182492ebe92a55f47c417dd75c38f238Poznám mnoho žien – úžasných, šikovných, múdrych, krásnych telom i dušou, tie, ktoré sa vedia rozdať, slúžiť a milovať až na smrť. A predsa zostávajú často nedocenené a ich úsilie je nepovšimnuté. Veď aj je žena takáto, je to normálne, prečo by za to bolo treba ďakovať či ich obdivovať? – povie nejeden muž. Práve preto by si každá členka nežného pohlavia mala prečítať túto knihu, aby pochopila, že je tu niekto, kto ju miluje a všetko si všíma, váži a je vďačný, že s ňou môže tráviť čas. Je to Boh. On nám dáva to, čo nikto iný nemôže dať. Robí nás takými, akými nás stvoril. On je aj tvoj Kráľ. Knihu si môžete kúpiť na ver.sk.

l230397Máte radi záhady?  Tu ich spolu s Abigail budete postupne odhaľovať, aby ste zistili, že tie pravé poklady “neničí moľ, ani hrdza a ani zlodeji ich nekradnú”. Veď oveľa dôležitejšie sú poklady priateľstva, lásky, spomienok…. S hlavnou postavou sa môžu stotožniť mnohé ženy, ktoré musia v živote zvládnuť veľa a všetko preniesť s nadhľadom a silou, ktorá sa v nich objavuje. Na tejto ceste životných ťažkostí sa však nájdu aj svetlé body, ktorými sú určite dobrí ľudia, výnimočné miesta či skvelé udalosti. A samozrejme muž, ktorý dokáže milovať…. Knihu vydalo vydavateľstvo i527.net

grof_zinzendorf_prve_lastovicky_1Úplne sa odovzdať do služby Bohu a ľuďom je výsada len niektorých. Vďaka Bohu boli a sú tí, ktorí svoj život žijú nielen pre seba a preto nám dnes môžu byť inšpiráciou a príkladom. Jedným z nich bol určite gróf Zinzendorf. Pán Ježiš povedal, že ťažko je vojsť bohatému do Božieho kráľovstva, lebo má mnoho majetku, ale tento človek tam kráčal a svoj majetok dal do služby iným. Vystúpil zo svojej komfortnej zóny a stal sa Božím nástrojom v tomto svete. Všetko sa to stalo preto, lebo bol zanieteným modlitebníkom, pýtal sa Boha aj počúval Jeho odpovede. Kiežby sme aj my všetci dokázali takto niesť dobrú správu všetkým ľuďom. Knihu vydalo vydavateľstvo VIVIT.

sluzka-z-fairbourne-hall-obalkalObčas je to krásne zahalené do všednosti a jednoduchosti života. Väčšinou to platí o láske. Vtedy, keď ju najmenej čakáme, prichádza do našich životov a stáva sa pomaly a isto súčasťou nás samých. Julie Klassenová  dokázala v tomto románe plnom záhad a nečakaných zvratov prezentovať nádheru obyčajných ľudských vzťahov a lásky dvoch ľudí. Ak máte radi romantiku, históriu, príbehy o láske, toto je kniha práve pre vás. Naučí vás, že naše plány nie sú vždy totožné s Božími a predsa to, čo Pán Boh naplánuje, je pre nás najlepším smerovaním, štýlom života. Knihu vydalo vydavateľstvo i527.net.

Matúš 6:21Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“.

img_8305Nájdenie pokladu je vzácnosťou. Nie každý má tú česť. Ak je tým pokladom človek, ktorý s láskou a úctou, v pomoci a podpore bude stáť po našom boku, vyrovná sa to všetkému bohatstvu sveta. Nech je Pán Boh blízko Zuzane a Štefanovi, aby v Ňom našli poklad a zdroj požehnania a s Ním jeden druhého vnímali ako ničím a nikým nenahraditeľnú drahocennosť.

img_8304Rút 1:16Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom“.

Nech Pán Boh požehná a vedie manželov Ivana a Ľudmilu svojim požehnaním a v manželskom i rodinnom živote im bude oporou. Nie sú sami, majú tých, ktorí ich milujú a navždy to tak bude. Lebo láska vytvára spojenia a nachádza východiská.

listZmenil sa spôsob komunikácie.  Slová boli nahradené skratkami, vety smajlíkmi, dlhé rozhovory komunikáciou na sociálnych sieťach, listy nahradili sms či mms. Vraj preto, lebo nie je dosť času. Vzťahy sa stali plytkými. Vraj preto, lebo je málo času. Ale čo tak – vo všetkom zhone života – vziať si pero, papier a napísať list niekomu, koho ľúbime? Bohu. Žalmy v Starej zmluve sú listami človeka Bohu. Inšpirujme sa. Čas máme na to, na čo chceme.

wp_20160726_11_32_33_proKlasika a stereotyp sú pohodlné. Ak totiž človek odbočí z cesty, musí sa viac sústrediť, snažiť, orientovať. To sa nám často nechce. Lenže kresťan nemôže stále ísť iba po vychodených cestičkách. Ježiš prišiel s neštandardným spôsobom života a ukázal, že sa dá ísť svojou cestou a predsa správne. Kadiaľ ideme my? S prúdom a pohodlne alebo proti prúdu a dobrodružne? Odbočiť z cesty znamená nájsť inú cestu, len treba mať odvahu.

ES 247

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Hlavné myšlienky:
– slová žalmu naplnil Pán Ježiš Kristus
– kráľ je prvým služobníkom a povereníkom, aby vykonával Božie rozkazy
– jeho moc vychádza zo vzťahu s Pánom Bohom
– kráľ potrebuje pomocníkov, sám by neobstál
– má sa snažiť, aby ľud zostal Bohu verný
– má piť z prameňa živej vody, ktorá vyviera z Boha, ako prísľub dokonalej obnovy
– zvíťaziť sa dá, ale iba keď bojujeme
Modlitby:
– vďaka za Pána Ježiša a Jeho víťazstvo
– prosba o pomoc v boji proti nepriateľom
– pevnosť a oddanosť v povolaní a službe
– dobrovoľnosť a iniciatíva v práci pre Boha a ľudí
– vďaka za  víťazstvo, ktoré je darom
Modlime sa:
za nadšenie pre prácu v CZ
za ochotu vykročiť zo svojej komfortnej zóny
za požehnanie práce v novom školskom roku
za chorých

wp_20160904_12_07_13_proŽivot je ľahší, ak máme niekoho, s kým ho môžeme žiť. Bremená nie sú až také ťažké, keď nám s nimi niekto pomôže. A ťažkosti ľahšie prekonáme s priateľom po boku. Aj nový školský rok je pred nami ako výzva. Nie sme však na ňu sami. Lebo “dvaja sa majú lepšie ako jeden“. Na službách Božích, na ktorých sme si vyprosili požehnanie pre práce v školskom roku 2016/2017 sme mali aj aktivitu: vytvoriť spolu obraz a zaspievali sme si pieseň Adama Ďuricu “Spolu“, lebo spolu všetko zvládneme. S Bohom všetko zvládneme.

 

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby 6.11.2016
3. pred koncom cirkevného roka

9:30 Vlachovo
11:00 Gočovo

Čo Duch dáva a čo berie

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť