Mesačné archívy: máj 2017

Čo bude ďalej? – to je častá otázka po udalostiach, ktoré prevrátia náš svet naruby. Otvorí sa pred nami budúcnosť, ktorú nevidíme jasne a tak sa zamýšľame nad tým, ako ďalej budeme žiť. Podobne to bolo s učeníkmi pri Ježišovom vstúpení do neba. Nenecháva ich však v tejto dileme samých, ale vyvádza ich za mesto, modlí sa za nich a žehná im. V ničom nie sme sami, ani v tej neistej budúcnosti. Náš Boh je predsa Pánom nad všetkým.

Biblia predpokladá, že človek sa dožíva 70 pri dobrej sile 80 rokov. Ale niektorým je dopriate dožiť sa aj vyššieho veku. Kým je človek schopný sa o seba postarať, je to vždy radosť, ak je náš milovaný medzi nami. Horšie to je, ak sa dôstojnosť telesného života stráca a chorému ubúdajú nielen telesné, ale aj psychické sily. Potom už prosí Pána Boha, aby ho z tohto sveta vzal. Naša spolusestra dostala požehnanie vo vysokom veku, ale aj jej život sa raz musel skončiť. Odišla k svojmu Pánovi. On sám nech ju prevedie cez údolie smrti a pozostalých naplní láskou a pokojom.

Tiež nemáte radi, keď musíte niekomu všetko pripomínať. Že mu to nedôjde samému a treba ho upozorniť, čo má robiť, ako sa má správať atď. Nám ľuďom však často treba pripomínať, čo je dôležité a nutné. Aj učeníci Pána Ježiša potrebujú opakovanie ako matku múdrosti. Pán Ježiš k nim prichádza a predstavuje sa im a oni sa už nepýtajú: kto si? – lebo vedia, že je to Živý Boh. Láska sa nemusí pripomínať… Počas týchto bohoslužieb sme ukončili rozhovory o príbehu stretnutia Pána Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Pozreli sme si videá a tiež sme mali  prezentáciu.

Milovať nie je vždy ľahké. Možno sa musia všetci zainteresovaní zmeniť, možno sa musia zmeniť okolnosti či dozrieť čas, aby sa láska stala bezpodmienečnou. My ľudia sa jej iba učíme, Boh je v nej expert. Popri dobrodružstve, zápletke s kriminálnym kontextom, v tejto knihe znovu nájdete romantiku, ktorá vám bude chcieť vliezť pod kožu. Lebo hovorí veľa o našich túžbach, byť milovaný až tak, že to berie dych. Odpustenie, druhá šanca, ale aj aj váženie si odpustenia a chytenie sa tej druhej šance, to je to, čo by sme sa mali naučiť, presne ako hrdinovia tohto príbehu z dielne vydavateľstva i527.net.

ES 486
Hlavné myšlienky:
my dvíhame zrak k Bohu, On sa skláňa k nám
do neba sa nedostane naša moc, ale modlitba áno, modlitba je našou silou
nie sme otroci, ale Božie deti, Boh nie je otrokár, ale náš Otec
Kyrie elejson – zmiluj sa Bože nad nami
prameňom zla sú ľudia príliš sebaistí, pyšní, ľahostajní voči Bohu
satan chce zničiť podstatu veriaceho človeka
Boh skracuje skúšky, aby sme ich zvládli
Modlitby:
– vďaka za to, že máme Boha pomoci
– vďaka za milosť, v ktorej sa k nám Pán skláňa
– vďaka za pokrm, dobro, ale aj za skúšky
– prosba o zmilovanie a skrátenie skúšok
– prosba o Ducha svätého a pevnú vieru
– prosba o ochranu proti zlým ľuďom
Modlitba:
za osamelých ľudí
za rodičov detí, ktoré si ich nectia
za mladých ľudí

V Jelšave sa 30.4.2017 o 15:00 uskutočnilo seniorátne stretnutie mladých. Hlavnou postavou bol Jonáš a jeho príbeh s veľrybou. Piesňami nás doprevádzala skupina zo Slavošoviec. Hlavné slovo mal brat farár Daniel Gdovin zo Štítnika. Pán Boh nás povoláva k životu, nie ku smrti. Nemusíme sa báť stretnúť sa s Ním. Lebo On k nám pristupuje s láskou.

Spolu s deťmi, spevokolom z Gočova a skupinou sme vystúpili na stretnutí pri príležitosti Dňa matiek v Gočove. Prispeli sme piesňou a príhovorom.

  1. Z neba prišla ako požehnania dar,
   úsmev sa skryl do jej krásnych vrások čiar,
   slzou šťastia aj smútku ma premieňa
   moje srdce nie je už kus kameňa.
    REF: Ďakujem Ti Bože za mamu,
   za jej lásku prísnu, láskavú.
   Za jej vieru, ktorou viedla ma
   k Tebe Pane a aj cestou do raja.

   1. Dal si mi v nej všetko, čo potrebujem.
    Lebo len vďaka nej žijem, milujem.
    Mojej mame, tej sa chcem vždy podobať,
    a životom Tebe, Bože, chválu vzdať.
     

    1. Keby si tak brány neba otvoril,
     a  za mojou mamičkou bys ma pustil,
     povedala by som jej, jak chýba mi,
     že ju vidím hore medzi hviezdami.
      

      1. Neviem Bože ako Ti to povedať,
       že Ti vďačím za mamičku tisíckrát.
       že je pre mňa stále vzácna a milá.
       Bez nej je ťažká, smutná každá chvíľa.

Jedlo je veľký a vzácny dar. Ak máme, čo jesť, nevďačíme za to iba svojej šikovnosti, ale aj Božej milosti. Pán Boh nám dáva viac, ako potrebujeme a to preto, aby sa rozvinula naša láska, starostlivosť a obetavosť, keď sa máme podeliť. Nadovšetko nám chce Pán Ježiš dať aj dary, ktoré sa nedajú chytiť, ale ktoré sú ako jediné prenosné do večného života. Znovu sme mali prezentáciu a pozreli sme si videá k danej téme. Spievali sme aj túto pieseň.

S prvákmi sme hovorili o tom, že Ježiš zomrel na kríži kvôli nám. Druháci si pripomenuli, že hnev je zlý radca na základe príbehu o kráľovi Saulovi. Tretiaci sa učili o Dobrom Pastierovi. So štvrtákmi sme začali preberať Otče náš – oslovenie. 

Aj my si vážime svoje mamy, lebo ony sú pre nás nenahraditeľné. Bez nich by svet bol prázdny a nepoznali by sme lásku tak veľmi podobnú tej Božej. Lebo mama sa dokáže obetovať, ísť až na doraz, až za hranicu svojich možností, len aby sa postarala o svoje deti. Je schopná dať aj vlastný život, aby zachránila bytosti, ktoré priviedla na svet. Vytvárali sme srdiečka s pusinkami  a nápisom „Posielam ti toľko pusiniek, koľko má minerálna bubliniek“.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie