WP_20160101_13_09_56_ProSmrť je mocnosť, ktorej silu cíti každý z nás. Či už je to v dennodennom starnutí alebo pri smrti nám blízkych ľudí. Čo o smrti hovorí kniha Prísloví? Jednoznačne je vníma ako istotu. Ten však, kto verí, kto žije v zdroji života, teda v Bohu, nemusí mať zo smrti strach. Jednoznačne má nad smrťou niekto moc a to je Pán Boh. O to viac smieme mať v smrti nádej po vzkriesení Ježiša Krista. Len ňou budeme musieť prejsť, no vstaneme k životu. Naveky.

Učiteľ tancaKniha Učiteľ tanca, ako aj ďalšie z vydavateľstva i527.net, zaujme hneď svojim vzhľadom. Keď ju otvoríte a prečítate, určite vás zaujme aj obsahom. Historické romány, v ktorých sa čitateľ nielen poteší príbehom, ale aj niečo nové dozvie, sú prínosom v každej knižnici. Táto kniha o učiteľovi tanca je krásnym obrazom pravdy, že aj málo kvasu nakvasí celé cesto, že aj trochu  nadšenia môže priniesť úspech. Len malilinká odvaha môže byť začiatkom veľkých udalostí. Jediný človek môže inšpirovať mnohých k dobrému. Príbeh lásky na pozadí nezmyselných predsudkov a nádherných opisov vás vtiahne do života 19. storočia. Tanec voľakedy znamenal viac, ako dnes. Bol zárukou nájdenia vhodného partnera a zároveň bol dôkazom vyberaných spôsobov a postavenia. Život je ako tanec a tanec je život….

Lásku dať, lásku braťMusím priznať, že podobné knihy ma dosť odpudzujú, pretože hovoria o láske, ktorú si prejavujú obidvaja v páre. Pripadá mi to ako rozprávková knižka, ktorá má od reality príliš ďaleko. Ale v dnešnom svete je dobré vedieť, že existujú páry, manželstvá, v ktorých sa obaja na vzťah zodpovedne a úprimne pripravovali a následne praktizujú lásku, o ktorej sa hovorí aj v danej knihe. Takéto texty by si mali prečítať najmä mladí ľudia, ktorí sa často bezhlavo rútia do vzťahov, z rôznych dôvodov, najmä kvôli sexu. Je tu odpoveď  na otázky  typu: existuje pravá láska? ak som urobil chybu, môžem začať odznova? oplatí sa čakať so sexom do manželstva? a pod. Knihu vydalo vydavateľstvo Advent-Orion.

Rubínová žatvaAj sivá myška sa môže zmeniť na krásnu princeznú. Romány s touto tématikou nám ženám pasujú, pretože sa dokážeme dokonalo vžiť do daného príbehu. Veď ktorá z nás by nechcela byť hrdinkou, ktorá je pekná, múdra, šikovná. Všetky také sme aj v reálnom živote, ale knihy s témou premeny k lepšiemu, nám lichotia a pomáhajú budovať si vlastnú hodnotu. Teda mali by. Sára je na začiatku príbehu iba obyčajné dievča, ktorému otec – hoci ju veľmi ľúbi – nevie prejaviť lásku. No cez rôzne životné skúsenosti sa jej príbeh radikálne mení. Nielen cez lásku muža, ale aj cez lásku Božiu. Žena, keď je milovaná kvitne 🙂 Vtedy dokáže poraziť aj zloduchov a negatívne sily. Sára to dokázala. Ale to si už prečítajte v románe, v ktorom mladá žena hľadá svoju hodnotu v  Bohu. Kniha vyšla vo vydavateľstve Kumran.sk.

WP_20160515_12_52_45_ProMy, ženy, to poznáme. Otvoríme plnú skriňu oblečenia a aj tak zistíme, že si nemáme, čo obliecť. Nie je to iba preto, lebo si rady kupujeme nové veci. Je často aj dôsledok zmeny našich telesných proporcií. Šatník predsa treba vždy obnovovať. Lenže aj v duchovnom zmysle je potrebné starať sa o odev. Preto sme sa spolu s Ježišom pozreli na podobenstvo o svadbe kráľovského syna. Čo je lepšie – byť nahý či oblečený? Záleží na odeve? I keď sa to nezdá, aj oblečenie predurčuje naše správanie. Preto je potrebné občas sa pozrieť do zrkadla Božieho slova a opýtať sa: je v poriadku môj “duchovný odev“?

WP_20160204_18_13_30_ProKaždý z nás bol už niekedy sklamaný – zo seba, z ľudí, z Boha.. Frustrácia z neúspechu nás často privádza k ponižovaniu sa a nám sa zdá, že nie sme hodní lásky, života, záujmu, požehnania. Pán Boh má však iný názor – dokázal to v krste svätom a dokazuje každý nový deň, ktorý  nám dáva. Zdravá sebadôvera je teda na mieste. Zároveň je však potrebné učiť sa rovnakou mierou hľadieť aj na blížnych. Lebo všetci sme povolaní k službe, označení krížom Ježiša Krista a v Duchu svätom je nám garantovaná večnosť. Na nič teda nie sme sami – je s nami Boh a Jeho láska dáva hodnotu každému životu.

WP_20160212_11_39_54_ProAk, ste žena, chceli by ste byť mužom? Ak ste muž, vymenili by ste si to so ženou? Majú to ženy ľahšie alebo ťažšie ako muži? Postavenie žien sa v poslednom období zmenilo. Sú však krajiny, náboženstvá, oblasti života, zamestnania a pod., kde ženy stále ťahajú za kratší koniec. Keďže aj cirkev “držia” ženy, venovali sme sa ich postaveniu v dobách Starej zmluvy, pozreli sme sa na Kristov prístup k ženám a tiež na názor apoštola Pavla. Byť ženou je krásne, ale ťažké – konštatovala väčšina prítomných žien. Žena je osobnosť sama o sebe, bez ohľadu na názor muža vedľa nej. Ste krásne, milé ženy, Bohom stvorené bytosti – na to  nezabudnite.

Knihy13381Slovo “stres” sa stalo novodobým vyjadrením toho, že čas plynie akoby rýchlejšie, človek je pomalší, má viac plánov ako deň hodín a všetko chce stihnúť práve dnes. V strese je dnes takmer každý, i keď nie všetci poznáme správny význam tohto slova a tiež, čo to stres skutočne je. Viete, ako sa zbaviť stresu a či sa to vôbec dá? Jednou z možností, ako to urobiť, je ponechať si jeden deň voľna, napr. nedeľu, na oddych, relaxáciu, spoločenstvo v chráme, vzťah s Bohom a potom počas ďalších dní všetko pôjde zrazu ľahšie. Škoda, že dnešný človek nevie oddychovať a preto máme stresy. Ak chcete žiť zdravo a aj voči stresu zaujať správny postoj, vrelo vám odporúčam túto knihu z vydavateľstva Advent Orion.

ES 500WP_000718
Hlavné myšlienky:
– žalmista s tým, čo ho trápi ide k Bohu: On jediný je spravodlivý a vie, že žalmista je nevinný
– nepriatelia bojujú mnohými zbraňami, žalmista jednoducho hovorí: a ja sa modlím!
– kliatba je formou dovolávania sa spravodlivosti a odovzdávania sporu do Božích rúk
– žalmista je však presvedčený, že Pán Boh mu pomôže v  pravej chvíli
– hoci je v očiach ľudí odpísaný, je tu ešte Boh: “oni preklínajú, Ty však požehnávaj”
– vkladá svoju nádej nie do človeka, ani svojej moci, ale dúfa jedine v Božiu pomoc
Modlitby:
– prosba o správny postoj voči nepriateľom
– prosba o nájdenie sily k modlitbe v ťažkostiach
– dôvera, že Boh zasiahne v pravej chvíli
– prosba o vytrvalosť a nádej v Bohu
Modlitby:
za financie v CZ
za nové nápady
za aktivity počas leta
za mladú generáciu

Jur Hronec_1.12.09Gočovo je síce malá dedina, ale nie je skúma na významných a múdrych ľudí. Jedným z nich bol určite Jur Hronec, ktorý dal svoj život do služby múdrosti, vzdelanosti, národnej hrdosti a poctivej práce. Takíto ľudia nám slúžia ako inšpirácia pre náš život, preto je dobré si z nich brať príklad. Jedno je však isté: nič nie je bez práce, snahy a viery v Pána Boha. Tak to vnímal aj Jur Hronec, ktorý sa snažil pozitívne ovplyvniť svoje okolie a zlepšiť tento svet. Dodnes na neho spomínajú nielen obyvatelia Gočova, ale špeciálne jeho príbuzný Ondrej Hronec, ktorý ide v šľapajách svojho predka a snaží sa svoj život prežiť naplno v službe ľuďom i Pánu Bohu. Najmä jeho pričinením sme mohli prežiť krásny čas. Pri príprave tohto spomienkového dňa (autor fotografií: Štefan Majerčák) spolupracoval s pánom profesorom aj starosta Gočova Milan Mlynár, hudobná skupina Admirál, folklórny súbor Gočovan a členovia cirkevného zboru. Kázeň sa niesla v znamení slov: “si vzácny” – správaj sa tak.  Kiežby sme aj my dokázali svoj život prežiť naplno.

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby 28.8.2016

9:30 Vlachovo

11:00 Gočovo
14. po Trojici – Efezským 4:16 Ráta s tebou

 

 

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie

Sociálna sieť