Filmklub

WP_20160314_15_34_31_Pro[1]Na poslednom filmovom klube počas pôstu sme si pozreli posledný príbeh zo série Tváre pri kríži WP_20160314_15_34_18_Pro[1]o rímskom veštcovi. Bolo veľmi zaujímavé pozerať na biblické deje z pohľadu rímskeho váženého občana, človeka, ktorý predpovedá budúcnosť a pomáha rozlišovať udalosti života. Deti mali za úlohu nakresliť svoju budúcnosť. Len nech je spojená s vierou v Boha a všetci dokážeme všetko. Z milosti a Božej lásky a cez obeť Božieho Syna dokonca môžeme dosiahnuť aj nebo.

WP_20160221_16_54_54_ProPôstne obdobie by malo byť časom, kedy intenzívnejšie prežívame vzťah s Pánom Bohom. K tomu nám slúžia aj filmové kluby, na ktorých postupne prechádzame postavy, ktoré mali niečo dočinenia s Ježišovým umučením a vzkriesením. V 1. pôstnu sme si pozreli z produkcie vydavateľstva Nádej postavu Jána, ktorý nás naučil, že je potrebné svedčiť o Bohu, hovoriť o osobných skúsenostiach s Kristom. V 2.pôstnu sme pozerali na Ježišove posledné hodiny života a na vzkriesenie z pohľadu stotníka, ktorý nám pripomenul, že Ježiš je Kráľ, Pravda a že by sme si každý deň mali položiť otázku: čo dnes urobím s Ježišom? Počas premietania filmu dostali najmenší účastníci úlohu: nakresliť vojaka.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť