Mesačné archívy: máj 2016

divitidenni_kralovna_anglicka1Rozmýšľate niekedy o svojej viere? Či a ako veríte? Keby prišlo k niečomu, vedeli by ste za svojim presvedčením pevne stáť? Občas si treba prečítať inšpirujúce príbehy ľudí, ktorí toho veľa prekonali a napriek tomu zostali verní Pánovi. Takou iste bola aj Jana Greyová. Síce budete mať na začiatku hokej z mien a ich súvislostí (inak na konci je to celkom fajn zobrazené), ale to odhodlanie, ktoré prúdi z knihy o mladučkej vernej mučeníčke, vás nadchne. Obstála by moja viera toľko príkoria? Kniha vyšla vo vydavateľstve Poutníkova Četba.

najsvatejsia_trojicaTrojica je zvláštny fenomén, ktorý môžeme len vierou prijať. Dôkaz neexistuje žiadny. No predsa Božie slovo hovorí, že Pán Boh je jeden vo svojej podstate a zjavuje sa v troch osobách ako Otec, Syn a Duch svätý. Každý má „svoju“ funkciu, ale všetko robia spolu, neoddeliteľne. Boh sa trikrát, trojnásobne zjavuje ako Ten, kto dáva seba, svoju lásku, všetko, čo potrebujeme nám ľuďom. V kázni Božieho slova sme sa zamýšľali nad tým, čo je dôvodom všetkého, aké sú cesty života a čo je našim cieľom. Spevokoly spievali (Vlachovo) Našiel som sviecu v časoch tmy a (Gočovo) Boh svätý, svätý je. Počas bohoslužieb bola prislúžená Večera Pánova.

35579-top_foto2-odmbxKto z vás sa nikdy nepohádal? Nehláste sa všetci 🙂 ale odpovedzte pravdivo. Na svete takého človeka niet. Nesúhlas, hnev alebo dokonca nevraživé ticho sú súčasťou života každého z nás. Ako sa správne postaviť k hádkam? Komu sa vyhýbať, ak sa nechceme hádať? Existuje liek na hádky? Odpovede snáď nájdete v knihe Prísloví, ktorú pilne študujeme.

Svätodušná nedeľaDuch Boží je záhadná osoba Trojice. O Bohu Otcovi vieme a vidíme to, že je Stvoriteľ. O Ježišovi vieme, že On je Spasiteľ. O Duchu svätom sa učíme, že je Posvätiteľ, ale nijako nám to zvlášť nepomáha pochopiť Ho. Predsa je potrebný pre život kresťana. O Jeho pôsobení a činnosti sme si hovorili dnes na bohoslužbách. Počas bohoslužieb vystúpil vo Vlachove spevokol s piesňou: Očisť srdce, zbav ma pýchy  – v Gočove spieval spevokol: Ó, Duchom svätým naplň nás – a skupina zaspievala dve piesne: Duch a nevesta a Keď Duch Boží ma naplní. Počuli sme aj pastiersky list zboru biskupov ku Svätodušným sviatkom.

  • žalmista je vďačný za Božiu dobrotuWP_000509
  • dôkaz Božej dobroty: púšť – načerpanie síl a občerstvenie na bohoslužbách
  • väzenie – Boh dáva nové príležitosti a slobodu v živote
  • choroba – možnosť modlitby a uzdravenia z hriechu
  • temnota – Boh má moc nad všetkým zlým  a dáva svetlo do života

ES 331 WP_001128
Hlavné myšlienky
– pri pokání sa dáva dôraz na Božiu lásku, nie na ľudský hriech
– nechápavosť voči Božím zásahom / reptanie / sťažovanie sa na nedostatok jedla / závisť / uctievanie zlatého teľaťa / nedôvera zo strachu / uctievanie boha úrody / vystavovanie Boha skúške / nezničenie pohanstva
Modlitby:
– vďaka za Božiu milosť
– prosba o odpustenie hriechov:
nechápavosť, reptanie, závisť, modloslužba, nedôvera zo strachu, nerozhodnosť pri ničení bohoslužby
– vďaka za nové šance  možnosti
 
Modlitba:
za finančné prostriedky pre CZ
za otvorenosť pre všetkých

ES 438WP_000493
Hlavné myšlienky:
– žiť z minulosti je zlé, spomínať na Božie skutky je dobré
– veriaci človek sa môže chváliť Bohom
–  Pán Boh má právo klásť ľuďom podmienky
– človek má len jedno právo: v každej chvíli života sa správne rozohodnúť
Modlitby:
– vďaka za zasľúbenia aj ich naplnenie
– prosba o správne vydávanie svedectva
– túžba hľadať Božiu tvár
– prosba o správny pohľad na Boha a Jeho činy
– vďaka za všetko, čo máme a čo sme

Modlitby:
prosba o mladú generáciu
otvorenosť pre nové spôsoby
prosba o dobré vzťahy a pokoj v CZ

ES 343 DSCF0366-001
Hlavné myšlienky:
– žalm chváli Pána Boha za Jeho stvoriteľskú činnosť
– Pán Boh dal dôveru človeku starať sa o všetko
– všetko a všetci sú závislí na svojom Stvoriteľovi
– harmóniu narúša iba ľudský hriech, ale človek vidí Božiu činnosť bez tohto narušenia
Modlitby:
– chvála Pána Boha za Jeho stvoriteľskú i obnoviteľskú moc
– vďaka za všetko Jeho stvorenie, ktorým obohacuje náš život
– prosba o to, aby sme zodpovedne pristupovali k Jeho darom
– nádej, že raz všetko stvorené uvidíme nepoznačené hriechom vďaka Pánovi Ježišovi
Modlitba:
prosba o prípravu konventu
prosba o otvorené srdce mladých ľudí

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie