Kázne

Jedlo je veľký a vzácny dar. Ak máme, čo jesť, nevďačíme za to iba svojej šikovnosti, ale aj Božej milosti. Pán Boh nám dáva viac, ako potrebujeme a to preto, aby sa rozvinula naša láska, starostlivosť a obetavosť, keď sa máme podeliť. Nadovšetko nám chce Pán Ježiš dať aj dary, ktoré sa nedajú chytiť, ale ktoré sú ako jediné prenosné do večného života. Znovu sme mali prezentáciu a pozreli sme si videá k danej téme. Spievali sme aj túto pieseň.

Aký je tvoj rebríček hodnôt? Čo je pre teba podstatné a čo nedôležité? V tých horných priečkach to máme všetci dá sa povedať podobné: rodiny, zdravie, finančné zabezpečenie, lásku… Čo alebo kto je však pre teba úplný TOP? Mal by to byť Pán Boh. O tom, aké je dôležité, aby Boh bol našou prioritou sme premýšľali spolu s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Samozrejme nechýbala prezentácia a videá.

V druhej časti našich zamyslení o stretnutí Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori sme hovorili o hľadaní pozitívnych hodnôt v našom živote. Túžime prežiť dokonalý alebo aspoň dobrý život. Čo je podstatné pri prežití požehnaného života? Dozviete sa spolu s učeníkmi. Znovu sme mali prezentáciu a púšťali sme si videá, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť danú tému.

 

Ak je na sobáši viditeľná láska, nevytratí sa iba tak. Ak vieme prejaviť lásku tomu druhému aj na verejnosti, potom ju žijeme aj v srdci. Marcel a Erika si, napriek chladnému počasiu, užívali teplo svojej vzájomnej lásky počas celej svadby, aj na sobáši. Nech ich Pán Boh vedie a požehnáva v spoločnom živote, aby mohli lásku nielen dať, ale aj rozdávať ďalej.

Pán Boh spája ľudí do spoločenstva  a  nechce, aby niekto zostal sám a opustený. Je to viditeľné už od stvorenia človeka. Kiežby aj Zuzka a Peťo tvorili požehnaný pár až kým ich smrť nerozdelí. Kiežby si do konca života vážili poklad, ktorý v sebe navzájom dostali a múdro si chránili to, čo spolu vybudujú. Len blázon by stratil poklad a to, na čom sa poriadne narobil.

Počas nedieľ po Veľkej noci budeme zažívať príbeh zjavenia Pána Ježiša učeníkom pri Tiberiadskom mori. V prvej časti sme hovorili o tom, že nie každé zvolanie „mám nápad“ prináša pozitívnu odozvu či následky. Ako prežívame ťažké a emocionálne vypäté obdobia? Máme aj prezentáciu na službách Božích a podporu k téme tvoria videá z yt.

Každý krst je radostnou udalosťou v živote rodiny, ale aj cirkevného zboru. Preto sa tešila nielen rodina, nielen cirkev na zemi, ale aj nebesá z krstu Filipa Gecelovského, ktorého sme 22.4.2017 v Gočove prijali do cirkvi. Jeho meno znamená „milovník koní“. Má biblického predchodcu, ktorého životný  príbeh síce nepoznáme do detailov, ale predsa nám Biblia zanechala jednu veľmi dôležitú udalosť zo života učeníka Filipa. Kiežby ho Filipko nasledoval v dobrom, aby sa aj on tomu biblickému menovcovi podobal tým, že bude komunikovať s Bohom, poslúchať Ho a pôjde Božími cestami aj cez púšť.

Každý z nás tu má svoje miesto. Nikto nie je navyše, nikto nie je nepotrebný. Otázka je, či sa tej svojej pozície ujmeme, alebo ju odmietneme. Nielen naši najbližší či nadriadení majú s nami plány, má ho s nami aj Pán Boh. Tým najväčším a spoločným je priniesť svetlo do tmy, priniesť dobro do zla a lásku do nenávisti. To je úloha všetkých ľudí bez rozdielu pleti, pohlavia, náboženstva. Ako kresťania máme ešte jednu špeciálnu úlohu a to zvestovať evanjelium celému svetu. Otázka teda znie: čo si priniesol ty do tohto sveta?

Akú hodnotu má ľudský život? Aký význam má tvoj život? Dá sa merať? Ak by sme merali ľudský život množstvom peňazí, priateľov, majetku, titulov, mal by nejaký zmysel? Boh nám ľuďom dáva hodnotu. Hoci v tomto svete nič neznamenáme, pre Boha sme vzácni, milovaní, chcení…. Zapamätajme si to najmä vtedy, keď sa cítime ponížení a nepotrební.

Bohoslužobné úkony

Pohreb 24.5.2017 o 15:00 hod.
Vlachovo
Mária Hajdúková

Bohoslužby
Vstúpenie 25.5.2017 o 17:00 V 18:00 G
Lukáš 24:50
Po tom…

Krst 27.5.2017 o 11:00 hod.
Gočovo
Karolínka Kozáková

Bohoslužby
Nedeľa po Vstúpení
Príprava na posledné veci
Ján 7:37-39
Daj mi piť!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť