Náboženstvo

S prvákmi sme hovorili o tom, že Ježiš zomrel na kríži kvôli nám. Druháci si pripomenuli, že hnev je zlý radca na základe príbehu o kráľovi Saulovi. Tretiaci sa učili o Dobrom Pastierovi. So štvrtákmi sme začali preberať Otče náš – oslovenie. 

Aj my si vážime svoje mamy, lebo ony sú pre nás nenahraditeľné. Bez nich by svet bol prázdny a nepoznali by sme lásku tak veľmi podobnú tej Božej. Lebo mama sa dokáže obetovať, ísť až na doraz, až za hranicu svojich možností, len aby sa postarala o svoje deti. Je schopná dať aj vlastný život, aby zachránila bytosti, ktoré priviedla na svet. Vytvárali sme srdiečka s pusinkami  a nápisom „Posielam ti toľko pusiniek, koľko má minerálna bubliniek“.

S prvákmi sme opakovali, druháci sa rozprávali o láske z knihy Rút, tretiaci sa utvrdzovali v nádeji pomocou príbehu o vzkriesení Jairovej dcéry a so štvrtákmi sme otvorili tému „modlitba“.

Prváci rozhodovali, ktorý strom je lepší – čo prináša dobré alebo zlé ovocie. Druháci počúvali s otvorenými ušami aj srdcom príbeh o Samuelovi. Tretiaci si pripomenuli príbeh o zázraku v Káne. A štvrtáci porovnávali príbeh o medenom hadovi s Pánom Ježišom na kríži.

Prvý ročník si pripomenul, aký dôležitý je základ stavieb aj života. Druháci počúvali príbeh o Samsonovi a o tom, aké je dôležité zostať verným. So štvrtákmi sme ukončili Desatoro.

Lásky nikdy nie je dosť. A najmä vo vzťahu s tými, ktorí sú spoločnosťou odmietaní, nechcení, separovaní. Príbeh o milosrdnom Samaritánovi nám pripomína, že láska nepozná hranice ani prekážky, lebo dokáže všetko prekonať. Našim „milosrdným Samaritánom“ je Pán Ježiš, ktorý nás zachránil ešte vtedy, keď sme Mu nič nemohli dať. Deti vyrábali odznak „Božieho pomocníka“ s leukoplastom, lebo sme povolaní pomáhať.

Prváčence si pripomenuli príbeh o stratenej ovečke. Druháci sa na chvíľu stali Jerichovými trúbami. Tretiaci hovorili o tom, že Pán Ježiš miloval aj malomocných a štvrtáci pokračovali v ďalších prikázaniach Desatora. Tretiaci dostali domácu úlohu nakresliť uzdravenia a takto sa im to podarilo. Padlo veľa jednotiek 😀 

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie