Podujatia

Tak ako v živote človek hodnotí to, čo bolo a plánuje, čo príde, aj my v cirkevnom zbore to tak robíme. Na konvente, ktorý pozostáva zo všetkých členov cirkevného zboru a ktorý je najvyšším orgánom v zbore, hodnotíme predchádzajúci rok a s Božou pomocou si plánujeme aktivity na rok 2017. Ak chcete vedieť, čo sa deje vo Vlachove a v Gočove v rámci cirkvi, prečítajte si kňažskú správu s biblickým úvodom z proroka Izaiáša. Výročné presbyterstvo sa uskutočnilo 22.1.2017 a konvent 29.1.2017

Vlachovskie hry 26.6.

Mládežnícky výlet v okolí Banskej Bystrice 11.7.-14.7.

Detský denný tábor 1.8.-5.8.

Účasť na vlachovskom jarmoku 13.8.

Odhalenie pamätnej tabule br. farárovi Samuelovi Velebnému na budove fary 14.8.

Reformačný týždeň

Adventný modlitebný týždeň

Božie cesty sú nevyspytateľné. On spája rôznych ľudí na rôznych miestach v čase, ktorý nikto nečakal. Tak sa dostal Pavel Helan aj k nám do Vlachova. Minulý rok mal komorný koncert v našom kostole a tohto roku sme boli zaradení do jeho adventného turné po Slovensku. Že ho nepoznáte? V krátkosti vám ho predstavím: Pavel Helan je človek vyžarujúci radosť, spokojnosť a nadšenie z maličkostí. Je to hudobník, textár, skladateľ a milovník peknej hudby rôznych štýlov. Stal sa najznámejší vďaka relácii Československo má talent 2013 a aj vďaka spolupráci s mnohými známymi hudobníkmi. V poslednom období je možné ho – popri sólových koncertoch – stretnúť aj na vystúpeniach Honzu Nedvěda. V sobotu pred začiatkom adventného obdobia zavítal aj do nášho kultúrneho domu. Koncert trvajúci takmer hodinu a pol ako „predkapela“ otvoril folklórny súbor Stromíš (hudba a ženská skupina) krásnymi piesňami, ktoré predznamenali celkovú atmosféru koncertu. Pavel si svojim pozitivizmom, šarmom, profesionalitou a spontánnosťou, hneď získal publikum. Jeho vlastné i prevzaté piesne pohladili dušu a priniesli radosť do našich sŕdc. Veríme, že sa Pavlovi u nás páčilo a že sa medzi nás vráti. Aj touto cestou mu želáme veľa inšpirácie Zhora, veľa dobrých nápadov, správnych slov a tónov a aby mu Pán Boh dal, po čom jeho srdce piští. Veľké ďakujem patrí Obecnému úradu vo Vlachove, folklórnemu súboru Stromíš, Pavlovi Helanovi a samozrejme Pánu Bohu, lebo On prináša do nášho života nečakané, ale požehnané stretnutia.

Jur Hronec_1.12.09Gočovo je síce malá dedina, ale nie je skúma na významných a múdrych ľudí. Jedným z nich bol určite Jur Hronec, ktorý dal svoj život do služby múdrosti, vzdelanosti, národnej hrdosti a poctivej práce. Takíto ľudia nám slúžia ako inšpirácia pre náš život, preto je dobré si z nich brať príklad. Jedno je však isté: nič nie je bez práce, snahy a viery v Pána Boha. Tak to vnímal aj Jur Hronec, ktorý sa snažil pozitívne ovplyvniť svoje okolie a zlepšiť tento svet. Dodnes na neho spomínajú nielen obyvatelia Gočova, ale špeciálne jeho príbuzný Ondrej Hronec, ktorý ide v šľapajách svojho predka a snaží sa svoj život prežiť naplno v službe ľuďom i Pánu Bohu. Najmä jeho pričinením sme mohli prežiť krásny čas. Pri príprave tohto spomienkového dňa (autor fotografií: Štefan Majerčák) spolupracoval s pánom profesorom aj starosta Gočova Milan Mlynár, hudobná skupina Admirál, folklórny súbor Gočovan a členovia cirkevného zboru. Kázeň sa niesla v znamení slov: „si vzácny“ – správaj sa tak.  Kiežby sme aj my dokázali svoj život prežiť naplno.

WP_20160415_11_27_48_ProDňa 15.4.2016 sa v našom Gemerskom senioráte v Revúckej Lehote uskutočnilo seniorátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši chlapci: Jaroslav Domanič, Tomáš Gdovin, Jakub Sklenár. Neumiestnili sa síce na prvých priečkach, ale prežili sme požehnaný deň a určite si odniesli pár vedomostí aj do budúcnosti. Ďakujeme cirkevnému zboru za všetko, pretože sa o nás veľmi dobre postarali.

12890987_1083247211737797_8638124312319641383_oTohtoročné popoludnie na Veľký Piatok sme strávili v kostole v Gočove na tradičnom celozborovom Stretnutí pri hrobe. Týmto spôsobom chceme intenzívnejšie prežívať najväčší sviatok kresťanstva.  S piesňami vystúpil spevokol Agapé z Vlachova (Až po smrť chceme byť Tvoji), spevokol z Gočova (Krv, čo za mňa tiekla), Nikola Hroncová a Peter Gecelovský (Pod kríž Tvoj padám) a skupina (Díky za Tvúj kříž, Búh za mne zápas dokončí, Toto všetko o Tebe je, El šaddai).

DSCF4101Veľmi obľúbenou prípravou na veľkonočné sviatky je sederová večera, ktorá si získava stále viac priaznivcov (takmer 60 ľudí). Ide nielen o jedlo, ale aj stretnutie s ľuďmi, s Pánom Ježišom, a pripomenutie si toho, čo Pán Ježiš urobil pre nás ľudí. Tohto roku – okrem tradičných jedál a poriadku – sme  mali židovský tvarohový koláč (http://recepty.vareni.cz/tvarohovy-kolac-po-zidovsku/) a spievali sme pieseň Baruch haba https://youtu.be/puV9nGwbhO4. Nech Pán Boh žehná svoj ľud Izrael a všetky svoje deti na celom svete. Na budúci rok dovidenia (v Jeruzaleme / v novom Jeruzaleme).

WP_20160122_12_08_04_Pro           WP_20160206_16_53_39_Pro  WP_20160211_12_14_27_Pro           Túžba byť Pánom Bohom požehnanou domácnosťou je asi u každého kresťana. To sa však dá  len v súčinnosti obyvateľov domu a  Pána Boha, ktorý nás chce požehnávať. K tomu má dopomôcť aj každoročná možnosť požehnania domácnosti. V tomto roku sme sa zamerali na Žalm 139 a na to, že sme divne utvorení – že nám to Pán Boh tým, akí sme každý deň pripomína – že nás má rád napriek tomu, že o nás všetko vie  – a že sa pri našom tvorení vybláznil v kreativity a nič nezanedbal. V tomto svete sa môžeme cítiť niekedy stratení ako ihla v kope sena, ale pre Boha nie sme stratení nikdy. Na pamiatku sme tkali (lebo sme aj my boli divne utkaní v hlbinách zeme). Na fotke najmladšia a najstaršia účastníčka požehnania.

Modlitba: Nebeský Otče, chválime Ťa za to, že si úžasný a láskavý Boh. Ďakujeme Ti, že si nás svojim slovom stvoril a skrze Pána Ježiša povolal nielen k časnému, ale aj večnému životu. Ďakujeme Ti za všetko pekné, dobré a skvelé, čo je našou súčasťou, lebo to je Tvoja práca v nás i pri nás. Prosíme: otvor nám oči a myseľ, aby sme videli, že sme v Tebe dokonalí a výnimoční, skvelí a nenahraditeľní. Vezmi od nás všetko, čo hriech porušil, chceme sa podobať Tvojej predstave o nás, chceme sa podobať Tebe. Daj nám k tomu silu. Prosíme: daj nám každý deň poznávať Tvoju milosť a v nej žiť počas svojho života. A keby nás opustili najbližší a keby na nás zabudli naši blízki, Ty buď našim dobrým Pánom a veď nás po svojich cestách. Chceme žiť k Tvojej sláve teraz i naveky. Otče náš…

Požehnanie: Nech vás požehná Boh Otec, ktorý vás stvoril k svojej sláve. Nech vás sprevádza Boh Syn, skrze ktorého ste boli stvorení divne a úžasne. Nech vás napĺňa Boh Duch svätý, v ktorom získavate silu viery a nádeje. Nech je Božia láska pri vás, vašich najbližších, aby ste nezabudli na výnimočnú hodnotu, ktorú máte skrze Trojjediného Boha. Amen.

11196606_907104329352087_1013178133_o-1V tú najvhodnejšiu nedeľu sa v kostole vo Vlachove o 15:00 zišlo 9 speváckych zoskupení z nášho seniorátu na prehliadke spevokolov (4. nedeľa po Veľkej noci sa nazýva Cantate: spievajte!). Každá spevácka skupina mohla zaspievať (poprípade zahrať) maximálne dve piesne. Vďaka Bohu, zažili sme Jeho požehnanie nielen v množstve ľudí – stretlo sa nás cca 120 – ale aj v kvalite, ktorá bola na vysokej úrovni. Iste to nebolo dokonalé, nie sme profesionáli, ale Pánu Bohu viac záleží na úprimnosti srdca ako na dokonalosti spevu. Ak sa však spojí jedno aj druhé, je to dokonalá symfónia, ktorá spája všetkých. A nás toto stretnutie spojilo do jedného telesa nielen tu na zemi, ale aj s anjelmi v nebi. Nech je cez nás vyvýšený a zvelebený Pán.

Program stretnutia bol nasledovný:

1. Nikola a spol – Kristus vstal z mŕtvych
2. Privítanie – brat dozorca
3. Modlitba – sestra poddozorkyňa
4. Spevokol Vlachovo: Čuj duša verná + Prichádzam k Tebe
5. Spevokol Vyšná Slaná: Golgota + Meno Ježiš (s doprovodom)
6. Permoníci Rožňava: Ide Ježiš (s gitarovým doprovodom)
7. Spevokol Gemerská Poloma: Duchu svätý, sláva Tebe + Ja viem, že žije
8. Spevokol Rožňava: Chci novou píseň hrát + Svieť, Ježiš, svieť (s husľovým doprovodom)
9. Spevokol Dobšiná: Golgota + Kristus vstal z mŕtvych (s gitarovým doprovodom)
10. Spevokol Nižná Slaná: Haleluja, chvály znejte + Raduj sa a plesaj
11. Spevokol Gočovo: Z prameňa chvály + Vstal z mŕtvych Kristus
12. G4 Rožňava: Pane, ja k Tebe idem + Chceme kráčať vo svetle + Aleluja
13. Záverečné slovo, modlitba, požehnanie – brat administrátor seniora Jerguš Olejár
14. Organizačné pokyny, sprievodné slovo – Martina Gdovinová
15. Spoločná pieseň 350 s gitarami: Nuž Bohu ďakujme (gitary: MG a Peter Kirner – ozvučenie)

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť