Mesačné archívy: február 2016

WP_20160122_12_08_04_Pro           WP_20160206_16_53_39_Pro  WP_20160211_12_14_27_Pro           Túžba byť Pánom Bohom požehnanou domácnosťou je asi u každého kresťana. To sa však dá  len v súčinnosti obyvateľov domu a  Pána Boha, ktorý nás chce požehnávať. K tomu má dopomôcť aj každoročná možnosť požehnania domácnosti. V tomto roku sme sa zamerali na Žalm 139 a na to, že sme divne utvorení – že nám to Pán Boh tým, akí sme každý deň pripomína – že nás má rád napriek tomu, že o nás všetko vie  – a že sa pri našom tvorení vybláznil v kreativity a nič nezanedbal. V tomto svete sa môžeme cítiť niekedy stratení ako ihla v kope sena, ale pre Boha nie sme stratení nikdy. Na pamiatku sme tkali (lebo sme aj my boli divne utkaní v hlbinách zeme). Na fotke najmladšia a najstaršia účastníčka požehnania.

Modlitba: Nebeský Otče, chválime Ťa za to, že si úžasný a láskavý Boh. Ďakujeme Ti, že si nás svojim slovom stvoril a skrze Pána Ježiša povolal nielen k časnému, ale aj večnému životu. Ďakujeme Ti za všetko pekné, dobré a skvelé, čo je našou súčasťou, lebo to je Tvoja práca v nás i pri nás. Prosíme: otvor nám oči a myseľ, aby sme videli, že sme v Tebe dokonalí a výnimoční, skvelí a nenahraditeľní. Vezmi od nás všetko, čo hriech porušil, chceme sa podobať Tvojej predstave o nás, chceme sa podobať Tebe. Daj nám k tomu silu. Prosíme: daj nám každý deň poznávať Tvoju milosť a v nej žiť počas svojho života. A keby nás opustili najbližší a keby na nás zabudli naši blízki, Ty buď našim dobrým Pánom a veď nás po svojich cestách. Chceme žiť k Tvojej sláve teraz i naveky. Otče náš…

Požehnanie: Nech vás požehná Boh Otec, ktorý vás stvoril k svojej sláve. Nech vás sprevádza Boh Syn, skrze ktorého ste boli stvorení divne a úžasne. Nech vás napĺňa Boh Duch svätý, v ktorom získavate silu viery a nádeje. Nech je Božia láska pri vás, vašich najbližších, aby ste nezabudli na výnimočnú hodnotu, ktorú máte skrze Trojjediného Boha. Amen.

 

Nasnímané pomocou aplikácie Lumia Selfie

Nasnímané pomocou aplikácie Lumia Selfie

Biblia je plná prekvapení. Nájdeme tam napríklad aj námet na novodobé moderné extrémne športy. Diabol pokúšal Pána Ježiša v blízkosti chrámu a dal mu podnet, aby si vyskúšal bungeejumping. Čo sa nakoniec stalo si prečítajte v ďalšej kázni, ktorá hovorí o tom, že sme diablom pokúšaní na hriech nielen v oblasti tela (premeň tieto kamene na chlieb), ale aj v oblasti ducha (zhoď sa a dokáž vieru). Tlaky na cirkev sú neskutočne veľké a my máme len veľmi málo sily, aby sme to ustáli. No pokúšanie Pána Ježiša na púšti odkrýva čo-to z taktiky diabla, ktorou sa snaží zdiskreditovať alebo aj zničiť kresťanov. Dôverujme Bohu napriek všetkému a čítajme Písmo dôkladne.

WP_001306Ďalší príbeh z Józueho života nám dáva tieto rady:

1. Skúmanie je dôležité, ale ešte dôležitejšie je: držať sa toho dobrého.
2. Pozeraj na všetko Božími očami a uvidíš viac.
3. Neprekrúcaj informácie ani pred druhými, ani pred sebou.
4. Nebuď nikdy závislý na názore iných natoľko, že zabudneš na ten Boží.
5. Uč sa, prežívaj, urob si vlastný názor na všetko a nebudeš potrebovať vedieť, čo si o tom myslia iní. Aj tak nikto nie je dokonalý.

Viac sa dozviete v ďalšom zamyslení počas pôstnej večierne.

WP_20160221_16_54_54_ProPôstne obdobie by malo byť časom, kedy intenzívnejšie prežívame vzťah s Pánom Bohom. K tomu nám slúžia aj filmové kluby, na ktorých postupne prechádzame postavy, ktoré mali niečo dočinenia s Ježišovým umučením a vzkriesením. V 1. pôstnu sme si pozreli z produkcie vydavateľstva Nádej postavu Jána, ktorý nás naučil, že je potrebné svedčiť o Bohu, hovoriť o osobných skúsenostiach s Kristom. V 2.pôstnu sme pozerali na Ježišove posledné hodiny života a na vzkriesenie z pohľadu stotníka, ktorý nám pripomenul, že Ježiš je Kráľ, Pravda a že by sme si každý deň mali položiť otázku: čo dnes urobím s Ježišom? Počas premietania filmu dostali najmenší účastníci úlohu: nakresliť vojaka.

cropped-Predstava-Boha-1-001-e1363599729973.jpgJózue  nás môže naučiť týcho 5 právd:

1. S Bohom je šanca zvíťaziť tam, kde my prehrávame.
2. Ak pozeráš k Bohu, netúžiš po zemi. Ak pozeráš na zem, netúžiš po Bohu.
3. Buď odvážny a bojuj, no nezabudni na priateľa, ktorý sa za teba bude modliť.
4. Otvor oči a pozri, aký dobrý je Boh. Pamätaj na svojho Stvoriteľa. A vydávaj svedectvo vo svojej rodine, medzi priateľmi.
5. Každé pozemské víťazstvo je len náznakom konečného víťazstva v Božom kráľovstve.

Zvyšok si prečítajte v príhovore z večierne (podklady pripravil Generálny biskupský úrad).

WP_20160101_13_32_28_ProKeď nám niečo chýba, orientujeme sa aj na maličkosti a často aj nepotrebné veci. Ak však niečo dostaneme, nevšimneme si ani to najväčšie požehnanie. Zabúdame sa tešiť z maličkostí, nedokážeme obdivovať miniatúry a prehliadame množstvo darov. Zato nás nahnevá čokoľvek, ktokoľvek a každý deň si nájdeme množstvo dôvodov na reptanie a sťažovanie sa. Pán Ježiš nám v odpovedi na prvé diablovo pokúšanie dáva podnet k radosti a vďačnosti aj v malom. Dôverujme Bohu – On sa o nás vo všetkom postará. Dá nám toľko, aby sme mali dosť aj na rozdávanie. Lebo málo s láskou je viac ako veľa s nenávisťou. Na pokušenie v núdzi platí jedine vďačnosť aj za drobnosti.

Poprad Veľká - dorastový výlet 2008 075Pôstne nedele roku 2016 sa budú niesť v znamení príbehu o Ježišovom pokúšaní na púšti. Každú nedeľu si rozoberieme jednu satanovu ponuku pre Ježiša a na ďalšiu nedeľu Ježišovu odpoveď pre satana. Príbeh, odohrávajúci sa na púšti, má hĺbku a veľký význam aj pre nás všetkých. Ak satan stojí bez hanby pred Božím Synom a chce Ho zviesť na hriech, o čo skôr vynaloží všetko úsilie, aby získal nás. Poučme sa z Ježišovho konania a buďme pozorní k satanovým ponukám. Túto nedeľu sme hovorili o tom, že diabol nepokúša len keď je nám dobre a nič nám nechýba, ale veľmi často aj vtedy,  keď trpíme núdzou. Minimálne preto, lebo sme náchylní viac nadávať a posudzovať Božie konanie. Aj tvoja životná púšť však môže zakvitnúť.

DSCN4038Prechádzame sa po knihe Prísloví, ktoré nám ukazujú, že život veriaceho človeka nestojí za nič, ak sa neaplikuje viera v praxi. Je obdivuhodné, čo ľudia zaznamenali do tejto knihy, pretože to predpokladalo otvorené oči a vnímavé srdce. Nech nám všetkým kniha Prísloví pomôže žiť vieru nielen v slovách, ale najmä v skutkoch tak  v každodennom stereotype ako i  v sviatočnej výnimočnosti.

Jazyk

Milosrdenstvo

Múdrosť

Človek

rukyHodnotenie a plánovanie sa nevyhne ani Kristovej cirkvi. Tak sme boli stvorení – v čase. Preto spomíname, preto snívame. Aj v našom cirkevnom zbore sa na začiatku nového roku pozeráme do minulosti, aby sme zistili, ako sme ju prežili, ale hľadíme aj do budúcnosti, aby sme mohli plánovať, snívať a túžiť. Ak vás zaujíma, čo všetko sme urobili, aj čo v novom roku 2016 plánujeme, prečítajte si kňažskú správu za rok 2015.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie