-1-001-e1363599729973.jpgJózue  nás môže naučiť týcho 5 právd:

1. S Bohom je šanca zvíťaziť tam, kde my prehrávame.
2. Ak pozeráš k Bohu, netúžiš po zemi. Ak pozeráš na zem, netúžiš po Bohu.
3. Buď odvážny a bojuj, no nezabudni na priateľa, ktorý sa za teba bude modliť.
4. Otvor oči a pozri, aký dobrý je Boh. Pamätaj na svojho Stvoriteľa. A vydávaj svedectvo vo svojej rodine, medzi priateľmi.
5. Každé pozemské víťazstvo je len náznakom konečného víťazstva v Božom kráľovstve.

Zvyšok si prečítajte v príhovore z večierne (podklady pripravil Generálny biskupský úrad).

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie