Kázne

Akú hodnotu má ľudský život? Aký význam má tvoj život? Dá sa merať? Ak by sme merali ľudský život množstvom peňazí, priateľov, majetku, titulov, mal by nejaký zmysel? Boh nám ľuďom dáva hodnotu. Hoci v tomto svete nič neznamenáme, pre Boha sme vzácni, milovaní, chcení…. Zapamätajme si to najmä vtedy, keď sa cítime ponížení a nepotrební.

Už si niekedy pochyboval? Poznáš ten stav, keď si zneistený a nevieš, kde je pravda? Prežíval si nedôveru a zdalo sa ti, že všetko stojí na vratkých nohách, nemáš sa o čo alebo o koho oprieť? Pochybnosti nie sú zlé, ak z nich hľadáme východisko, ak hľadáme pravdu. Obzvlášť to platí vo viere. Tá je tiež popretkávaná pochybnosťami o Bohu, o Jeho láske, záujme či moci. Pán Boh nám to však nevyčíta, ak sa napriek pochybnostiam snažíme držať sa v Jeho blízkosti. Ak pochybuješ o Bohu, asi si od Neho príliš ďaleko. Vráť sa a uvidíš, že On je.

Život každého z nás sa mení. Niektoré zmeny prichádzajú bez nášho súhlasu. Iné si priam vydobyjeme. Niekedy sú pozitívne a inokedy by sme takú zmenu oželeli. Život biblického Jákoba je pekným príkladom toho, aké je ťažké zmeniť sa, ale zároveň je príkladom Bohom vykonanej a motivovanej zmeny, ktorá prináša požehnanie. V čom by si sa mal zmeniť ty? Ja už viem v čom. Kiežby nám k tomu Pán Ježiš pomohol.

Každý z nás bojuje. S ničím, niekym, za niečo, za niekoho. Používame pritom rôzne zbrane a  a formy útoku či obrany. Raz vyhráme inokedy prehráme a občas sa objaví aj remíza. Nie každý boj je však dobre vyhrať. Pretože prehry nás zvyknú posilniť. Ako kresťania tiež bojujeme. Proti komu, akými zbraňami a ako,  o tom sme premýšľali počas 2. pôstnej nedele. Bojujte dobrý boj viery!

Kým v cirkvi existujú krstné chvíle, ešte stále máme šancu 😀 Preto sme sa mohli spolu s rodinou tešiť z krstu svätého v živote Michaely Adamiovej. Jej meno znamená „Bohu podobná, ako Boh“. Prajeme malej Miške, aby vedela, že Bohu sa podobnou má stať, ale úprimne, nie z vypočítavosti, že nikto v jej živote Pána Boha nenahradí a že len s Pánovou pomocou môže byť ako On. K tomu veľa radosti, zdravia a Božieho požehnania.

Stratený v zákutiach tohto sveta.
Ukrytý sám v sebe.
Neviditeľný pre oči mnohých.
V Bohu som však nájdený, viditeľný, napísaný na dlani.
Veď Golgota sa stala miestom záchrany práve pre mňa.
Aby som sám seba tam mohol nájsť.
Ukryť sa v krvavých dlaniach Krista.
Uvidieť Boha a byť Ním navždy videný.

Mnoho mladých ľudí si myslí, že sa ich smrť netýka. Že budú žiť ešte veľmi dlho. Predčasný náhly odchod syna, brata, otca a priateľa Juraja Hajdúka, je však výstražným prstom. Netreba si myslieť, že zomierať budú iba starí. Smrť sa týka každého z nás a ani sebaistota nám nepomôže sa jej vyhnúť. Užiť si život dá aj v dobrom, preto nás Kazateľ upozorňuje na to podstatné. Nech Pán Ježiš zjaví svoju milosť pri zosnulom a požehná smútiacich.

Stáva sa, že naše očakávania sú prekonané skutočnosťou. Práve vtedy, keď čakáme málo, dostávame veľa a keď očakávame veľa, nedostaneme nič. Paradoxy života či viery nás sprevádzajú celým pozemským putovaním. V rozhovore Petra a Ježiša sa tiež vyskytujú tieto často odlišné názory, ktoré by sme možno ani nečakali. Čo také paradoxné ste v poslednom čase zažili vy?

Kto z vás má deti, určite u vás býva aj „samo“ – samo sa to urobilo, samo sa to stalo. Ale ono ten „samo“ naozaj aj existuje. Teda prenesene. Ako kresťania sme všetci pozvaní hovoriť o Bohu (nie, nielen farári, ale každý veriaci). V svedectve však nastane doba, kedy všetko musíme nechať tak a začať iba dôverovať Bohu. Prenechať zodpovednosť na konkrétnom človeku a na Pánovej vôli. Aj v živote je to tak. Sú situácie, kedy sa nič nedá robiť, iba čakať. A práve tie si vyžadujú obrovskú dávku pokory. Buď svedkom, ale nezakladaj si na sebe.

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť