Mesačné archívy: apríl 2016

WP_20160101_13_04_45_ProKaždý z nás by chcel byť silný. V dnešnom svete sa slabosť nenosí. Našou silou je viera v Ježiša Krista a chvála, uctievanie a vyvyšovanie nášho Pána. Čo to znamená chváliť Boha? To sme sa učili na bohoslužbách počas 3. nedele po Veľkej noci, ktorá nás pozýva: „chváľte, oslavujte, velebte Pána“. Pána Boha chválime za to, aký je, preto sme si na začiatku pomocou prešmyčiek pripomenuli niektoré z Božích vlastností. Skúste aj vy svoj postreh a múdrosť v prezentácii. Pustili sme si video z dielne EVS, ktoré hovorí o tom, ako má „znieť“ život kresťana. A na záver sme si vypočuli pieseň, ktorá nás k chvále voči Pánu Bohu pozývala. Lebo chváliť Boha máme za každých okolností, uctievanie Pána je životný štýl. Skúste sa v budúcich dňoch viac sústrediť na to, aký Boh je a menej na to, čo vám dáva – viac Ho chváľte ako Mu ďakujete. Lebo chvála učí tešiť sa napriek všetkému – nie preto, akí sme my, ale preto, kým je On .

logos-11-12-pycha2Pokora nevie o tom, že je pokorná. Lenže mať pokoru pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Každý z nás bojuje z času na čas s pýchou, povýšenosťou a túžbou po nadradenosti nad inými. Biblia vie, že pýcha je jedným z prvých, ale stále rovnako intenzívnych hriechov človeka a preto aj kniha Prísloví spomína mnoho porovnaní pyšného a pokorného človeka. Pán Ježiš tiež spomína rozdiel medzi týmito dvoma životnými postojmi. Čo tak nalistovať v Novej zmluve príbeh, kde Pán Ježiš porovnáva pýchu a pokoru? Iste niečo nájdete.

Pastier a ovečky pastier 001Mať niekoho, kto nás vedie, usmerňuje, ale zároveň dáva slobodu je úžasná vec. Ak máme takého rodiča, priateľa, učiteľa, nadriadeného, mali by sme byť za to vďační. Ak nikto taký v našom živote nie je, spomeňme si na Pána Ježiša, ktorý o sebe hovorí ako o dobrom Pastierovi. Nechajme sa Ním viesť cez temné údolia až k domovu. Ale v podstate: všade, kde je On, je náš domov. V nedeľu sme zisťovali, čo vieme o ovečkách pomocou otázok. Pozerali sme kreslené podobenstvo o ovečke. Nikola Hroncová a Lukáš Hajdúk zaspievali vo Vlachove „Si Pastier môj“, v Gočove pani farárka a Peter Kirner zaspievali „Ty si môj Pastier“. Vo Vlachove tématickú báseň o dobrom pastierovi prečítal Marek Meliško, v Gočove Mária Turicová. Kázňový text bol pustený cez video. Nech nás teda Ten najlepší Pastier vedie na dobré miesta. Dôverujme Mu.

WP_20160101_13_09_43_ProVnútorná pohoda je nenahraditeľným stavom, pretože ovplyvňuje aj celkovú pohodu života či tela. Získať ju však už nie je také jednoduché. My sa síce o pokoj snažíme, ale v podstate je to dar. Pretože mať pokoj neznamená, že je všetko v pohode. Kniha Prísloví dáva dôraz na pokoj a hovorí aj o tom, ako sa získava a nadobúda nepokoj. „Pokoj Boží, ktorý prevyšuje ľudský rozum nech chráni a stráži vaše srdce i vašu myseľ v Ježišovi Kristovi“, lebo „On je náš Pokoj“. Vnútornú vyrovnanosť napriek všetkým nepohodám života vám z celého srdca prajem do ďalších dní.

učeníci12671921_1083247415071110_886206864296127808_oV súčasnosti z každej strany počuť kritické hlasy na cirkev. Na jednej strane je to iste chyba nás, kresťanov. Na strane druhej je to dôsledok toho, že sa tí „necirkevní“ cítia byť lepší ako hriešnici z kostola. Cirkev však tvoria hriešni ľudia, lebo niet na svete spravodlivého, no chodiť do kostola, do spoločenstva má svoje výhody. Na službách Božích sme robili výskum, ktorí z učeníkov je komu najbližší spôsobom či postojom v živote. Počas kázne sa púšťala prezentácia a namiesto čítania biblického kázňového textu sme pozerali vybranú stať z Jánovho evanjelia prostredníctvom videa. Pokázňovú modlitbu sme čítali všetci spolu zo spevníka.

WP_20151120_17_12_31_ProVšetci rodičia chcú, aby vychovali zo svojich malých drobcov dobrých ľudí. Snažíme sa a vydávame čas, silu, peniaze aj lásku, aby naša výchovy priniesla úžitok. Nie vždy sa nám to však darí – zlyhávame aj my, dospelí, ale zlyhávajú aj naše ratolesti. Biblická hodina o výchove, môže pomôcť tým, ktorí ešte čosi môžu zmeniť, dosiahnuť, lebo isto platí: ohýbaj ma mamko, pokiaľ som aj Janko, bo keď budem Jano, neohneš ma mamo.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie