Bolo nás veľmi málo, lebo veľa detí bolo chorých. Ale aj tak sme tvorili. S prváčkou k príbehu Búrka na mori koláž. S druhákmi sme z lekárskej paličky vytvorili malého Mojžiša, keďže sme sa rozprávali o jeho narodení. S tretiačkou sme robili rímsku prilbu, lebo sme spolu s Ježišom zachraňovali stotníkovho sluhu. A štvrtáci robili ozdôbku na vchodové dvere s textom „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“ a to nielen počas týždňa, ale aj vo sviatočný deň, keďže sme preberali 3 Božie prikázanie.

Hovorili sme o Jozefovi a jeho bratoch. O dobrých a zlých vzťahoch v rodine a medzi súrodencami. O tom, že Pán Boh nám dáva zvláštne schopnosti, aby sme nimi slúžili ľuďom, ale nikdy nezabudli na Toho, kto nám tie schopnosti dáva. Šili sme Jozefov farebný plášť 😀

Pán Boh tohto roku zatiaľ povoláva z nášho cirkevného zboru ľudí vo vysokom veku. Tak sme sa v požehnaných rokoch rozlúčili aj s Jurajom Ďurajom, ktorý svoj dlhý život naplnil mnohými aktivitami. Preto jeho život charakterizujú slová 90.žalmu. Nebolo to ľahké kráčanie touto zemou, ale do každej chvíle sa snažil vložiť kus seba. Od starostlivosti o rodinu, cez zamestnanie učiteľa a neskôr baníka, až po jeho milovanú hudbu. Kiež je mu Pán Ježiš Spasiteľom a Darcom večného života.

Chceli by sme mať vždy pravdu. Túžime po tom, aby sa voči nám všetci správali spravodlivo. Vyžadujeme si primeranú odmenu. Naučili sme sa robiť iba vtedy, keď nás vyplatia, nič navyše. Neviem, či by si nás nejaký majiteľ vinice najal na zodpovednú prácu. A predsa to Jeden urobil – zavolal do služby rôznych nedokonalých ľudí a ešte ich aj neprimerane vyplatiť. Podľa svojej spravodlivosti, ktorá je milostivá, podľa svojej milosti, ktorá je spravodlivá. Myslíš si, že od Boha dostávaš spravodlivú odmenu?

Alternatívne formy medicíny sa udomácnili takmer v každej vyspelej kultúry. Sú tu ako iná možnosť, ďalšia cesta popri tradičnej medicíne. Mnohí ľudia sú totiž z prístupu lekárov, zo škodlivosti liekov a neúspešnosti liečby, sklamaní a tak  hľadajú alternatívu. Nie všetko iné však musí byť dobré. Treba s rozumom – a pre nás kresťanov je dôležité pridať aj s Božou múdrosťou – hľadať a praktizovať rôzne formy medicíny. Kiežby pomohli na tele a neuškodili na duši ani na duchu.

Prečítala som viac kníh, ktoré sú uistením vo viere pre veriacich a odpoveďou na hľadanie či otázky neveriacich. Musím konštatovať, že toto je TOP. Ľahko, pomocou príkladov, ale zato jednoznačne je tu priblížený Boží príbeh, viera v Trojjediného Boha, kresťanstvo, ale aj závažné problémy,  ktoré trápia mnohých.  Oplatí sa prečítať, lebo minimálne vás to podnieti k premýšľaniu… Ďalší úspešný počin vydavateľstva evs.

S prvákmi sme boli svedkami veľkého úlovku rýb a povolania Petra. Vyrábali sme rybky z CD.

Druháci a tretiaci opakovali  a vyrábali „závan“ jari s nápisom Ježiš ma ľúbi.

Štvrtáci sa učili, že brať Božie meno nadarmo, je hriech. Vyrobili si reťaz s niekoľkými Božími menami, ktoré  môžu použiť pri modlitbách.

Ale my ju často hráme. Snažíme sa pred Pánom Bohom utiecť, naivne si mysliac, že sa to dá. Už žalmista kedysi dávno mal takéto pokusy, aby napokon zistil: „Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty. A keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty. A keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila“ (Ž 139). Pán Boh sa neskrýva a preto to nerobme ani my 😀

Dnešný svet je založený na ľudskej kráse. Preto sa každý snaží cvičiť, starať sa o seba a pozornosti svojmu telu venuje často až neprimeranú pozornosť. Moderný človek preto hľadá spôsoby, ako žiť zdravo, ako byť chudý, mať v duši pokoj a častokrát sa zameriava aj na predĺženie života s túžbou byť tu naveky. Preto sa k nám z východu dostali rôzne druhy cvikov. Aj také, pri ktorých neide v prvom rade o telo, ale o duchovné zážitky a duševnú vyrovnanosť. Jedným z takýchto cvičení je joga, ktorú mnohí cvičia, len málokto však pozná jej podstatu.

Prváci hľadali Ježiša v chráme, kde sa ako 12-ročný zatúlal.

Druháci si zas vyrábali náhrdelník z Egypta, pretože tam sme sprevádzali Jozefa a aj jeho bratov v čase hladu.

Tretiaci počúvali príbeh o zlých vinohradníkoch a počuli aj výzvu k službe Pánu Bohu.

Štvrtáci preberali prvé Božie prikázanie, kde sme si zdôraznili, že Boh je jediný.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Po Deviatniku 19.2.2017

Dar Božieho slova

Marek 4:26-29 Samosato

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť