Mesačné archívy: marec 2016

12909560_1083248718404313_341878950004528772_oKaždý z nás má svoj čas, kedy uveril a aj intenzitu akou verí. Božia cesta je pre každého  iná a aj naša povaha, zázemie, priestor, kde bývame i čas, kedy žijeme, hrajú veľkú úlohu pri tom, ako sme sa stali veriacimi. Na ceste za Ježišom, za poznaním Pána, je však mnoho prekážok. Niektoré máme spoločné, iné sú špecifické pre každého. Len osobná skúsenosť môže zmeniť náš pohľad a prístup k Ježišovi. On sa zjavuje, treba otvoriť oči aj srdce. Viac v kázni na veľkonočný pondelok.

12916308_1083248095071042_644738690055140912_oNedeľa po Bielej sobote je dňom radosti, nádeje, nového života a otvorenej budúcnosti. Táto nádej je niečo, čo tomuto svetu môže dať kresťanstvo do smútkov, bolestí, chorôb, biedy aj smrti. Pretože piatok kríža a všetkých krížov, ktoré si so sebou nesieme počas pozemskej púte – sa cez sobotu hrobového ticha a všetkých ťažôb, ktoré so sebou prináša smrť, odchod našich blízkych, ale raz aj naša smrť – sa mení na nedeľné ráno víťazstva, vyslobodenia, nového života v nebesiach. Marek v texte spomína 4 paradoxy. Aké? Čítajte tu.

12890987_1083247211737797_8638124312319641383_oTohtoročné popoludnie na Veľký Piatok sme strávili v kostole v Gočove na tradičnom celozborovom Stretnutí pri hrobe. Týmto spôsobom chceme intenzívnejšie prežívať najväčší sviatok kresťanstva.  S piesňami vystúpil spevokol Agapé z Vlachova (Až po smrť chceme byť Tvoji), spevokol z Gočova (Krv, čo za mňa tiekla), Nikola Hroncová a Peter Gecelovský (Pod kríž Tvoj padám) a skupina (Díky za Tvúj kříž, Búh za mne zápas dokončí, Toto všetko o Tebe je, El šaddai).

12909459_1083246901737828_1935924971669918136_o-1My, ľudia, vieme veľmi rýchlo súdiť a odsúdiť človeka. Často to robíme aj radi, pretože v porovnaní s inými, následne my vyzeráme lepšie. Ježiš dostal na kríž tiež nápis viny. Nebol zlý, hanlivý, ani nepravdivý, no pozýva nás pýtať sa samých seba, ako je to s našim súdením človeka. Ďakujeme, Pane Ježiši, za to, že si niesol kríž kvôli nám a že si sa nás nevzdal bez boja. Ďakujeme, že smieme cez Tvoju lásku pozerať aj na našich blížnych a najprv hľadať brvno vo svojom oku, aby sme potom videli a možno aj chápali smietku v oku brata alebo sestry. Prosíme: nauč nás nesúdiť predčasne a nedávať nápis viny bez skúmania. Viac v kázni na pašiový Veľký Piatok.

WP_20160101_13_32_48_ProVzdávate sa skoro alebo bojuje dlho? Asi každý z nás má iné méty a tiež záleží o čo zápasíme alebo s kým sme postavení v boji. Ak však chceme dosiahnuť cieľ, ktorý sme si vytýčili, nemôžeme sa vzdávať. Už vtedy sme totiž prehrali, keď sme sa vzdali. Ježiš v posledných hodinách svojho života vyzerá akoby rezignoval na plnej čiare. Ale naozaj? O Ježišovej rezignácii sa dočítate v kázni na Zelený štvrtok. Počas služieb Božích bola prisluhovaná Večera Pánova a v Gočove sme namiesto oplátky mali maces zo sederovej večere.

WP_20151223_20_14_04_ProKaždý z nás chce niečo znamenať. Hľadáme si cestu a spôsob, ako sa zapísať minimálne do dejín svojej rodiny. Byť niekým nie je zlé, ak poznáme hranice a spôsoby, ako to dosiahnuť. Mnohí idú aj cez  mŕtvoly, aby sa dostali na vrchol a len málokto si vie predstaviť, že by sa stal NIEKÝM cez službu. No práve tá je Božou cestou ako dosiahnuť postavenie a význam. Posledná nedeľa pred Veľkou nocou nás upriamuje práve na službu a klaňanie sa jedine Bohu. Dnešný človek má veľa bôžikov, ktorým sa klania, no našu totálnu úctu si zaslúži jedine Boh. Ukázal nám to aj Pán Ježiš v odpovedi na posledné diablovo pokúšanie.

DSCF4101Veľmi obľúbenou prípravou na veľkonočné sviatky je sederová večera, ktorá si získava stále viac priaznivcov (takmer 60 ľudí). Ide nielen o jedlo, ale aj stretnutie s ľuďmi, s Pánom Ježišom, a pripomenutie si toho, čo Pán Ježiš urobil pre nás ľudí. Tohto roku – okrem tradičných jedál a poriadku – sme  mali židovský tvarohový koláč (http://recepty.vareni.cz/tvarohovy-kolac-po-zidovsku/) a spievali sme pieseň Baruch haba https://youtu.be/puV9nGwbhO4. Nech Pán Boh žehná svoj ľud Izrael a všetky svoje deti na celom svete. Na budúci rok dovidenia (v Jeruzaleme / v novom Jeruzaleme).

WP_20160224_22_43_53_ProVernosť je veľmi vzácna vlastnosť. Nielen čo sa týka vzťahu muža a ženy, ale aj vernosti k národu, myšlienke, priateľom či Bohu. Možno ju vyznávame ústami, možno o nej radi hovoríme, ale skutky často nenasvedčujú, že sme verní a pravdiví. Izraelský národ prešiel z jednej pohanskej zeme (Úr) do druhej (Kanaán). Medzitým však zažili množstvo Božieho požehnania a pomoci, čo dávalo predpoklad pre vernosť aj medzi pohanskými vyznávačmi rôznych kultov. Lenže… Týka sa to aj nás. Čo znamená byť verný? A prečo máme byť Pánovi verní? Dočítate sa v poslednej tohtoročnej pôstnej večierni. Všetky boli pripravené na základe materiálov z GBÚ.

WP_20160222_11_55_29_Pro[1]Kto by nechcel byť slávny? Akurát, že niektorí ľudia po sláve túžia až natoľko, že nepoznajú hranice a dokážu aj prejsť po chrbtoch iných, aby sa dostali na vrchol. Diabol pokúšal Ježiša k sláve, ktorá znamená moc. Lenže taká sláva aj niečo stojí. Preto sa Ježiš má diablovi pokloniť. To isté očakáva diabol aj od nás: aby sme sa chceli dostať dostatočne vysoko, aby sme sa chválili cudzím perím, a aby sme vyžadovali od iných poklonu. Je to aj Božia cesta? Na to sme si odpovedali v kázni na Smrtnú pôstnu nedeľu.

WP_20160101_13_20_43_Pro[1]V čase okolo volieb si viac všímame našich vodcov. Máme nádej alebo aj utkvelú predstavu, že sú to dobrí ľudia na správnom mieste. Väčšinou je to však opačne. Pretože naši vodcovia často zabúdajú na to, ako sa skutočný vodca má správať, aké má mať vlastnosti. Pán Boh Józuovi jasne povedal, čo od neho očakáva a aký má byť, aby správne viedol Boží ľud. Aké vlastnosti má mať teda vodca? Také ako mal Józua, ten, ktorý voviedol Izraelcov do Kanaánu.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie