Mesačné archívy: január 2017

ES 349

Hlavné  myšlienky:
– Pán Boh je milosrdný a to sa prejavuje vyslobodením zo zlého k voľnosti a slobode
– Pán Boh je na našej strane, preto sa netreba báť, lebo dôvera vyháňa strach
– Pán dopustí skúšky, ale zabráni, aby veriaci padol a zostal ležať
– On je našou pomocou, oporou, spásou, piesňou a silou
– na skúšky môžeme pozerať ako na Božiu školu, ktorá nás chráni pred hriechom a modloslužbou
– to, čo ľudia zavrhli, si Boh vyvolil za základ – Pán Ježiš Kristus
– svedectvo spája veriacich, lebo dáva poznávať Božie skutky a tešiť sa
– Boh sa stará o svoj ľud, preto máme dôvod Jeho chváliť a spievať Mu
Modlitby:
– vyznanie, že Boh je milosrdný
– vďaka za vyslobodenie k slobode
– vyznanie dôvery, ktorá vyháňa strach
– vďaka, že skúšky nás posilňujú a učia
– vďaka za Pána Ježiša, ako Toho, kto nás drží
– prosba o silu ku svedectvu a oslave Pána celým životom
Modlitba:
za chorých a opustených
za dobré vzťahy v zbore

Ľudstvo vždy fascinovali záhady a tajomstvá. Aj bežne medzi sebou máme tajné znaky, ktorým iní nerozumejú. Možno preto sa mnohí vybrali cestou slobodomurárstva, ktoré sa šíri naprieč svetom aj dnes. Pozitívnymi hodnotami sú dobročinnosť, pomoc a charita. Vychádzajú, resp. ich ovplyvnili tri smery: kabaly, ilumináti, rosekruciáni. Symbol ich vedie k premýšľaniu a hľadaniu pravdy. Aj my, kresťania, máme svoje symboly, ale nepripisujme im moc, pretože sú to iba predmety. Kríž je symbolom iba preto, lebo na ňom zomrel Pán Ježiš Kristus, inak by to bol len nástroj popravy.

S 1.  a 4. ročníkom sme robili ďalekohľad viery – na hľadanie možností vyjadriť lásku k Bohu a k ľuďom.

s 2. ročníkom sme pokračovali v príbehu o Jozefovi, o tom, ako sa v Egypte dostal nespravodlivo do väzenia, ale Pán Boh stále s ním. Rob, čo máš a dôveruj Bohu, On ti pomôže.

S 3.ročníkom sme si hovorili príbeh o farizejovi a publikánovi, o pýche a pokore, o horenosovi a dolunosovi 😀

Tento príbeh je tak ťažký na vysvetlenie pre deti 🙁 Hádam sa mi to nejako podarilo. Pán Boh od nás žiada poslušnosť a oddanosť. A potom nás odmení. Premení bolesť na uzdravenie a smútok na radosť. Tak ako keď meč dvihnete do výšky a stáva sa krížom – prostriedkom odpustenia a dôkazom lásky. Kiež aj vo vašom živote Pán Boh mení zlo na dobro a použije si vašu poslušnosť na vaše požehnanie.

Nie to, čo vlastníš je dôležité. Ale to, čo nosíš v srdci.
Ľudia naplnení láskou voči iným a dôverou voči Bohu dokážu urobiť úrodnú zem aj na púšti.
Ľudia plní chamtivosti a sebectva zahynú aj v tej najúrodnejšej krajine.

S deťmi sme kreslili soľou, keďže Lótova žena sa premenila na soľný stĺp.

Kvôli komu žijeme na svete? A prečo tu vlastne sme? Čo je podstatou a náplňou nášho života? My ľudia sme boli stvorení tak, že sa realizujeme vo vzťahoch. Najdôležitejší vzťahový trojuholník je: ja, ako človek (kresťan) – človek  vedľa mňa ako blížny – Boh ako Ten, kto je hoden slávy. Ak žijem pre ľudí a Boha, som šťastnejší. Ako žijem aj kvôli sebe, viem rozdávať radosť iným. Ak žijem pre Božiu slávu, realizujem sa v službe blížnym…. Nech sa deje v našom živote všetko pre Neho a budeme prijímať požehnanie my sami a budeme ním aj pre iných. Úloha na tento týždeň: urob si každý večer revíziu svojho života a odpovedz na otázku: ako som dnes odrážal Kristovo svetlo vo svojom živote? Bol môj život dosť „slaný“ v službe blížnym?

Mnoho ľudí chce vedieť, čo ich čaká. Čítanie horoskopov je každodennou súčasťou života dokonca aj kresťanov. V každom poriadnom časopise nejaké predpovede sú alebo vám ich vykonfiguruje internet celkom zdarma a bez požiadania. Na biblickej hodine sa rozprúdila zaujímavé a dlhá debata o predpovediach, o mágii, čarodejníctve, o kliatbach a pod. Táto téma je súčasťou našej „tradície“, keďže pred kresťanstvom tu vládli pohanské náboženstvá a mnohé ľudové zvyky sú založené práve na nich. Alebo nezvyknete klopať na drevo? 😉

ES 316
– vďaka za vypočutú modlitbu
–  človek je schopný milovať len ako odpoveď na Božiu lásku
– sú situácie, keď nezostáva nič iné, iba volať na Boha
– po Božom zásahu prichádza odpočinok
– svoju minulosť môžeme vidieť očami viery
– Pán Boh sa neodvracia od človeka
– prejav vďaky: splnenie sľubov a služba vždy a všade až do smrti v oddanosti voči Bohu
– vďaka za vypočuté modlitby
– prosba o múdrosť a pevnú vieru pri nevypočutých modlitbách
– prosba o dôveru pri všetkých modlitbách
– vďaka za všetky Božie zásahy
– vďaka za Božiu milosť
Modlitba:
prosba o nový rok v našom cirkevnom zbore
o dobrú prípravu konventu
o múdrosť a nápady

Obraz majáku je nádhernou pomôckou pri vysvetlení života. On neodstraňuje skaly či nebezpečné miesta, iba na nich upozorňuje a svojim spôsobom naviguje lode do bezpečia. Ježiš je takým majákom pre nás – ale význam má iba vtedy, keď dvihneme svoj zrak od prízemností k nebeským výšinám, ak ho vieme rozoznať spomedzi iných svetiel a ak ho nasledujeme. Potom prinášame požehnanie nielen do svojho života, ale zachraňujeme aj iných. Ak poslúchneme Pána, potom aj my sami zažiarime… Domáca úloha: pozvať jedného človeka na bohoslužby alebo sa modliť za niekoho konkrétneho, aby spoznal Pána Ježiša Krista 😀

Tento sviatok, ktorým sa pomyselne končí vianočný čas, je sviatkom nádeje. Boh nepozná hranice, nie je obmedzený nikým a ničím pri vytváraní vzťahu lásky s človekom. Ježiš nám to prišiel pripomenúť, že spása síce začala od Židov, ale pokračuje až k pohanom. Že Pán Boh sa nadchol a zahorel vášnivou láskou k hriešnemu ľudstvu. A že prišiel zmeniť náš údel a status – sme Božie deti. A to je predsa dôvodom k radosti a k pozitívnemu mysleniu. Kiežby sme aj my zahoreli vášňou k Božím veciam….

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie