Biblické hodiny

Asi nikto nepočúva rád o násilí, zlobe a ohavnostiach, ktoré sme schopní ako jednotlivci či ľudstvo urobiť. Ale hovoriť o tom treba, aby sme sa vyvarovali chýb, ktoré niekto pred nami urobil. Preto sme sa na biblickej zamerali aj na sekty, ktoré dokázateľne ubližovali ľuďom. Ktorých vodcovia nepoznali hranice pri budovaní svojej autority či finančného zabezpečenia  a využívali manipuláciu až výzvu k samovražde, aby si vybudovali kult. Škoda, že ľudia majú radšej otroctvo siekt, ako slobodu od Pána Ježiša Krista.

Každý deň ho máme, ale každý máme k nemu iný postoj. Niekto miluje jedlo a vie si ho vychutnať. Iný je iba preto, aby žil a nevidí v tom nijakú vedu. Ďalší si potrpí na postave a svoj jedálniček si pedantne zostavuje, vynechajúc veci, čo škodia. Sú však aj takí – najmä mladé dievčatá a ženy  – ktoré pomocou jedenia/nejedenia hazardujú so svojim zdravým. Iste by sme veľa peňazí ušetrili, keby sme žili zo vzduchu… Dá sa povedať, že na tomto princípe funguje breathariánstvo, ktoré tvrdí, že sa dá žiť z nehmotnej energie. Ktovie? Skúsite to? 😀

Ku ktorej skupine ľudí patríte? K tým, čo veria alebo dokonca vedia, že mimozemská civilizácia existuje alebo k tým, ktorí neveria alebo aspoň pochybujú o jej existencii? Tak ako všetko, aj táto téma býva často zneužitá na zisky a popularitu niekoľkých ľudí. Ale ak by aj mimozemšťania existovali, na našej viere v Pána Boha, to nič nemení.

Eliminujete svoj stres pomocou antistresových omaľovaniek? Mnohé z nich majú formu mandaly. Mandala sa používa ako ochrana pred zlými silami a jej vibrácie pôsobia na čakry a dobíjajú človeka pozitívnou energiou. Feng šuej je zas stará čínska metóda, ktorá sa zaoberá harmóniou človeka a životného prostredia. Funguje takisto na princípe energií, ktoré treba správne nasmerovať, aby mal človek dobrý život. Ani jedna ani druhá forma nemá nič spoločné s Ježišom a Jeho učením. Pokoj nám dáva Ježiš, ako to On sám hovorí. A dobrý život nie je závislý od smerovania energií, ale ako znovu Ježiš hovorí, od toho, aké máme srdce. Hoci sa to mnohým nepáči, tak to je 😀 A za to nech je vzdaná Bohu sláva.

Alternatívne formy medicíny sa udomácnili takmer v každej vyspelej kultúry. Sú tu ako iná možnosť, ďalšia cesta popri tradičnej medicíne. Mnohí ľudia sú totiž z prístupu lekárov, zo škodlivosti liekov a neúspešnosti liečby, sklamaní a tak  hľadajú alternatívu. Nie všetko iné však musí byť dobré. Treba s rozumom – a pre nás kresťanov je dôležité pridať aj s Božou múdrosťou – hľadať a praktizovať rôzne formy medicíny. Kiežby pomohli na tele a neuškodili na duši ani na duchu.

Dnešný svet je založený na ľudskej kráse. Preto sa každý snaží cvičiť, starať sa o seba a pozornosti svojmu telu venuje často až neprimeranú pozornosť. Moderný človek preto hľadá spôsoby, ako žiť zdravo, ako byť chudý, mať v duši pokoj a častokrát sa zameriava aj na predĺženie života s túžbou byť tu naveky. Preto sa k nám z východu dostali rôzne druhy cvikov. Aj také, pri ktorých neide v prvom rade o telo, ale o duchovné zážitky a duševnú vyrovnanosť. Jedným z takýchto cvičení je joga, ktorú mnohí cvičia, len málokto však pozná jej podstatu.

  Človek si zo širokej ponuky náboženstiev, filozofických či religióznych smerov, môže vybrať, čo mu pasuje. V ponuke je aj novopohanstvo, ktoré vyznávajú mnohí mladí ľudia, už len preto, aby boli v opozícii kresťanstvu. Pôvodným náboženstvom na našom území bolo pohanstvo a podľa nich sa k nemu máme vrátiť, ako k našej historickej viere. Možno by bolo dobré odložiť autá, lebo pôvodne sa na našom území chodilo pešo alebo na koňoch. Novopohanstvo má však okrem negatív aj niekoľko pozitív. Tým najväčším je úcta k prírode a jej ochrana, pozitívny prístup k folklóru a radosť.  K tomu nás však povzbudzuje aj kresťanstvo.

Ľudstvo vždy fascinovali záhady a tajomstvá. Aj bežne medzi sebou máme tajné znaky, ktorým iní nerozumejú. Možno preto sa mnohí vybrali cestou slobodomurárstva, ktoré sa šíri naprieč svetom aj dnes. Pozitívnymi hodnotami sú dobročinnosť, pomoc a charita. Vychádzajú, resp. ich ovplyvnili tri smery: kabaly, ilumináti, rosekruciáni. Symbol ich vedie k premýšľaniu a hľadaniu pravdy. Aj my, kresťania, máme svoje symboly, ale nepripisujme im moc, pretože sú to iba predmety. Kríž je symbolom iba preto, lebo na ňom zomrel Pán Ježiš Kristus, inak by to bol len nástroj popravy.

Mnoho ľudí chce vedieť, čo ich čaká. Čítanie horoskopov je každodennou súčasťou života dokonca aj kresťanov. V každom poriadnom časopise nejaké predpovede sú alebo vám ich vykonfiguruje internet celkom zdarma a bez požiadania. Na biblickej hodine sa rozprúdila zaujímavé a dlhá debata o predpovediach, o mágii, čarodejníctve, o kliatbach a pod. Táto téma je súčasťou našej „tradície“, keďže pred kresťanstvom tu vládli pohanské náboženstvá a mnohé ľudové zvyky sú založené práve na nich. Alebo nezvyknete klopať na drevo? 😉

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie