Od nenávisti je len krôčik k láske. Možno ste to aj vy vo svojom živote skúsili. Iste to platí aj opačne, ale o tom teraz nebudeme premýšľať. Dvojica, ktorá sa v detstve nemala príliš v láske sa znovu v dospelosti stretla. Životy sa im spojili a oni zistili, že sú si bližší, ako by kedy boli povedali. Zaľúbili sa. Základom vzťahu bol ich vzťah s Pánom Bohom, láska, ktorú k sebe navzájom cítili a spoločné prekonávanie problémov. Záchrana iných zachránila aj ich vzájomný vzťah. Krásny už piaty príbeh zo série Aljašská odvaha z vydavateľstva i572.net. Možno je to len rozprávka  a možno také vzťahy skutočne existujú….

Ako sa len my, kresťania, na Slovensku máme dobre… Hoci neviem, či je to dobre. Po prečítaní tejto knihy  človek „ocení“ prenasledovanie, lebo ono je znakom viery, ktorá berie Ježiša vážne, nie je pohodlná a ľahostajná. My takú vieru máme a tak sme voči mnohému ľahostajní a málo nadšení, aktívni v kresťanskom živote. Nemáme hrdinov viery, lebo tých vytvára prenasledovanie. Diabol nás však vedie k pohodlnosti a tým aj k vzdialeniu sa od Boha. Oplatí sa čítať, hoci sa to nedá na jeden šup, túto úžasnú knihu z EVS.

Štvrtá kniha zo série „Aljašská odvaha“ nezaostáva za prvými troma. Človek je v nej prenesený do deja hneď od prvej strany, takže nuda nehrozí. Nájdeme tu postavy, ktoré túžia po láske, bojujú boj viery a nestrácajú nádej, že život môže byť lepší. A popri tom ešte musia bojovať s kriminálnikmi, ktorí im siahajú na život. Preveruje sa tu ich charakter, rýchle reakcie, zodpovednosť za iných, láska k rodine a priateľom. V tejto skúške však môžu obstáť iba vtedy, ak budú súčasťou spoločenstva s ľuďmi aj s Bohom. Podarí sa im to? Knihu si môžete kúpiť na i527.sk.

Táto kniha je síce určená v prvom rade kazateľom Božieho slova, ale nemala by chýbať v knižnici žiadneho kresťana. Svojou vierou sme povolaní byť Božími svedkami až do posledných končín zeme a to znamená komunikovať evanjelium iným ľuďom. Kniha nám odpovedá na otázky, ako v dnešnom modernom svete hovoriť o viere, vysvetľovať evanjelium, ako nachádzať Krista vo všetkých textom Novej, ale aj Starej zmluvy. Lebo Kristus je odpoveď na všetky otázky. Knihu vydalo evs.sk.

Láska lieči aj tie  najhlbšie rany. Tá skutočná, nefalšovaná, tá…. Božia. Existuje aj silná a nefalšovaná láska človeka, ale skutočne liečiť ubolené srdce dokáže iba Boh svojim dotykom, ktorý často prichádza cez dotyk ľudského srdca. Podobne uzdravil Boh srdce mladého muža pomocou ženy, ktorá ho milovala nielen ako človek, ale aj ako kresťan tou Božou láskou. Stal sa zázrak: kamenné srdce sa roztopilo. Znova veľa lásky, prekvapení, napätia a hlavne skrytá, no predsa podstatná Božia práca je v ďalšej knihe zo série „Aljašská odvaha“ z vydavateľstva i527.net.

Občas si treba prečítať životopisy, aby sme prostredníctvom nich našli vzácny poklad v živote iných ľudí. Aby sme sa inšpirovali a motivovali  k lepšiemu životu a výkonom, k hlbšej viere a oddanosti. V minulosti bolo veľa veľkých ľudí, ktorých je hodné nasledovať. Jedno mali všetci spoločné: museli veľa prekonať a zniesť, zostať pevní a verní napriek okolnostiam a poslúchať Pána Boha ako ľudí. Kiežby sme sa rozhodli týchto vzácnych ľudí v dobrom nasledovať. Možno nám k tomu pomôže kniha plná nádherných životných príbehov z dielne vydavateľstva advent orion.

Čo bude ďalej? – to je častá otázka po udalostiach, ktoré prevrátia náš svet naruby. Otvorí sa pred nami budúcnosť, ktorú nevidíme jasne a tak sa zamýšľame nad tým, ako ďalej budeme žiť. Podobne to bolo s učeníkmi pri Ježišovom vstúpení do neba. Nenecháva ich však v tejto dileme samých, ale vyvádza ich za mesto, modlí sa za nich a žehná im. V ničom nie sme sami, ani v tej neistej budúcnosti. Náš Boh je predsa Pánom nad všetkým.

Biblia predpokladá, že človek sa dožíva 70 pri dobrej sile 80 rokov. Ale niektorým je dopriate dožiť sa aj vyššieho veku. Kým je človek schopný sa o seba postarať, je to vždy radosť, ak je náš milovaný medzi nami. Horšie to je, ak sa dôstojnosť telesného života stráca a chorému ubúdajú nielen telesné, ale aj psychické sily. Potom už prosí Pána Boha, aby ho z tohto sveta vzal. Naša spolusestra dostala požehnanie vo vysokom veku, ale aj jej život sa raz musel skončiť. Odišla k svojmu Pánovi. On sám nech ju prevedie cez údolie smrti a pozostalých naplní láskou a pokojom.

Tiež nemáte radi, keď musíte niekomu všetko pripomínať. Že mu to nedôjde samému a treba ho upozorniť, čo má robiť, ako sa má správať atď. Nám ľuďom však často treba pripomínať, čo je dôležité a nutné. Aj učeníci Pána Ježiša potrebujú opakovanie ako matku múdrosti. Pán Ježiš k nim prichádza a predstavuje sa im a oni sa už nepýtajú: kto si? – lebo vedia, že je to Živý Boh. Láska sa nemusí pripomínať… Počas týchto bohoslužieb sme ukončili rozhovory o príbehu stretnutia Pána Ježiša s učeníkmi pri Tiberiadskom mori. Pozreli sme si videá a tiež sme mali  prezentáciu.

Milovať nie je vždy ľahké. Možno sa musia všetci zainteresovaní zmeniť, možno sa musia zmeniť okolnosti či dozrieť čas, aby sa láska stala bezpodmienečnou. My ľudia sa jej iba učíme, Boh je v nej expert. Popri dobrodružstve, zápletke s kriminálnym kontextom, v tejto knihe znovu nájdete romantiku, ktorá vám bude chcieť vliezť pod kožu. Lebo hovorí veľa o našich túžbach, byť milovaný až tak, že to berie dych. Odpustenie, druhá šanca, ale aj aj váženie si odpustenia a chytenie sa tej druhej šance, to je to, čo by sme sa mali naučiť, presne ako hrdinovia tohto príbehu z dielne vydavateľstva i527.net.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby

Posledná  nedeľa po Zjavení
Ježišovo premenenie

Najprv musí prejsť cezo mňa
Zjavenie Jána 1:9-18

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie