Mesačné archívy: máj 2015

Túžby 001Tento príbeh je v dnešnej dobe viac než bežný.  Až taká bežná nie je zmena, ktorou prešla hlavná hrdinka. Samozrejme zmena k lepšiemu. O tej mnohí môžu iba snívať. Je tu však jedna pravda: niekedy čakáme, že za nás niekto niečo urobí – Boh, náhoda, iní ľudia, ale veľmi často sme to my, kto musí urobiť zmenu. Občas stačí aj zmenu zmýšľania, občas treba zmeniť takmer všetko. A hlavne netreba prestať dúfať, že zmena je možná. Prečítajte si príbeh o túžbach a o tom, že niekomu sa ich pošťastí splniť. Knihu vydal IKAR.

WP_001386Čo je najlepšie, keď ľudia o človeku hovoria? Aký je milý, vtipný, príjemný, múdry, šikovný…? Podľa Biblie najlepšie tvrdenie o kresťanovi je, že je duchovným človekom, alebo že je naplnený Duchom. Pretože v tom sa skrýva všetko pekné, pozitívne. Ako byť naplnený Duchom a aké znaky má duchovný človek sme sa učili a sami seba preverovali na biblickej hodine, ktorá nás mala povzbudiť, aby sme vo viere nestagnovali, ale rástli. Máme sa stávať zrelšími kresťanmi a Duchu svätému dávať priestor v živote. Naplnenie Duchom

WP_001002Keďže každý, kto verí, má duchovný dar, niekto viditeľný, ďalší menej viditeľný – ako zistím, ktorý je ten môj? Sú špeciálne dary, ktoré má málo ľudí, no sú aj všeobecné, ktoré má každý, hoci v inej forme. Zoznam väčšiny darov, ktoré ponúka Biblia, nájdete tu Duchovné dary. Možno vám pomôžu nájsť ten svoj dar a tým aj svoje miesto v cirkvi. Každý je potrebný, nikto nemá sedieť doma, Duch svätý nás pozýva a motivuje k aktivite. Tak neseď a rob! 😉

WP_000998V dnešnej dobe sú extrémne často používané slová charizmatický, má charizmu. Práve tým strácajú na význame a mnohí ľudia ani nevedia, čo to znamená. Slovo „charizma“ však Písmo používa na jednu – pre kresťana – nenahraditeľnú záležitosť. Každý veriaci ju má. Nemôže si ju vybrať sám, ale je mu pridelená správne, na základe jeho schopností, osobností, znalostí. Každý dostane niečo iné, aby sme sa navzájom dopĺňali. Akú charizmu máš, však musíš preskúmať a nájsť. Ako? Snáď pomôže táto Obdarovanie Duchom .

11196606_907104329352087_1013178133_o-1V tú najvhodnejšiu nedeľu sa v kostole vo Vlachove o 15:00 zišlo 9 speváckych zoskupení z nášho seniorátu na prehliadke spevokolov (4. nedeľa po Veľkej noci sa nazýva Cantate: spievajte!). Každá spevácka skupina mohla zaspievať (poprípade zahrať) maximálne dve piesne. Vďaka Bohu, zažili sme Jeho požehnanie nielen v množstve ľudí – stretlo sa nás cca 120 – ale aj v kvalite, ktorá bola na vysokej úrovni. Iste to nebolo dokonalé, nie sme profesionáli, ale Pánu Bohu viac záleží na úprimnosti srdca ako na dokonalosti spevu. Ak sa však spojí jedno aj druhé, je to dokonalá symfónia, ktorá spája všetkých. A nás toto stretnutie spojilo do jedného telesa nielen tu na zemi, ale aj s anjelmi v nebi. Nech je cez nás vyvýšený a zvelebený Pán.

Program stretnutia bol nasledovný:

1. Nikola a spol – Kristus vstal z mŕtvych
2. Privítanie – brat dozorca
3. Modlitba – sestra poddozorkyňa
4. Spevokol Vlachovo: Čuj duša verná + Prichádzam k Tebe
5. Spevokol Vyšná Slaná: Golgota + Meno Ježiš (s doprovodom)
6. Permoníci Rožňava: Ide Ježiš (s gitarovým doprovodom)
7. Spevokol Gemerská Poloma: Duchu svätý, sláva Tebe + Ja viem, že žije
8. Spevokol Rožňava: Chci novou píseň hrát + Svieť, Ježiš, svieť (s husľovým doprovodom)
9. Spevokol Dobšiná: Golgota + Kristus vstal z mŕtvych (s gitarovým doprovodom)
10. Spevokol Nižná Slaná: Haleluja, chvály znejte + Raduj sa a plesaj
11. Spevokol Gočovo: Z prameňa chvály + Vstal z mŕtvych Kristus
12. G4 Rožňava: Pane, ja k Tebe idem + Chceme kráčať vo svetle + Aleluja
13. Záverečné slovo, modlitba, požehnanie – brat administrátor seniora Jerguš Olejár
14. Organizačné pokyny, sprievodné slovo – Martina Gdovinová
15. Spoločná pieseň 350 s gitarami: Nuž Bohu ďakujme (gitary: MG a Peter Kirner – ozvučenie)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeden muž niesol na vrchol hory ťažké bremeno. Celý čas sa povzbudzoval a hovoril si: to zvládnem, ale čím vyššie bol, tým menej síl mal. Išiel okolo pocestný a povedal mu: ja ti pomôžem, lenže muž odmietol. Išiel ďalší pocestný a hovorí: vymeňme si bremená, no muž nesúhlasil. O chvíľu ho dohonil ďalší a navrhol: ja ti tvoje bremeno vezmem, no ani teraz sa muž nedal presvedčiť. Tesne pred vrcholom hory však nešťastne stúpil na kameň, pošmykol sa, hlavou udrel o skalu a zomrel. Keď prišiel pred Boha povedal: prečo si mi to, Bože, urobil? Chcel som ti dokázať, že to zvládnem. A Boh mužovi povedal: prečo si to urobil? Ja som ti chcel dokázať, že na nič nie si sám. Aj tvoje bremeno má kto s tebou niesť!!! Viac v kázni 4. po Veľkej noci (alebo nosičoch?).

WP_001436Niekedy to so svojou aktivitou natoľko preháňame, že ju prenášame aj do duchovného života. Iste to poznáte z rozprávky: ja sám, ja sám – toto platí aj vo veciach spasenia. Naučíme sa fungovať sami, bez iných, bez Boha. Dá sa to vôbec? Ježiš hovorí rezolútne nie: bezo Mňa nič nemôžete činiť. Potrebujeme Ho. Bez Neho to neide. V Ňom má náš život skutočný význam a my máme hodnotu skrze Krista. Veľa znamenáš, brat, sestra! Byť závislým na Bohu nie je zlé, je to to najlepšie, čo človek môže zažiť, urobiť. Lebo Boh stále na nás pracuje. 3. po Veľkej noci.

WP_001388Kresťanstvo stojí na láske. Niekedy ju vidíme skreslene. Pán Ježiš nám však dáva jasné inštrukcie, ako má láska vyzerať. V Ňom môžeme nájsť dôvod i silu ku skutočnej láske, pri ktorej platí: my milujeme, lebo On prvý miloval nás. Ježiš nám pripomína, že láska nie je o súťaži, kto koľko urobil, kto koľko dal, lebo potom je to už súboj, nie láska. Ešte že Pán Boh vymyslel milosť, lebo keby sme mali byť spasení cez skutky, to by bolo zase predbiehania sa. Láska však musí konať. Ak niekto miluje, nemôže zostať pasívny, pretože láska nás aktivizuje, poháňa. Spomeňte si, keď ste sa zaľúbili 😉 Viac o Božej láske a o tom, k čomu nás motivuje si prečítajte tu: 2. po Veľkej noci.

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť