Kázne

Čo bude ďalej? – to je častá otázka po udalostiach, ktoré prevrátia náš svet naruby. Otvorí sa pred nami budúcnosť, ktorú nevidíme jasne a tak sa zamýšľame nad tým, ako ďalej budeme žiť. Podobne to bolo s učeníkmi pri Ježišovom vstúpení do neba. Nenecháva ich však v tejto dileme samých, ale vyvádza ich za mesto, modlí sa za nich a žehná im. V ničom nie sme sami, ani v tej neistej budúcnosti. Náš Boh je predsa Pánom nad všetkým.

Biblia predpokladá, že človek sa dožíva 70 pri dobrej sile 80 rokov. Ale niektorým je dopriate dožiť sa aj vyššieho veku. Kým je človek schopný sa o seba postarať, je to vždy radosť, ak je náš milovaný medzi nami. Horšie to je, ak sa dôstojnosť telesného života stráca a chorému ubúdajú nielen telesné, ale aj psychické sily. Potom už prosí Pána Boha, aby ho z tohto sveta vzal. Naša spolusestra dostala požehnanie vo vysokom veku, ale aj jej život sa raz musel skončiť. Odišla k svojmu Pánovi. On sám nech ju prevedie cez údolie smrti a pozostalých naplní láskou a pokojom.

Tiež nemáte radi, keď musíte niekomu všetko pripomínať. Že mu to nedôjde samému a treba ho upozorniť, čo má robiť, ako sa má správať atď. Nám ľuďom však často treba pripomínať, čo je dôležité a nutné. Aj učeníci Pána Ježiša potrebujú opakovanie ako matku múdrosti. Pán Ježiš k nim prichádza a predstavuje sa im a oni sa už nepýtajú: kto si? – lebo vedia, že je to Živý Boh. Láska sa nemusí pripomínať… Počas týchto bohoslužieb sme ukončili rozhovory o príbehu stretnutia Pána Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Pozreli sme si videá a tiež sme mali  prezentáciu.

Jedlo je veľký a vzácny dar. Ak máme, čo jesť, nevďačíme za to iba svojej šikovnosti, ale aj Božej milosti. Pán Boh nám dáva viac, ako potrebujeme a to preto, aby sa rozvinula naša láska, starostlivosť a obetavosť, keď sa máme podeliť. Nadovšetko nám chce Pán Ježiš dať aj dary, ktoré sa nedajú chytiť, ale ktoré sú ako jediné prenosné do večného života. Znovu sme mali prezentáciu a pozreli sme si videá k danej téme. Spievali sme aj túto pieseň.

Aký je tvoj rebríček hodnôt? Čo je pre teba podstatné a čo nedôležité? V tých horných priečkach to máme všetci dá sa povedať podobné: rodiny, zdravie, finančné zabezpečenie, lásku… Čo alebo kto je však pre teba úplný TOP? Mal by to byť Pán Boh. O tom, aké je dôležité, aby Boh bol našou prioritou sme premýšľali spolu s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Samozrejme nechýbala prezentácia a videá.

V druhej časti našich zamyslení o stretnutí Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori sme hovorili o hľadaní pozitívnych hodnôt v našom živote. Túžime prežiť dokonalý alebo aspoň dobrý život. Čo je podstatné pri prežití požehnaného života? Dozviete sa spolu s učeníkmi. Znovu sme mali prezentáciu a púšťali sme si videá, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť danú tému.

 

Ak je na sobáši viditeľná láska, nevytratí sa iba tak. Ak vieme prejaviť lásku tomu druhému aj na verejnosti, potom ju žijeme aj v srdci. Marcel a Erika si, napriek chladnému počasiu, užívali teplo svojej vzájomnej lásky počas celej svadby, aj na sobáši. Nech ich Pán Boh vedie a požehnáva v spoločnom živote, aby mohli lásku nielen dať, ale aj rozdávať ďalej.

Pán Boh spája ľudí do spoločenstva  a  nechce, aby niekto zostal sám a opustený. Je to viditeľné už od stvorenia človeka. Kiežby aj Zuzka a Peťo tvorili požehnaný pár až kým ich smrť nerozdelí. Kiežby si do konca života vážili poklad, ktorý v sebe navzájom dostali a múdro si chránili to, čo spolu vybudujú. Len blázon by stratil poklad a to, na čom sa poriadne narobil.

Počas nedieľ po Veľkej noci budeme zažívať príbeh zjavenia Pána Ježiša učeníkom pri Tiberiadskom mori. V prvej časti sme hovorili o tom, že nie každé zvolanie „mám nápad“ prináša pozitívnu odozvu či následky. Ako prežívame ťažké a emocionálne vypäté obdobia? Máme aj prezentáciu na službách Božích a podporu k téme tvoria videá z yt.

Každý krst je radostnou udalosťou v živote rodiny, ale aj cirkevného zboru. Preto sa tešila nielen rodina, nielen cirkev na zemi, ale aj nebesá z krstu Filipa Gecelovského, ktorého sme 22.4.2017 v Gočove prijali do cirkvi. Jeho meno znamená „milovník koní“. Má biblického predchodcu, ktorého životný  príbeh síce nepoznáme do detailov, ale predsa nám Biblia zanechala jednu veľmi dôležitú udalosť zo života učeníka Filipa. Kiežby ho Filipko nasledoval v dobrom, aby sa aj on tomu biblickému menovcovi podobal tým, že bude komunikovať s Bohom, poslúchať Ho a pôjde Božími cestami aj cez púšť.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie