Mesačné archívy: február 2017

Mnoho mladých ľudí si myslí, že sa ich smrť netýka. Že budú žiť ešte veľmi dlho. Predčasný náhly odchod syna, brata, otca a priateľa Juraja Hajdúka, je však výstražným prstom. Netreba si myslieť, že zomierať budú iba starí. Smrť sa týka každého z nás a ani sebaistota nám nepomôže sa jej vyhnúť. Užiť si život dá aj v dobrom, preto nás Kazateľ upozorňuje na to podstatné. Nech Pán Ježiš zjaví svoju milosť pri zosnulom a požehná smútiacich.

Stáva sa, že naše očakávania sú prekonané skutočnosťou. Práve vtedy, keď čakáme málo, dostávame veľa a keď očakávame veľa, nedostaneme nič. Paradoxy života či viery nás sprevádzajú celým pozemským putovaním. V rozhovore Petra a Ježiša sa tiež vyskytujú tieto často odlišné názory, ktoré by sme možno ani nečakali. Čo také paradoxné ste v poslednom čase zažili vy?

Ku ktorej skupine ľudí patríte? K tým, čo veria alebo dokonca vedia, že mimozemská civilizácia existuje alebo k tým, ktorí neveria alebo aspoň pochybujú o jej existencii? Tak ako všetko, aj táto téma býva často zneužitá na zisky a popularitu niekoľkých ľudí. Ale ak by aj mimozemšťania existovali, na našej viere v Pána Boha, to nič nemení.

ES 145 
Hlavné myšlienky:
– začínajú sa ním pútnické piesne ľudí, ktorí putovali do Jeruzalema
– žalmista hľadal pokoj vo svete, aby nakoniec zistil, že ho nájde v blízkosti chrámu
– v čase zneistenia viery je najlepšie hľadať útočisko práve pri Bohu
– Pán Boh odplatí každému podľa jeho skutkov
– v obklopení pohanmi žalmista nie je doma, preto svoj pobyt tam pokladá za dočasný
– v opozícii tu stoja miesta náreku a nedobrovoľného pobytu voči Jeruzalemu, ako mestu pokoja a všetkého dobrého
– je potrebné usilovať o pokoj všade, kam veriaci príde, už len svojou existenciou, hoci si tým vytvára nepriateľov
Modlitby:
– vďaka za spoločenstvo Božieho ľudu
– prosba, aby sme ho neopúšťali
– volanie o pomoc k Bohu, nie k ľuďom
– dôvera, že Pán Boh sa svojich zastane
– viera, že tu sme dočasne a večnosť nás čaká
– prosba o pokoj od Boha
– prosba o silu pokoj vytvárať
Modlitba:
za rozvrátené vzťahy v rodinách
za všetkých chorých
1

ES 281
Hlavné myšlienky:
– najdlhší žalm o Hospodinovom slove, zákone
– poslušnosti sa treba vždy učiť, neprichádza prirodzene
– Božie slovo treba počúvať do hĺbky, nielen povrchne
– slovo nás učí v ťažkostiach utiekať sa k Pánovi
– utrpenie má výchovný charakter: človek dúfajúci v Boha nestráca radosť a vďačnosť za žiadnych okolností
– nestačí poznať Božie slovo, treba byť Bohom nájdený
Modlitby:
– vďaka za Božie slovo, ktoré je smernicou života
– prosba o vyučovanie v poslušnosti zákonu
– prosba o pochopenie Božej vôle
– vďaka za oživenie Božím slovom a odpoveďami na modlitby
– prosba o vytrvalosť vo viere napriek nepriateľom
– prosba o silu v utrpení byť viac poslušnými
– vďaka za to, že nás Pán Boh našiel
Modlitby:
za všetkých ľudí v utrpení
za mladých ľudí v zbore

Občas sa človek na niečo veľmi teší a potom býva sklamaný. Toto určite nie je ten prípad. Tešila som sa na „listy do neba“ a bola som veľmi milo prekvapená. Úchvatné objavovanie života jednej neznámej ženy, ktoré dokáže ovplyvniť aj životy ostatných. Táto kniha pripomína, že niekedy to neviditeľné je to podstatné a že skutočný hrdina nemusí všetko dávať na svetlo. Je to kniha, ktorá znovu utvrdí čitateľa v tom, akí sme všetci pre Pána Boha dôležitý a že vypočutá modlitba môže znamenať aj náš skutok lásky voči blížnemu. Pri čítaní tejto knihy nestratíte čas, iba ak pojem o čase, pretože je tu dôležité niečo oveľa väčšie ako hodiny. Dôležitá je tu láska, nádej a to, čo je ukryté hlboko v srdci. Vrelo odporúčam nielen túto knihu z vydavateľstva i527.net.

Jozefa sme  minule nechali vo väzení a tak sme sa zaujímali o to, ako sa mu darilo. Pán Boh ho požehnával, lebo Jozef zostal verný svojmu Bohu a napriek ťažkým životným podmienkam žil milosťou a dôverou. To je príklad aj pre nás – aj my máme tak reagovať. Dokonca aj vo chvíli, keď je nám ťažko, máme pomáhať blížnym, tak ako to Jozef robil vo väzení.

Kto z vás má deti, určite u vás býva aj „samo“ – samo sa to urobilo, samo sa to stalo. Ale ono ten „samo“ naozaj aj existuje. Teda prenesene. Ako kresťania sme všetci pozvaní hovoriť o Bohu (nie, nielen farári, ale každý veriaci). V svedectve však nastane doba, kedy všetko musíme nechať tak a začať iba dôverovať Bohu. Prenechať zodpovednosť na konkrétnom človeku a na Pánovej vôli. Aj v živote je to tak. Sú situácie, kedy sa nič nedá robiť, iba čakať. A práve tie si vyžadujú obrovskú dávku pokory. Buď svedkom, ale nezakladaj si na sebe.

Eliminujete svoj stres pomocou antistresových omaľovaniek? Mnohé z nich majú formu mandaly. Mandala sa používa ako ochrana pred zlými silami a jej vibrácie pôsobia na čakry a dobíjajú človeka pozitívnou energiou. Feng šuej je zas stará čínska metóda, ktorá sa zaoberá harmóniou človeka a životného prostredia. Funguje takisto na princípe energií, ktoré treba správne nasmerovať, aby mal človek dobrý život. Ani jedna ani druhá forma nemá nič spoločné s Ježišom a Jeho učením. Pokoj nám dáva Ježiš, ako to On sám hovorí. A dobrý život nie je závislý od smerovania energií, ale ako znovu Ježiš hovorí, od toho, aké máme srdce. Hoci sa to mnohým nepáči, tak to je 😀 A za to nech je vzdaná Bohu sláva.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie