Mesačné archívy: február 2017

Mnoho mladých ľudí si myslí, že sa ich smrť netýka. Že budú žiť ešte veľmi dlho. Predčasný náhly odchod syna, brata, otca a priateľa Juraja Hajdúka, je však výstražným prstom. Netreba si myslieť, že zomierať budú iba starí. Smrť sa týka každého z nás a ani sebaistota nám nepomôže sa jej vyhnúť. Užiť si život dá aj v dobrom, preto nás Kazateľ upozorňuje na to podstatné. Nech Pán Ježiš zjaví svoju milosť pri zosnulom a požehná smútiacich.

Stáva sa, že naše očakávania sú prekonané skutočnosťou. Práve vtedy, keď čakáme málo, dostávame veľa a keď očakávame veľa, nedostaneme nič. Paradoxy života či viery nás sprevádzajú celým pozemským putovaním. V rozhovore Petra a Ježiša sa tiež vyskytujú tieto často odlišné názory, ktoré by sme možno ani nečakali. Čo také paradoxné ste v poslednom čase zažili vy?

Ku ktorej skupine ľudí patríte? K tým, čo veria alebo dokonca vedia, že mimozemská civilizácia existuje alebo k tým, ktorí neveria alebo aspoň pochybujú o jej existencii? Tak ako všetko, aj táto téma býva často zneužitá na zisky a popularitu niekoľkých ľudí. Ale ak by aj mimozemšťania existovali, na našej viere v Pána Boha, to nič nemení.

ES 145 
Hlavné myšlienky:
– začínajú sa ním pútnické piesne ľudí, ktorí putovali do Jeruzalema
– žalmista hľadal pokoj vo svete, aby nakoniec zistil, že ho nájde v blízkosti chrámu
– v čase zneistenia viery je najlepšie hľadať útočisko práve pri Bohu
– Pán Boh odplatí každému podľa jeho skutkov
– v obklopení pohanmi žalmista nie je doma, preto svoj pobyt tam pokladá za dočasný
– v opozícii tu stoja miesta náreku a nedobrovoľného pobytu voči Jeruzalemu, ako mestu pokoja a všetkého dobrého
– je potrebné usilovať o pokoj všade, kam veriaci príde, už len svojou existenciou, hoci si tým vytvára nepriateľov
Modlitby:
– vďaka za spoločenstvo Božieho ľudu
– prosba, aby sme ho neopúšťali
– volanie o pomoc k Bohu, nie k ľuďom
– dôvera, že Pán Boh sa svojich zastane
– viera, že tu sme dočasne a večnosť nás čaká
– prosba o pokoj od Boha
– prosba o silu pokoj vytvárať
Modlitba:
za rozvrátené vzťahy v rodinách
za všetkých chorých
1

ES 281
Hlavné myšlienky:
– najdlhší žalm o Hospodinovom slove, zákone
– poslušnosti sa treba vždy učiť, neprichádza prirodzene
– Božie slovo treba počúvať do hĺbky, nielen povrchne
– slovo nás učí v ťažkostiach utiekať sa k Pánovi
– utrpenie má výchovný charakter: človek dúfajúci v Boha nestráca radosť a vďačnosť za žiadnych okolností
– nestačí poznať Božie slovo, treba byť Bohom nájdený
Modlitby:
– vďaka za Božie slovo, ktoré je smernicou života
– prosba o vyučovanie v poslušnosti zákonu
– prosba o pochopenie Božej vôle
– vďaka za oživenie Božím slovom a odpoveďami na modlitby
– prosba o vytrvalosť vo viere napriek nepriateľom
– prosba o silu v utrpení byť viac poslušnými
– vďaka za to, že nás Pán Boh našiel
Modlitby:
za všetkých ľudí v utrpení
za mladých ľudí v zbore

Občas sa človek na niečo veľmi teší a potom býva sklamaný. Toto určite nie je ten prípad. Tešila som sa na „listy do neba“ a bola som veľmi milo prekvapená. Úchvatné objavovanie života jednej neznámej ženy, ktoré dokáže ovplyvniť aj životy ostatných. Táto kniha pripomína, že niekedy to neviditeľné je to podstatné a že skutočný hrdina nemusí všetko dávať na svetlo. Je to kniha, ktorá znovu utvrdí čitateľa v tom, akí sme všetci pre Pána Boha dôležitý a že vypočutá modlitba môže znamenať aj náš skutok lásky voči blížnemu. Pri čítaní tejto knihy nestratíte čas, iba ak pojem o čase, pretože je tu dôležité niečo oveľa väčšie ako hodiny. Dôležitá je tu láska, nádej a to, čo je ukryté hlboko v srdci. Vrelo odporúčam nielen túto knihu z vydavateľstva i527.net.

Jozefa sme  minule nechali vo väzení a tak sme sa zaujímali o to, ako sa mu darilo. Pán Boh ho požehnával, lebo Jozef zostal verný svojmu Bohu a napriek ťažkým životným podmienkam žil milosťou a dôverou. To je príklad aj pre nás – aj my máme tak reagovať. Dokonca aj vo chvíli, keď je nám ťažko, máme pomáhať blížnym, tak ako to Jozef robil vo väzení.

Kto z vás má deti, určite u vás býva aj „samo“ – samo sa to urobilo, samo sa to stalo. Ale ono ten „samo“ naozaj aj existuje. Teda prenesene. Ako kresťania sme všetci pozvaní hovoriť o Bohu (nie, nielen farári, ale každý veriaci). V svedectve však nastane doba, kedy všetko musíme nechať tak a začať iba dôverovať Bohu. Prenechať zodpovednosť na konkrétnom človeku a na Pánovej vôli. Aj v živote je to tak. Sú situácie, kedy sa nič nedá robiť, iba čakať. A práve tie si vyžadujú obrovskú dávku pokory. Buď svedkom, ale nezakladaj si na sebe.

Eliminujete svoj stres pomocou antistresových omaľovaniek? Mnohé z nich majú formu mandaly. Mandala sa používa ako ochrana pred zlými silami a jej vibrácie pôsobia na čakry a dobíjajú človeka pozitívnou energiou. Feng šuej je zas stará čínska metóda, ktorá sa zaoberá harmóniou človeka a životného prostredia. Funguje takisto na princípe energií, ktoré treba správne nasmerovať, aby mal človek dobrý život. Ani jedna ani druhá forma nemá nič spoločné s Ježišom a Jeho učením. Pokoj nám dáva Ježiš, ako to On sám hovorí. A dobrý život nie je závislý od smerovania energií, ale ako znovu Ježiš hovorí, od toho, aké máme srdce. Hoci sa to mnohým nepáči, tak to je 😀 A za to nech je vzdaná Bohu sláva.

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť