Na biblických hodinách sa stretávajú vo Vlachove aj v Gočove sestry počas celého roka okrem prázdnin a modlitebných týždňov. Od roku 2006 sme prešli biblické knihy: 1 list apoštola Pavla do Korintu, Zjavenie Jána, 1 knihu Mojžišovu, následne sme prebrali všetky knihy Starej zmluvy a aj Novej zmluvy. Od nového roku 2014 rozoberáme  učenie kresťanskej cirkvi (viac info v kategórii Biblické hodiny). Stretávame sa v utorok o 17:00  vo Vlachove v kostole a o 18:00 vo štvrtok  v Gočovskom kultúrnom dome. Veľmi radi ťa privítame medzi sebou, ak sa chceš dozvedieť niečo viac o Bohu alebo zažiť spoločenstvo, v ktorom je prítomný Pán Ježiš. Pri každom stretnutí sa podrobne zaoberáme biblickým textom, učíme sa nové piesne a diskutujeme na aktuálne otázky vyplývajúce z posolstva Biblie. Niekedy sa sestry delia so životnými skúsenosťami, osobnými svedectvami o Božom pôsobení vo svojom živote. Keďže tvoríme dobré spoločenstvo, tak sa občas vyskytnú milé príležitosti, osláviť meniny či narodeniny jednej z nás. Spolusestry, ktoré prichádzajú na tieto biblické hodiny (ale aj mnohé iné) sú veľkou pomocou pri organizovaní podujatí v CZ.

 

Nová zmluva

Tesalonickým

Kolosenským

Filipským

Efezským

Galatským

Listy do Korintu

Rímskym

Skutky

Ján

Lukáš

Marek

Matúš

Stará zmluva

Malachiáš

Zachariáš

Aggeus

Sofoniáš

Abakuk

Nahum

Micheáš

Jonáš

Abdiáš

Ámos

Joél

Ozeáš

Daniel 2

Daniel

Ezechiel

Žalospevy

Jeremiáš

Izaiáš 2

Izaiáš

Veľpieseň

Kazateľ

Príslovia

Žalmy

Jób

Ezdráš,Nehemiáš

Kronické knihy

Kráľov

Samuelove

Rút, Ester

Sudcovia

Józua

Deuteronomium 2

Deuteronomium

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie