Filmklub

WP_20160314_15_34_31_Pro[1]Na poslednom filmovom klube počas pôstu sme si pozreli posledný príbeh zo série Tváre pri kríži WP_20160314_15_34_18_Pro[1]o rímskom veštcovi. Bolo veľmi zaujímavé pozerať na biblické deje z pohľadu rímskeho váženého občana, človeka, ktorý predpovedá budúcnosť a pomáha rozlišovať udalosti života. Deti mali za úlohu nakresliť svoju budúcnosť. Len nech je spojená s vierou v Boha a všetci dokážeme všetko. Z milosti a Božej lásky a cez obeť Božieho Syna dokonca môžeme dosiahnuť aj nebo.

WP_20160221_16_54_54_ProPôstne obdobie by malo byť časom, kedy intenzívnejšie prežívame vzťah s Pánom Bohom. K tomu nám slúžia aj filmové kluby, na ktorých postupne prechádzame postavy, ktoré mali niečo dočinenia s Ježišovým umučením a vzkriesením. V 1. pôstnu sme si pozreli z produkcie vydavateľstva Nádej postavu Jána, ktorý nás naučil, že je potrebné svedčiť o Bohu, hovoriť o osobných skúsenostiach s Kristom. V 2.pôstnu sme pozerali na Ježišove posledné hodiny života a na vzkriesenie z pohľadu stotníka, ktorý nám pripomenul, že Ježiš je Kráľ, Pravda a že by sme si každý deň mali položiť otázku: čo dnes urobím s Ježišom? Počas premietania filmu dostali najmenší účastníci úlohu: nakresliť vojaka.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie