Mesačné archívy: jún 2016

WP_20160515_12_52_45_ProMy, ženy, to poznáme. Otvoríme plnú skriňu oblečenia a aj tak zistíme, že si nemáme, čo obliecť. Nie je to iba preto, lebo si rady kupujeme nové veci. Je často aj dôsledok zmeny našich telesných proporcií. Šatník predsa treba vždy obnovovať. Lenže aj v duchovnom zmysle je potrebné starať sa o odev. Preto sme sa spolu s Ježišom pozreli na podobenstvo o svadbe kráľovského syna. Čo je lepšie – byť nahý či oblečený? Záleží na odeve? I keď sa to nezdá, aj oblečenie predurčuje naše správanie. Preto je potrebné občas sa pozrieť do zrkadla Božieho slova a opýtať sa: je v poriadku môj „duchovný odev„?

WP_20160204_18_13_30_ProKaždý z nás bol už niekedy sklamaný – zo seba, z ľudí, z Boha.. Frustrácia z neúspechu nás často privádza k ponižovaniu sa a nám sa zdá, že nie sme hodní lásky, života, záujmu, požehnania. Pán Boh má však iný názor – dokázal to v krste svätom a dokazuje každý nový deň, ktorý  nám dáva. Zdravá sebadôvera je teda na mieste. Zároveň je však potrebné učiť sa rovnakou mierou hľadieť aj na blížnych. Lebo všetci sme povolaní k službe, označení krížom Ježiša Krista a v Duchu svätom je nám garantovaná večnosť. Na nič teda nie sme sami – je s nami Boh a Jeho láska dáva hodnotu každému životu.

WP_20160212_11_39_54_ProAk, ste žena, chceli by ste byť mužom? Ak ste muž, vymenili by ste si to so ženou? Majú to ženy ľahšie alebo ťažšie ako muži? Postavenie žien sa v poslednom období zmenilo. Sú však krajiny, náboženstvá, oblasti života, zamestnania a pod., kde ženy stále ťahajú za kratší koniec. Keďže aj cirkev „držia“ ženy, venovali sme sa ich postaveniu v dobách Starej zmluvy, pozreli sme sa na Kristov prístup k ženám a tiež na názor apoštola Pavla. Byť ženou je krásne, ale ťažké – konštatovala väčšina prítomných žien. Žena je osobnosť sama o sebe, bez ohľadu na názor muža vedľa nej. Ste krásne, milé ženy, Bohom stvorené bytosti – na to  nezabudnite.

Knihy13381Slovo „stres“ sa stalo novodobým vyjadrením toho, že čas plynie akoby rýchlejšie, človek je pomalší, má viac plánov ako deň hodín a všetko chce stihnúť práve dnes. V strese je dnes takmer každý, i keď nie všetci poznáme správny význam tohto slova a tiež, čo to stres skutočne je. Viete, ako sa zbaviť stresu a či sa to vôbec dá? Jednou z možností, ako to urobiť, je ponechať si jeden deň voľna, napr. nedeľu, na oddych, relaxáciu, spoločenstvo v chráme, vzťah s Bohom a potom počas ďalších dní všetko pôjde zrazu ľahšie. Škoda, že dnešný človek nevie oddychovať a preto máme stresy. Ak chcete žiť zdravo a aj voči stresu zaujať správny postoj, vrelo vám odporúčam túto knihu z vydavateľstva Advent Orion.

ES 500WP_000718
Hlavné myšlienky:
– žalmista s tým, čo ho trápi ide k Bohu: On jediný je spravodlivý a vie, že žalmista je nevinný
– nepriatelia bojujú mnohými zbraňami, žalmista jednoducho hovorí: a ja sa modlím!
– kliatba je formou dovolávania sa spravodlivosti a odovzdávania sporu do Božích rúk
– žalmista je však presvedčený, že Pán Boh mu pomôže v  pravej chvíli
– hoci je v očiach ľudí odpísaný, je tu ešte Boh: „oni preklínajú, Ty však požehnávaj“
– vkladá svoju nádej nie do človeka, ani svojej moci, ale dúfa jedine v Božiu pomoc
Modlitby:
– prosba o správny postoj voči nepriateľom
– prosba o nájdenie sily k modlitbe v ťažkostiach
– dôvera, že Boh zasiahne v pravej chvíli
– prosba o vytrvalosť a nádej v Bohu
Modlitby:
za financie v CZ
za nové nápady
za aktivity počas leta
za mladú generáciu

Jur Hronec_1.12.09Gočovo je síce malá dedina, ale nie je skúma na významných a múdrych ľudí. Jedným z nich bol určite Jur Hronec, ktorý dal svoj život do služby múdrosti, vzdelanosti, národnej hrdosti a poctivej práce. Takíto ľudia nám slúžia ako inšpirácia pre náš život, preto je dobré si z nich brať príklad. Jedno je však isté: nič nie je bez práce, snahy a viery v Pána Boha. Tak to vnímal aj Jur Hronec, ktorý sa snažil pozitívne ovplyvniť svoje okolie a zlepšiť tento svet. Dodnes na neho spomínajú nielen obyvatelia Gočova, ale špeciálne jeho príbuzný Ondrej Hronec, ktorý ide v šľapajách svojho predka a snaží sa svoj život prežiť naplno v službe ľuďom i Pánu Bohu. Najmä jeho pričinením sme mohli prežiť krásny čas. Pri príprave tohto spomienkového dňa (autor fotografií: Štefan Majerčák) spolupracoval s pánom profesorom aj starosta Gočova Milan Mlynár, hudobná skupina Admirál, folklórny súbor Gočovan a členovia cirkevného zboru. Kázeň sa niesla v znamení slov: „si vzácny“ – správaj sa tak.  Kiežby sme aj my dokázali svoj život prežiť naplno.

DSCF4090Ako si predstavujete Boha? Keby ste Ho mali opísať, aké vlastnosti by ste Mu prisúdili? Odkiaľ čerpáte svoj názor na Boha? Vraj si do Božieho obrazu (ako vidíme, vnímame Boha) premietame svoje skúsenosti s rodičmi alebo inými autoritami nášho života. Môže to byť dobré, ale môže to byť aj zlé, najmä ak dané autority boli v našom živote nie požehnaním, ale trestom. Dokonca Boží obraz premietame aj do sebavnímania, čo tiež nemusí byť výhra. Jeden z obrazov, ktoré sú spomenuté v kázni, je možno ten váš. Ale ak chceme Pána Boha skutočne poznať, musíme sa pozrieť na Ježiša Krista a prosiť: zjav sa mi, Bože, taký, aký naozaj si.

timthumb.php_Páči sa vám žiť na tomto svete? Čo by ste tu zmenili a čo by určite malo zostať tak, ako to je? Stará zmluva napriek všetkým negatívam hovorí, že na tomto svete je krásne žiť. Nová zmluva a aj dnešný človek – často pod vplyvom negatív – tvrdí, že svet je miestom protibožských síl a niet tu miesta pre lásku, dobro, ľudskosť. Pán Ježiš síce používa slovo „kozmos“ ako obraz zla, ktoré útočí na kresťanov, ale predsa nám ukazuje, že v tomto svete sa dá žiť s radosťou a vďačnosťou. Ak nám na svete nie je dobre, tak len preto, že porušujeme Božie normy a prestupujeme Jeho príkazy. Sme však pozvaní k tomu, aby sme svojou troškou pretvárali ten svoj kúsok sveta na miesto, kde je radosť žiť.

0026b_kristus_po_krsteMnohí z nás si svoj krst nepamätajú, pretože sme boli príliš maličký na to, aby sme všetko vnímali. Predsa má však táto udalosť vplyv na celý náš život. Vďaka Bohu je Ježišov krst zaznamenaný v Písme a my teda môžeme tušiť, priblížiť si, čo sa dialo aj pri našom pokrstení. Viete kedy a kde ste boli pokrstení? Skúste si to vyhľadať. Je to ďalší dôležitý dátum vášho života.

WP_20160211_14_13_46_ProĽudská bytosť je najzložitejšie stvorenie. Hoci filozofia tvrdí, že sa skladá iba z duše, ducha a tela, ešte aj tieto „časti“ sa dajú deliť na tisíce malých „častí“. Vystihnúť a opísať človeka je veľmi ťažké, pretože každý z nás je jedinečný a neopakovateľný. Kniha Prísloví vníma človeka ako Božie stvorenie, ktorého úlohou je slúžiť Pánu Bohu všetkým a vždy. Zároveň je však pod Božím dohľadom a láskou a to ho chráni a predurčuje na veľké veci.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie