Podujatia

V Jelšave sa 30.4.2017 o 15:00 uskutočnilo seniorátne stretnutie mladých. Hlavnou postavou bol Jonáš a jeho príbeh s veľrybou. Piesňami nás doprevádzala skupina zo Slavošoviec. Hlavné slovo mal brat farár Daniel Gdovin zo Štítnika. Pán Boh nás povoláva k životu, nie ku smrti. Nemusíme sa báť stretnúť sa s Ním. Lebo On k nám pristupuje s láskou.

Spolu s deťmi, spevokolom z Gočova a skupinou sme vystúpili na stretnutí pri príležitosti Dňa matiek v Gočove. Prispeli sme piesňou a príhovorom.

  1. Z neba prišla ako požehnania dar,
   úsmev sa skryl do jej krásnych vrások čiar,
   slzou šťastia aj smútku ma premieňa
   moje srdce nie je už kus kameňa.
    REF: Ďakujem Ti Bože za mamu,
   za jej lásku prísnu, láskavú.
   Za jej vieru, ktorou viedla ma
   k Tebe Pane a aj cestou do raja.

   1. Dal si mi v nej všetko, čo potrebujem.
    Lebo len vďaka nej žijem, milujem.
    Mojej mame, tej sa chcem vždy podobať,
    a životom Tebe, Bože, chválu vzdať.
     

    1. Keby si tak brány neba otvoril,
     a  za mojou mamičkou bys ma pustil,
     povedala by som jej, jak chýba mi,
     že ju vidím hore medzi hviezdami.
      

      1. Neviem Bože ako Ti to povedať,
       že Ti vďačím za mamičku tisíckrát.
       že je pre mňa stále vzácna a milá.
       Bez nej je ťažká, smutná každá chvíľa.

Po novom roku je tradične ponúknutá možnosť požehnania domácnosti. Je to spoločenstvo okolo Božieho slova, s požehnaním, spevom piesne a kreatívnou tvorbou. Nech Pán Boh požehnáva všetky domácnosti svojou láskou, ktorá je jedinečná a výnimočná. Tohto roku sme vyrábali kríže.

Medzi tradičné stretnutia počas pôstu určite patrí Sederová Pesachová večera. Postupujeme na nej podľa  poriadku, na základe akého aj Pán Ježiš posledný krát jedol s učeníkmi hod veľkonočného baránka. Je tu posilňované nielen telo jedlom, ale aj duch Božím slovom a duša spoločenstvom veriacich ľudí. Každý rok mávame iný koláč a učíme sa hebrejskú pieseň.

Veľký Piatok je pre nás kresťanov veľmi dôležitým dňom. Preto by sme sa počas neho mali sústrediť na svoj vzťah s Pánom Ježišom. Kvôli tejto skutočnosti sa pravidelne už niekoľko rokov stretávame pri pomyselnom Ježišovom hrobe, aby sme sa utvrdili vo viere. Tohto roku sme sa zamýšľali nad postavami Petra, Ján, učeníkov a Jozefa z Arimatie a ich pohľad na vzťah s Kristom po Jeho smrti.  Vďaka Pánovi Ježišovi nám bolo odpustené, môžeme milovať, mať nádej a uložiť si Ježiša do srdca. On nás nikdy neopustí.

Počas pôstu sa každý rok stretávame aj na modlitebnom týždni, ktorý sa teraz uskutočnil od 3. do 7.4. aj vo Vlachove aj v Gočove. Hovorili sme o týchto témach: Kresťan vo svete / ospravedlnení z viery / cirkev je aj neviditeľná aj viditeľná / Boží krok v ústrety človeku / služba ako prejav vďaky / všetko nám slúži na dobré / Ježiš je Víťaz / nikdy nie si sám. V piatok sme si vyrábali krížiky ako znamenie Božej večnej lásky voči každému z nás.

Tak ako v živote človek hodnotí to, čo bolo a plánuje, čo príde, aj my v cirkevnom zbore to tak robíme. Na konvente, ktorý pozostáva zo všetkých členov cirkevného zboru a ktorý je najvyšším orgánom v zbore, hodnotíme predchádzajúci rok a s Božou pomocou si plánujeme aktivity na rok 2017. Ak chcete vedieť, čo sa deje vo Vlachove a v Gočove v rámci cirkvi, prečítajte si kňažskú správu s biblickým úvodom z proroka Izaiáša. Výročné presbyterstvo sa uskutočnilo 22.1.2017 a konvent 29.1.2017

Vlachovskie hry 26.6.

Mládežnícky výlet v okolí Banskej Bystrice 11.7.-14.7.

Detský denný tábor 1.8.-5.8.

Účasť na vlachovskom jarmoku 13.8.

Odhalenie pamätnej tabule br. farárovi Samuelovi Velebnému na budove fary 14.8.

Reformačný týždeň

Adventný modlitebný týždeň

Božie cesty sú nevyspytateľné. On spája rôznych ľudí na rôznych miestach v čase, ktorý nikto nečakal. Tak sa dostal Pavel Helan aj k nám do Vlachova. Minulý rok mal komorný koncert v našom kostole a tohto roku sme boli zaradení do jeho adventného turné po Slovensku. Že ho nepoznáte? V krátkosti vám ho predstavím: Pavel Helan je človek vyžarujúci radosť, spokojnosť a nadšenie z maličkostí. Je to hudobník, textár, skladateľ a milovník peknej hudby rôznych štýlov. Stal sa najznámejší vďaka relácii Československo má talent 2013 a aj vďaka spolupráci s mnohými známymi hudobníkmi. V poslednom období je možné ho – popri sólových koncertoch – stretnúť aj na vystúpeniach Honzu Nedvěda. V sobotu pred začiatkom adventného obdobia zavítal aj do nášho kultúrneho domu. Koncert trvajúci takmer hodinu a pol ako „predkapela“ otvoril folklórny súbor Stromíš (hudba a ženská skupina) krásnymi piesňami, ktoré predznamenali celkovú atmosféru koncertu. Pavel si svojim pozitivizmom, šarmom, profesionalitou a spontánnosťou, hneď získal publikum. Jeho vlastné i prevzaté piesne pohladili dušu a priniesli radosť do našich sŕdc. Veríme, že sa Pavlovi u nás páčilo a že sa medzi nás vráti. Aj touto cestou mu želáme veľa inšpirácie Zhora, veľa dobrých nápadov, správnych slov a tónov a aby mu Pán Boh dal, po čom jeho srdce piští. Veľké ďakujem patrí Obecnému úradu vo Vlachove, folklórnemu súboru Stromíš, Pavlovi Helanovi a samozrejme Pánu Bohu, lebo On prináša do nášho života nečakané, ale požehnané stretnutia.

Jur Hronec_1.12.09Gočovo je síce malá dedina, ale nie je skúma na významných a múdrych ľudí. Jedným z nich bol určite Jur Hronec, ktorý dal svoj život do služby múdrosti, vzdelanosti, národnej hrdosti a poctivej práce. Takíto ľudia nám slúžia ako inšpirácia pre náš život, preto je dobré si z nich brať príklad. Jedno je však isté: nič nie je bez práce, snahy a viery v Pána Boha. Tak to vnímal aj Jur Hronec, ktorý sa snažil pozitívne ovplyvniť svoje okolie a zlepšiť tento svet. Dodnes na neho spomínajú nielen obyvatelia Gočova, ale špeciálne jeho príbuzný Ondrej Hronec, ktorý ide v šľapajách svojho predka a snaží sa svoj život prežiť naplno v službe ľuďom i Pánu Bohu. Najmä jeho pričinením sme mohli prežiť krásny čas. Pri príprave tohto spomienkového dňa (autor fotografií: Štefan Majerčák) spolupracoval s pánom profesorom aj starosta Gočova Milan Mlynár, hudobná skupina Admirál, folklórny súbor Gočovan a členovia cirkevného zboru. Kázeň sa niesla v znamení slov: „si vzácny“ – správaj sa tak.  Kiežby sme aj my dokázali svoj život prežiť naplno.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie