Mesačné archívy: máj 2016

divitidenni_kralovna_anglicka1Rozmýšľate niekedy o svojej viere? Či a ako veríte? Keby prišlo k niečomu, vedeli by ste za svojim presvedčením pevne stáť? Občas si treba prečítať inšpirujúce príbehy ľudí, ktorí toho veľa prekonali a napriek tomu zostali verní Pánovi. Takou iste bola aj Jana Greyová. Síce budete mať na začiatku hokej z mien a ich súvislostí (inak na konci je to celkom fajn zobrazené), ale to odhodlanie, ktoré prúdi z knihy o mladučkej vernej mučeníčke, vás nadchne. Obstála by moja viera toľko príkoria? Kniha vyšla vo vydavateľstve Poutníkova Četba.

najsvatejsia_trojicaTrojica je zvláštny fenomén, ktorý môžeme len vierou prijať. Dôkaz neexistuje žiadny. No predsa Božie slovo hovorí, že Pán Boh je jeden vo svojej podstate a zjavuje sa v troch osobách ako Otec, Syn a Duch svätý. Každý má „svoju“ funkciu, ale všetko robia spolu, neoddeliteľne. Boh sa trikrát, trojnásobne zjavuje ako Ten, kto dáva seba, svoju lásku, všetko, čo potrebujeme nám ľuďom. V kázni Božieho slova sme sa zamýšľali nad tým, čo je dôvodom všetkého, aké sú cesty života a čo je našim cieľom. Spevokoly spievali (Vlachovo) Našiel som sviecu v časoch tmy a (Gočovo) Boh svätý, svätý je. Počas bohoslužieb bola prislúžená Večera Pánova.

35579-top_foto2-odmbxKto z vás sa nikdy nepohádal? Nehláste sa všetci 🙂 ale odpovedzte pravdivo. Na svete takého človeka niet. Nesúhlas, hnev alebo dokonca nevraživé ticho sú súčasťou života každého z nás. Ako sa správne postaviť k hádkam? Komu sa vyhýbať, ak sa nechceme hádať? Existuje liek na hádky? Odpovede snáď nájdete v knihe Prísloví, ktorú pilne študujeme.

Svätodušná nedeľaDuch Boží je záhadná osoba Trojice. O Bohu Otcovi vieme a vidíme to, že je Stvoriteľ. O Ježišovi vieme, že On je Spasiteľ. O Duchu svätom sa učíme, že je Posvätiteľ, ale nijako nám to zvlášť nepomáha pochopiť Ho. Predsa je potrebný pre život kresťana. O Jeho pôsobení a činnosti sme si hovorili dnes na bohoslužbách. Počas bohoslužieb vystúpil vo Vlachove spevokol s piesňou: Očisť srdce, zbav ma pýchy  – v Gočove spieval spevokol: Ó, Duchom svätým naplň nás – a skupina zaspievala dve piesne: Duch a nevesta a Keď Duch Boží ma naplní. Počuli sme aj pastiersky list zboru biskupov ku Svätodušným sviatkom.

  • žalmista je vďačný za Božiu dobrotuWP_000509
  • dôkaz Božej dobroty: púšť – načerpanie síl a občerstvenie na bohoslužbách
  • väzenie – Boh dáva nové príležitosti a slobodu v živote
  • choroba – možnosť modlitby a uzdravenia z hriechu
  • temnota – Boh má moc nad všetkým zlým  a dáva svetlo do života

ES 331 WP_001128
Hlavné myšlienky
– pri pokání sa dáva dôraz na Božiu lásku, nie na ľudský hriech
– nechápavosť voči Božím zásahom / reptanie / sťažovanie sa na nedostatok jedla / závisť / uctievanie zlatého teľaťa / nedôvera zo strachu / uctievanie boha úrody / vystavovanie Boha skúške / nezničenie pohanstva
Modlitby:
– vďaka za Božiu milosť
– prosba o odpustenie hriechov:
nechápavosť, reptanie, závisť, modloslužba, nedôvera zo strachu, nerozhodnosť pri ničení bohoslužby
– vďaka za nové šance  možnosti
 
Modlitba:
za finančné prostriedky pre CZ
za otvorenosť pre všetkých

ES 438WP_000493
Hlavné myšlienky:
– žiť z minulosti je zlé, spomínať na Božie skutky je dobré
– veriaci človek sa môže chváliť Bohom
–  Pán Boh má právo klásť ľuďom podmienky
– človek má len jedno právo: v každej chvíli života sa správne rozohodnúť
Modlitby:
– vďaka za zasľúbenia aj ich naplnenie
– prosba o správne vydávanie svedectva
– túžba hľadať Božiu tvár
– prosba o správny pohľad na Boha a Jeho činy
– vďaka za všetko, čo máme a čo sme

Modlitby:
prosba o mladú generáciu
otvorenosť pre nové spôsoby
prosba o dobré vzťahy a pokoj v CZ

ES 343 DSCF0366-001
Hlavné myšlienky:
– žalm chváli Pána Boha za Jeho stvoriteľskú činnosť
– Pán Boh dal dôveru človeku starať sa o všetko
– všetko a všetci sú závislí na svojom Stvoriteľovi
– harmóniu narúša iba ľudský hriech, ale človek vidí Božiu činnosť bez tohto narušenia
Modlitby:
– chvála Pána Boha za Jeho stvoriteľskú i obnoviteľskú moc
– vďaka za všetko Jeho stvorenie, ktorým obohacuje náš život
– prosba o to, aby sme zodpovedne pristupovali k Jeho darom
– nádej, že raz všetko stvorené uvidíme nepoznačené hriechom vďaka Pánovi Ježišovi
Modlitba:
prosba o prípravu konventu
prosba o otvorené srdce mladých ľudí

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť