Tiež nemáte radi, keď musíte niekomu všetko pripomínať. Že mu to nedôjde samému a treba ho upozorniť, čo má robiť, ako sa má správať atď. Nám ľuďom však často treba pripomínať, čo je dôležité a nutné. Aj učeníci Pána Ježiša potrebujú opakovanie ako matku múdrosti. Pán Ježiš k nim prichádza a predstavuje sa im a oni sa už nepýtajú: kto si? – lebo vedia, že je to Živý Boh. Láska sa nemusí pripomínať… Počas týchto bohoslužieb sme ukončili rozhovory o príbehu stretnutia Pána Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Pozreli sme si videá a tiež sme mali  prezentáciu.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie