Mesačné archívy: marec 2017

Odovzdanie či pokora sa dnes nenosí a spôsobuje nám mnoho ťažkostí. Máme pocit, že sme potom menejcenní, že nemáme svoje práva, že strácame samých seba. Ale kto sa odovzdá Bohu, stáva sa naplno človekom. Výzvou ďalšieho stretnutia mladých bolo: odovzdaj sa Bohu so všetkým, čo máš!

A ešte sme zohrievali vodu, lebo bolo studená. Podarilo sa nám to tak dobre, že sa v nej dal vylúhovať čaj 😀

Život každého z nás sa mení. Niektoré zmeny prichádzajú bez nášho súhlasu. Iné si priam vydobyjeme. Niekedy sú pozitívne a inokedy by sme takú zmenu oželeli. Život biblického Jákoba je pekným príkladom toho, aké je ťažké zmeniť sa, ale zároveň je príkladom Bohom vykonanej a motivovanej zmeny, ktorá prináša požehnanie. V čom by si sa mal zmeniť ty? Ja už viem v čom. Kiežby nám k tomu Pán Ježiš pomohol.

Po dlhšej odmlke, sme sa vrátili do budovy školy a náboženstvo mohlo prebehnúť klasickým spôsobom. S prvákmi sme preberali tému „Ježiš povoláva učeníkov“, pričom sme si pripomenuli, že aj my sme učeníci Pána Ježiša. Druhý ročník má nosnú tému Mojžiš a jeho život a zamerali sme sa na jeho povolanie a Desatoro. Tretiaci sa sústredia na uzdravenia, ktoré vykonal Pán Ježiš. Štvrtáci si uvedomovali, akí sú rodičia dôležití a že si zasluhujú úctu a lásku.

Obdobie pôstu v nás evokuje ticho a pokoj. Lenže mnohokrát sme rozptýlení zvukmi mimo nás či krikom vlastného vnútra. Preto často dobre nepočujeme. So Samuelom sa naučme skutočne počúvať, aby sme neboli ukrátení o dobré správy či Božie volanie do služby. Kiežby sme v každej oblasti života dokázali vyznať: hovor, Pane, Tvoj služobník počúva.

Každý z nás bojuje. S ničím, niekym, za niečo, za niekoho. Používame pritom rôzne zbrane a  a formy útoku či obrany. Raz vyhráme inokedy prehráme a občas sa objaví aj remíza. Nie každý boj je však dobre vyhrať. Pretože prehry nás zvyknú posilniť. Ako kresťania tiež bojujeme. Proti komu, akými zbraňami a ako,  o tom sme premýšľali počas 2. pôstnej nedele. Bojujte dobrý boj viery!

Kým v cirkvi existujú krstné chvíle, ešte stále máme šancu 😀 Preto sme sa mohli spolu s rodinou tešiť z krstu svätého v živote Michaely Adamiovej. Jej meno znamená „Bohu podobná, ako Boh“. Prajeme malej Miške, aby vedela, že Bohu sa podobnou má stať, ale úprimne, nie z vypočítavosti, že nikto v jej živote Pána Boha nenahradí a že len s Pánovou pomocou môže byť ako On. K tomu veľa radosti, zdravia a Božieho požehnania.

Každý rok sa nám opakuje čas pôstu a my už pomaly zabúdame na jeho význam. Sústredíme sa na jedálniček, zlozvyky či prípravu na veľkonočné sviatky. Málo však rozmýšľame nad tým, že pôst to je cesta na Golgotu, cesta do hĺbky svojho vnútra a do nádhery Božej lásky. K tomu, aby sme to dokázali nám môže pomôcť kniha, ktorá vyzýva ľudí vyznať svoj hriech a viac sa priblížiť Bohu. Ďakujem, Pane Ježiši, čo si urobil aj pre mňa na Golgote. Knihu vydalo vydavateľstvo Návrat domú.

Počas pôstnych večierní nás bude sprevádzať Samuel a jeho životný príbeh. Môžeme sa od neho mnohému dobrému naučiť a mnohému zlému vyvarovať. Aby čas pôstu bol pre nás požehnaním a priniesol nám do života nové podnety. Napríklad aj v tom, ako zvládnuť neriešiteľné situácie. Lebo to, čo nevieme vyriešiť my, dokáže vyriešiť Boh.

Stratený v zákutiach tohto sveta.
Ukrytý sám v sebe.
Neviditeľný pre oči mnohých.
V Bohu som však nájdený, viditeľný, napísaný na dlani.
Veď Golgota sa stala miestom záchrany práve pre mňa.
Aby som sám seba tam mohol nájsť.
Ukryť sa v krvavých dlaniach Krista.
Uvidieť Boha a byť Ním navždy videný.

Každý deň ho máme, ale každý máme k nemu iný postoj. Niekto miluje jedlo a vie si ho vychutnať. Iný je iba preto, aby žil a nevidí v tom nijakú vedu. Ďalší si potrpí na postave a svoj jedálniček si pedantne zostavuje, vynechajúc veci, čo škodia. Sú však aj takí – najmä mladé dievčatá a ženy  – ktoré pomocou jedenia/nejedenia hazardujú so svojim zdravým. Iste by sme veľa peňazí ušetrili, keby sme žili zo vzduchu… Dá sa povedať, že na tomto princípe funguje breathariánstvo, ktoré tvrdí, že sa dá žiť z nehmotnej energie. Ktovie? Skúsite to? 😀

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie