Jedlo je veľký a vzácny dar. Ak máme, čo jesť, nevďačíme za to iba svojej šikovnosti, ale aj Božej milosti. Pán Boh nám dáva viac, ako potrebujeme a to preto, aby sa rozvinula naša láska, starostlivosť a obetavosť, keď sa máme podeliť. Nadovšetko nám chce Pán Ježiš dať aj dary, ktoré sa nedajú chytiť, ale ktoré sú ako jediné prenosné do večného života. Znovu sme mali prezentáciu a pozreli sme si videá k danej téme. Spievali sme aj túto pieseň.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie