Mesačné archívy: september 2016

Matúš 6:21Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“.

img_8305Nájdenie pokladu je vzácnosťou. Nie každý má tú česť. Ak je tým pokladom človek, ktorý s láskou a úctou, v pomoci a podpore bude stáť po našom boku, vyrovná sa to všetkému bohatstvu sveta. Nech je Pán Boh blízko Zuzane a Štefanovi, aby v Ňom našli poklad a zdroj požehnania a s Ním jeden druhého vnímali ako ničím a nikým nenahraditeľnú drahocennosť.

img_8304Rút 1:16Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom“.

Nech Pán Boh požehná a vedie manželov Ivana a Ľudmilu svojim požehnaním a v manželskom i rodinnom živote im bude oporou. Nie sú sami, majú tých, ktorí ich milujú a navždy to tak bude. Lebo láska vytvára spojenia a nachádza východiská.

listZmenil sa spôsob komunikácie.  Slová boli nahradené skratkami, vety smajlíkmi, dlhé rozhovory komunikáciou na sociálnych sieťach, listy nahradili sms či mms. Vraj preto, lebo nie je dosť času. Vzťahy sa stali plytkými. Vraj preto, lebo je málo času. Ale čo tak – vo všetkom zhone života – vziať si pero, papier a napísať list niekomu, koho ľúbime? Bohu. Žalmy v Starej zmluve sú listami človeka Bohu. Inšpirujme sa. Čas máme na to, na čo chceme.

wp_20160726_11_32_33_proKlasika a stereotyp sú pohodlné. Ak totiž človek odbočí z cesty, musí sa viac sústrediť, snažiť, orientovať. To sa nám často nechce. Lenže kresťan nemôže stále ísť iba po vychodených cestičkách. Ježiš prišiel s neštandardným spôsobom života a ukázal, že sa dá ísť svojou cestou a predsa správne. Kadiaľ ideme my? S prúdom a pohodlne alebo proti prúdu a dobrodružne? Odbočiť z cesty znamená nájsť inú cestu, len treba mať odvahu.

ES 247

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Hlavné myšlienky:
– slová žalmu naplnil Pán Ježiš Kristus
– kráľ je prvým služobníkom a povereníkom, aby vykonával Božie rozkazy
– jeho moc vychádza zo vzťahu s Pánom Bohom
– kráľ potrebuje pomocníkov, sám by neobstál
– má sa snažiť, aby ľud zostal Bohu verný
– má piť z prameňa živej vody, ktorá vyviera z Boha, ako prísľub dokonalej obnovy
– zvíťaziť sa dá, ale iba keď bojujeme
Modlitby:
– vďaka za Pána Ježiša a Jeho víťazstvo
– prosba o pomoc v boji proti nepriateľom
– pevnosť a oddanosť v povolaní a službe
– dobrovoľnosť a iniciatíva v práci pre Boha a ľudí
– vďaka za  víťazstvo, ktoré je darom
Modlime sa:
za nadšenie pre prácu v CZ
za ochotu vykročiť zo svojej komfortnej zóny
za požehnanie práce v novom školskom roku
za chorých

wp_20160904_12_07_13_proŽivot je ľahší, ak máme niekoho, s kým ho môžeme žiť. Bremená nie sú až také ťažké, keď nám s nimi niekto pomôže. A ťažkosti ľahšie prekonáme s priateľom po boku. Aj nový školský rok je pred nami ako výzva. Nie sme však na ňu sami. Lebo „dvaja sa majú lepšie ako jeden„. Na službách Božích, na ktorých sme si vyprosili požehnanie pre práce v školskom roku 2016/2017 sme mali aj aktivitu: vytvoriť spolu obraz a zaspievali sme si pieseň Adama Ďuricu „Spolu„, lebo spolu všetko zvládneme. S Bohom všetko zvládneme.

 

Bonhoeffer_Obalka.inddO viere sa veľmi jednoducho hovorí. Najmä v príjemných chvíľach života. Ale, čo urobíme, ak vieru treba dokázať skutkami? A to v období, keď sú ľudia horší ako zvieratá a nepoznajú hranice svojej chuti po moci či pomste? Život evanjelického nemeckého farára Dietricha je úžasným svedectvom o tom, že aj medzi vlkmi sa dá zostať človekom, že kresťania sa musia postaviť proti zlu vo všetkých podobách i keby to znamenalo ich vlastné zničenie. Táto kniha  je o hrdinovi, ktorý bol pracovitý, verný, s modlitbou na perách a s odvahou v srdci. Žil svoju vieru za každých okolností. Inšpiruje aj nás? Kniha je z vydavateľstva Vivit.

ucitelova-dceraAk chceme porozumieť inému človeku, musíme ho milovať. Emma videla v ľuďoch vždy len to dobré. Až na jedného mladého muža. Viazali sa jej s ním negatívne spomienky. Roky odlúčenia však zmenili obidvoch. Takmer kriminálny príbeh dcéry učiteľa Emmy a štyroch synov významného a bohatého muža, vás donúti čítať až do konca. Možno sa nakoniec opýtate: je taká láska možná? Určite je 🙂 Pozrite si trailer ku knihe.

hudson-taylor-hlboko-v-srdci-cinyČítať životopis je ako prežiť iný život. Iný a predsa svoj. Lebo v životných udalostiach, reakciách, bojoch iného človeka prežívame svoje udalosti, reagujeme podobne a bojujeme s novou silou presne tak, ako aj výnimočná osobnosť. Príbeh Hudsona Taylora, misionára, ktorý počúval Boží hlas, nechal sa Ním viesť a vždy hľadal Božiu vôľu je inšpirujúci. V jeho živote platila priama úmera: čím viac sa s Bohom rozprávaš, tým viac Mu dôveruješ. Lebo možno nemôžeme vždy čítať Písmo, nie vždy máme silu sa modliť, ani milovanie Boha či ľudí nám vždy neide, ale predsa sila k dôvere je nám Duchom svätým vždy daná. Už len sa o ňu starať a spoliehať sa na Pána dnes viac ako včera. Knihu vydalo vydavateľstvo Vivit v sekcii Kresťanskí hrdinovia – kedysi a dnes.

Cartoon-people-in-a-circleCítite sa potrební? Ste spokojní, že váš potenciál je využitý a ľudia vás potrebujú? V cirkvi by ste mali na tieto otázky odpovedať „áno“, no nie vždy to tak je. Preto apoštol Pavol mnohokrát zdôrazňuje, že cirkev je telo, ktoré tvoria všetci,  že rôznorodosť je prínosom, ak sa používa v službe iným a že rast je dôležitý v láske, nie v číslach. Cirkev by mala byť priestorom, kde sa človek môže realizovať. To, že mnohí nechcú je veľmi smutnou skutočnosťou.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie